Dagelijkse blootstelling ozonvervuiling verhoogt risico op overlijden

Strengere luchtkwaliteitsnormen kunnen elk jaar duizenden doden voorkomen, zeggen experts

Dagelijkse blootstelling aan ozon op leefniveau in steden over de hele wereld wordt geassocieerd met een verhoogd risico op overlijden concludeert de grootste studie in zijn soort dat door de BMJ is gepubliceerd.

De bevindingen – gebaseerd op gegevens van meer dan 400 steden in 20 landen over de hele wereld – tonen aan dat meer dan 6.000 doden per jaar in de geselecteerde steden zouden zijn vermeden als landen strengere luchtkwaliteitsnormen hadden geïmplementeerd.

Ozon op leefniveau is een zeer reactief gas dat gewoonlijk wordt aangetroffen in stedelijke en voorstedelijke omgevingen en wordt gevormd wanneer verontreinigende stoffen in zonlicht reageren.

De huidige drempels voor luchtkwaliteit (in microgram per kubieke meter omgevingslucht) variëren van 100 µg / m3 (WHO), 120 µg / m3 (EU-richtlijn), 140 µg / m3 (US National Ambient Air Quality Standard) en 160 µg / m3 (Chinese standaard luchtkwaliteit).

Recente beoordelingen suggereren dat 80% van de wereldbevolking in stedelijke gebieden wordt blootgesteld aan luchtvervuiling boven de WHO-drempel.

De meeste eerdere studies hebben positieve associaties gevonden tussen ozon op leefniveau en mortaliteit, maar verschillen in onderzoeksopzet en kwaliteit maken het moeilijk om consistente conclusies te trekken over verschillende regio’s.

Om dit aan te pakken, analyseert een internationaal onderzoeksteam sterfgevallen en milieumaatregelen (weer- en luchtverontreinigende stoffen) in 406 steden in 20 landen, met overlappende periodes tussen 1985 en 2015.

Met behulp van gegevens van het Multi-City Multi-Country Collaborative Research Network, hebben ze dagelijkse gemiddelde ozonniveaus (boven een maximaal achtergrondniveau van 70 µg / m3), deeltjes, temperatuur en relatieve vochtigheid op elke locatie afgeleid om het dagelijkse aantal extra sterfgevallen toe te schrijven aan ozon.

In totaal werden 45.165.171 doden geanalyseerd in de 406 steden. Gemiddeld werd een toename van 10 µg / m3 in ozon tijdens de huidige en vorige dag geassocieerd met een verhoogd risico op overlijden met 0,18%, wat duidt op een mogelijk direct (causaal) verband.

Dit komt overeen met 6.262 extra sterfgevallen per jaar (of 0,2% van de totale mortaliteit) in de 406 steden die mogelijk hadden kunnen worden vermeden als landen strengere luchtkwaliteitsnormen hadden geïmplementeerd in overeenstemming met de WHO-richtlijn.

Wat meer is, kleinere maar nog steeds aanzienlijke mortaliteitseffecten werden gevonden, zelfs voor ozonconcentraties onder de WHO-richtsniveaus, ter ondersteuning van het WHO-initiatief om landen aan te moedigen de huidige luchtkwaliteitsrichtlijnen te herzien en strengere emissiebeperkingen af ​​te dwingen om aan deze aanbevelingen te voldoen, zeggen de onderzoekers.

Dit is een observationele studie, dus kan de oorzaak niet worden vastgesteld en de onderzoekers wijzen op enkele beperkingen. Gebieden zoals Zuid-Amerika, Afrika en het Midden-Oosten waren bijvoorbeeld niet vertegenwoordigd of niet beoordeeld, en verschillen in monitoring en gegevensverzameling tussen landen kunnen de nauwkeurigheid van hun schattingen hebben beïnvloed.

Niettemin zeggen ze dat hun resultaten suggereren dat sterfte door ozon “mogelijk kan worden verminderd onder strengere luchtkwaliteitsnormen.”

Bovendien zouden interventies om de ozonvervuiling verder te verminderen “extra gezondheidsvoordelen opleveren, zelfs in regio’s die voldoen aan de huidige wettelijke normen en richtlijnen,” voegen ze eraan toe.

“Deze bevindingen hebben belangrijke implicaties voor het ontwerp van toekomstige volksgezondheidsacties; in het bijzonder bijvoorbeeld met betrekking tot de implementatie van mitigatiestrategieën om de effecten van klimaatverandering te verminderen, ”concluderen ze.