De link tussen klimaat en kosmische straling

Presentatie door professor Nir Shaviv op 4 april 2018, over de The Cosmic Ray Climate Link, van geologische tijdschalen tot klimaatverandering in de 20e eeuw. In de 20e eeuw is een opmerkelijke temperatuurstijging opgetreden, over het algemeen toegeschreven aan het broeikaseffect van antropogene gassen, en een toekomstig “business as usual” -beleid wordt algemeen als catastrofaal beschouwd. Er zijn echter belangrijke aanwijzingen dat de zon een belangrijke rol speelt bij de klimaatverandering. Shaviv bespreekt het bewijsmateriaal dat het bestaan ​​bewijst en kwantificeert het fysieke mechanisme dat verband legt tussen zonneactiviteit en klimaat – galactische kosmische stralingionisatie van de atmosfeer en het effect ervan op bewolking.

Shaviv beweert in het bijzonder dat de link werkt op geologische tijdschalen, waarbij onze galactische beweging wordt gekoppeld aan klimaatvariaties op lange termijn en dat zodra de link in aanmerking wordt genomen, een veel consistenter beeld wordt verkregen voor de opwarming van de 20e eeuw. Daarin is de klimaatgevoeligheid laag en de toekomstige klimaatverandering goedaardig.