De Nederlandse boerenstrijd

In 1920 was er nog een man die de boeren aanviel, Stalin. Volgens Stalin strookte het idee van boeren die de beschikking hadden over een eigen stuk grond, niet met de communistische leer. De grond was voortaan van iedereen en dus van de staat.

De collectieve landbouwboerderijen kregen land van de staat toegewezen. De boeren met eigen grond werden bestempeld als koelakken en beschouwd als klassenvijanden. Meer dan 1,8 miljoen boeren werden gedeporteerd in 1930-1931.

Stikstof 2000 is een 45 minuten durende documentaire over de Nederlandse boerenstrijd van 2019-23. 70% van Nederland is in handen van kleine veehouders en sinds 2019 pleit de Nederlandse regering voor een gedwongen uitkoop van 50% van hun land. Dit komt neer op een nationalisatie van een derde van het Nederlandse grondgebied.

Zal dit plan slagen? Zullen de boeren weerstand kunnen bieden tegen deze oprukkende maatregel?