Dammen brengen de biodiversiteit in zoet water in gevaar

Onderzoek van de Universiteit van Tübingen identificeert damprojecten die de ecosystemen het hardst treffen

De steur Beluga (Huso huso) is een van de zoetwatermegaafauna-soorten die door dammen worden bedreigd. Binnenwateren behoren tot de meest diverse ecosystemen ter wereld, vergelijkbaar met tropische regenwouden en koraalriffen. Toch lopen vooral rivieren en meren gevaar. Een ongekende stijging van de bouw van dammen zorgt voor extra druk op zoetwaterhabitats waarvan de unieke biologische diversiteit al wereldwijd achteruitgaat, vaak groter dan in mariene en terrestrische omgevingen. Een internationaal team van onderzoekers onder leiding van professor Christiane Zarfl van het Centrum voor Toegepaste Geowetenschappen van de Universiteit van Tübingen heeft nu een onderzoek afgerond dat die regio’s in de wereld identificeert waar de diversiteit van zoetwatersoorten het meest bedreigd kan worden door dammen.

Samen met partners, waaronder het Institute of Environmental Systems Research Osnabrück, het Leibniz Institute for Freshwater Ecology and Inland Fisheries in Berlin en de International Union for Conservation of Nature (IUCN), hebben ze de locaties van grote damprojecten onderzocht die zowel gepland als in aanbouw zijn wereldwijd. Het bracht het voorkomen van zoetwater megafauna soorten en de bedreigde soorten onder hen in kaart. Zoetwatermegafauna wordt gedefinieerd als alle diersoorten die voornamelijk in rivieren, meren of uiterwaarden leven en 30 kilogram of meer wegen, zoals rivierdolfijnen, krokodillen, gigantische salamanders en steur. Dit stelde het team in staat om toekomstige locaties van dammen te classificeren op basis van hun potentiële impact op deze soorten. De bevindingen wijzen op mogelijke conflicten tussen de matiging van klimaatverandering en het behoud van zoetwatersoorten.

Hydro-elektrische dammen zijn een gevestigde technologie voor het opwekken van elektriciteit die veel regeringen promoten als middel om de klimaatverandering te verminderen – een koolstofvrije bron van hernieuwbare energie. De omvang van deze ontwikkeling is enorm, met meer dan 3.700 middelgrote en grote waterkrachtcentrales die momenteel in aanbouw zijn of wereldwijd gepland zijn. De bouw van dammen neemt een hoge vlucht, vooral in Zuid-Amerika, de stroomgebieden van de Amazone en La Plata, Zuid- en Oost-Azië, de stroomgebieden Ganges-Brahmaputra en Yangtze, en in Afrika. Dit komt door het grote potentieel voor waterkracht om de industrie en ontwikkeling in de landen van het Zuiden te stimuleren. In Europa wordt met name de Balkan getroffen door de uitbreiding van dammen; het is ook het meest biodiverse gebied in Europa.

Hoewel hydro-elektriciteit bijdraagt ​​aan het welzijn en het levensonderhoud van miljoenen mensen, heeft het ook aanzienlijke gevolgen voor watergebonden ecosystemen. Deze effecten omvatten conflicten over bestuur en gebruik van water en stroom, veranderingen in het sedimenttransport, verslechtering van de waterkwaliteit en -stroom en veranderde en gefragmenteerde habitats voor zoetwaterdieren. Dammen beïnvloeden unieke zoetwatermegafauna, blokkeren migratieroutes voor megafishes zoals steur en gigantische meerval, belemmeren de toegang tot paai- en voedergronden en verminderen of beschadigen de habitats van zoetwatersoorten zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts van de dammen. Dammen worden geïdentificeerd als een van de oorzaken van een wereldwijde achteruitgang van zoetwatermegafauna, waaronder bedreigde soorten zoals de Indus-dolfijn, de Chinese steur en andere steursoorten.

In de huidige studie werden zoetwater megafauna soorten gebruikt als een proxy om de algemene status van de zoetwaterbiodiversiteit te bepalen. Er wordt aangenomen dat het verlies of de achteruitgang van de megafauna een daling aangeeft van de kleinere, minder charismatische soorten. De wetenschappers vergeleken geplande locaties voor dammen wereldwijd met de in kaart gebrachte distributies van megafauna-soorten met bijzondere aandacht voor de bedreigde soorten. Zo konden ze dammen categoriseren op basis van hun waarschijnlijke effecten op de diversiteit van zoetwatersoorten, en konden ze kwantificeren in welke regio’s ecosystemen en biodiversiteit het meest kunnen worden beïnvloed. De analyses zijn uitgevoerd op de schaal van rivierstroomgebieden met inbegrip van de belangrijkste stammen van rivieren en hun zijrivieren, aangezien dammen vaak het gehele stroomgebied zullen beïnvloeden. De onderzoekers ontdekten dat veel van de geplande dammen moeten worden gebouwd in gebieden met de grootste diversiteit aan zoetwatermegafauna, zoals de stroomgebieden van de Amazone, Congo, Mekong en de Ganges.

Deze resultaten kunnen worden gebruikt om de dammen te identificeren die het meest waarschijnlijk van invloed zijn op het duurzaam beheer van rivierbekkens als biodiverse ecosystemen. “Het vermijden of verminderen van effecten op de zoetwaterbiodiversiteit moet worden overwogen tijdens het gehele besluitvormingsproces over voorgestelde en bestaande dammen,” zegt Christiane Zarfl, “zodat de beperking van de klimaatverandering niet ten koste gaat van de zoetwaterbiodiversiteit.”

Publicatie:
Zarfl C., Berlekamp J., He F., Jähnig S.C., Darwall W., Tockner K .: Toekomstige grote waterkrachtdammen beïnvloeden wereldwijde zoetwatermegafauna. Wetenschappelijke rapporten. DOI 10.1038 / s41598-019-54980-8

Bron: University of Tübingen