DDT en andere verboden pesticiden in het lichaam

Meer dan de helft van een groep van zwarte vrouwen tussen de 23 en 35
uit Detroit had meetbare hoeveelheden organochloor pesticiden in het
bloed, mogelijk afkomstig van tabak, alcohol en water.

Een nieuwe studie van de Boston University School of Public Health
(BUSPH) gepubliceerd in het tijdschrift Environmental Research vindt
meetbare niveaus van DDE (wat DDT wordt wanneer het in het lichaam is
gemetaboliseerd) en andere verboden organochloorpesticiden (OCP’s) in
het bloed van meer dan 60 procent van een groep zwarte vrouwen uit de
omgeving van Detroit, met hogere niveaus bij vrouwen die dagelijks
sigaretten rookten, meer alcohol en meer water dronken.

Dichloordifenyltrichloorethaan (DDT) en andere OCP’s werden decennia
geleden verboden Maar ze kunnen oplossen in het lichaamsvet van een
persoon en daar jarenlang blijven, wat hormonale en metabole problemen
veroorzaakt, en zelfs problemen met de hersenontwikkeling als gevolg van
blootstelling in de baarmoeder.

“Als roken, alcohol en drinkwater zwarte vrouwen blootstelt aan
pesticiden, is dat zorgwekkend!’ zegt hoofdauteur Dr. Olivia Orta,
postdoctoraal medewerkster bij de afdeling Epidemiologie van BUSPH.

“De bronnen die we als potentiële OCP-correlaten hebben geïdentificeerd,
moeten worden getest op besmetting met pesticiden”, zegt ze, “vooral
drinkwater.”

Orta waarschuwt echter dat het onderzoek geen onderscheid kon maken
tussen flessen- of leidingwater dus “we willen niet suggereren dat
zwarte vrouwen in Detroit hun waterverbruik zouden verminderen als
reactie op onze bevindingen”. In plaats daarvan wijst de studie op het
belang van watermonitoring en de noodzaak om te testen op OCP’s in
leiding- en flessenwater, evenals in alcohol en tabak, zegt ze.

Orta en collega’s gebruikten gegevens van de Study of Environment,
Lifestyle, and Fibroids (SELF), een prospectieve van zwarte vrouwen in
de reproductieve leeftijd die van 2010 tot 2012 uit het grootstedelijk
gebied van Detroit werden gerekruteerd. Voor de huidige studie
analyseerden de onderzoekers bloedmonsters van 742 deelneemsters en hun
antwoorden op vragenlijsten over gezondheid, demografische gegevens,
gedrag en andere factoren.

De onderzoekers vonden meetbare niveaus van vier OCP’s –
dichloordifenyltrichloorethaan (DDE), hexachloorbenzeen (HCB),
oxychlordaan en trans nonachloor – bij meer dan 60 procent van de
deelneemsters.

Gecorrigeerd voor de andere factoren, ontdekten de onderzoekers dat
zwaar alcoholgebruik geassocieerd was met 7 tot 9 procent hogere
concentraties DDE, oxychlordaan en trans nonachloor in het bloedplasma.
Roken werd geassocieerd met 10 tot 19 procent hogere concentraties van
alle vier de OCP’s en was het hoogst voor vrouwen die tien of meer
sigaretten per dag rookten. Vrouwen die vijf of meer glazen water per
dag dronken, hadden 8 tot 15 procent hogere concentraties van alle vier
OCP’s, maar vooral trans nonachloor, vergeleken met vrouwen die twee
glazen water of minder per dag dronken.

De onderzoekers vonden ook tekenen van blootstelling toen de vrouwen
eind jaren zeventig en begin tot midden jaren tachtig zuigelingen waren,
de periode waarin deze pesticiden werden verboden. Deelnemers aan het
onderzoek die ouder waren hadden hogere OCP concentraties, waarbij elke
toename van de leeftijd van vijf jaar gepaard ging met 24 procent meer
oxychlordaan en 26 procent meer concentraties van trans nonachloor.
Vrouwen die borstvoeding hadden gekregen, hadden 15 procent hogere
concentraties DDE, 14 procent meer oxychlordaan en 15 procent meer
trans nonachloor dan vrouwen op flessenvoeding.

Vertaling persbericht: Andre Teirlinck