De wereld voeden zonder de planeet te vernietigen is mogelijk

Bijna de helft van de huidige voedselproductie is schadelijk voor onze planeet en veroorzaakt biodiversiteitsverlies, aantasting van ecosystemen en waterstress. Maar als de wereldbevolking blijft groeien, kan dat dan blijven duren?

Een internationale studie toont nu een uitgebreid oplossingenpakket voor het voeden van 10 miljard mensen binnen de milieugrenzen van onze planeet. Het leveren van een voldoende en gezond dieet voor elke persoon terwijl onze biosfeer grotendeels intact blijft, vereist niet minder dan een technologische en sociaal-culturele ommekeer. Het omvat het aannemen van radicaal verschillende manieren van landbouw, vermindering van voedselverspilling en voedingsveranderingen.

“Als we kijken naar de status van de planeet Aarde en de invloed van de huidige wereldwijde landbouwpraktijken daarop, is er veel reden tot zorg, maar ook reden tot hoop – als we snel beslissende acties zien,” zegt Dieter Gerten, hoofdauteur van PIK en professor aan de Humboldt Universiteit van Berlijn.

“Momenteel is bijna de helft van de wereldwijde voedselproductie afhankelijk van het overschrijden van de grenzen van het milieu op aarde. We gebruiken te veel land voor gewassen en vee, bemesten te zwaar en irrigeren te veel. Om dit probleem op te lossen in het licht van een nog steeds groeiende wereldbevolking, moeten we collectief heroverwegen hoe we voedsel kunnen produceren. Opvallend is dat ons onderzoek aantoont dat dergelijke transformaties het mogelijk zullen maken om voldoende voedsel te bieden voor maximaal 10 miljard mensen. ”

De onderzoekers stellen de vraag hoeveel mensen gevoed kunnen worden terwijl wereldwijd een strikte norm voor milieuduurzaamheid wordt gehandhaafd. Deze omgevingscapaciteiten worden gedefinieerd in termen van een reeks planetaire grenzen – aan te raden grenzen aan menselijke interferentie met processen die de toestand van de planeet reguleren. De huidige studie is verantwoordelijk voor vier van de negen grenzen die het meest relevant zijn voor de landbouw: integriteit van de biosfeer, verandering van landsysteem, gebruik van zoet water en stikstofstromen. Op basis van een geavanceerd simulatiemodel worden deze grenzen globaal onderzocht op een nieuw niveau van ruimtelijke en procesdetails. Deze analyse laat zien waar en hoeveel grenzen worden overschreden door de huidige voedselproductie en op welke manieren deze ontwikkeling kan worden teruggedraaid door meer duurzame vormen van landbouw te gebruiken.

Het bemoedigende resultaat is dat in theorie 10,2 miljard mensen kunnen worden gevoed zonder het aardsysteem in gevaar te brengen. Dit leidt tot zeer interessante conclusies, zoals Johan Rockström, directeur van PIK, opmerkt: “We zien dat de landbouw in veel regio’s momenteel te veel water, land of kunstmest gebruikt. De productie in deze regio’s moet dus in overeenstemming worden gebracht met de duurzaamheid van het milieu. Toch zijn er enorme kansen om de landbouwproductie in deze en andere regio’s duurzaam te verhogen. Dit geldt bijvoorbeeld voor grote delen van Afrika bezuiden de Sahara, waar efficiënter water- en voedingsstoffenbeheer de opbrengsten sterk zou kunnen verbeteren. ”

Als bijwerking kan een dergelijke duurzamere landbouw de algehele klimaatbestendigheid en het aanpassingsvermogen vergroten en tegelijkertijd de opwarming van de aarde beperken. Op andere plaatsen is de landbouw echter zo ver van de lokale en aardse grenzen dat zelfs duurzamere systemen de druk op het milieu niet volledig konden compenseren, zoals in delen van het Midden-Oosten, Indonesië en tot op zekere hoogte in Midden-Europa. Zelfs na herijking van de landbouwproductie blijft de internationale handel een sleutelelement van een duurzaam gevoede wereld.

Persbericht Aalto University