Column Hans Zevenboom – Je ziel voor de eerste keer ontmoeten

 • Inleiding

‘Ik wil leren communiceren met mijn ziel! Want ik besef terdege dat de ziel – mijn goddelijke Bron, mijn waarheid – de ‘toegangspoort’ is met Hogere Wezens’

Ziel is altijd al een lastig woord geweest om uit te leggen wat er nu werkelijk mee bedoeld wordt. Iedereen weet ervan, iedereen voelt het als er ‘bezieling’ in het spel is en toch blijft het een raadsel.

In het Christendom wordt de term ziel vaak geïnterpreteerd als het ondeelbare en onsterfelijke deel van de mens, diens essentie. In de wetenschap kan de ziel niet worden aangetoond. De wetenschap richt zich immers op objectieve feiten en niet op de het subjectieve ‘zijn‘ van de wetenschapper zelf. De ziel behoort dus tot de ‘psychologie’ in de ware betekenis van het woord, niet tot het behaviorisme van de aanvaarde wetenschap dat alleen naar de uiterlijke verschijnselen kijkt. In esoterische zin is de ziel de ‘drager’, de uitdrukking of het voertuig van de geest.De ziel wordt dan ook omschreven als de levensadem, de levenskracht, de levensenergie die een mens en alle andere levende wezens in beweging zet; de ‘spirit’.

De ziel is |Wie-jij-Bent| op dit unieke moment!

 • Wat is een ziel nu werkelijk?

‘De ziel is God is het klein

Je ziel [1] wordt doordrenkt met het Goddelijk Bewustzijn; met Goddelijke Onvoorwaardelijke Liefde.De ziel is de ‘individualisatie’ van de Goddelijke Geest of Goddelijke Bewustzijn en die is |Alles-Wat-Er-Is|. De ziel wordt voortgebracht uit God Zelf, en is dus een ‘deel’ – een energiedeel, een energielichaam, een molecuul – van God Zelf. Maar de ziel is ook een zelfstandig evoluerend schepsel van God met een vrije wil en ongekende (genezende) mogelijkheden.

Je ziel is meer dan een combinatie van je mentale, emotionele en fysieke lichamen. Zij is de intelligentie die richting geeft aan het creëren van je lichamen. Zij bevat je essentie tussen verschillende levens en draagt de (denk)patronen in zich die jou in dit leven hebben gecreëerd. Je ziel heeft mentale kwaliteiten; zij is intelligent en creatief. Zij kan materie tot zich trekken teneinde vormen te creëren in de fysieke wereld. Zij leeft in hogere spirituele dimensies en brengt het licht en de energie van die dimensies naar jou.

‘Herken dat je ziel een deel van je is’

Je persoonlijkheid is je ziel zoals deze op aarde in de wereld van vorm en materie bestaat. Je niveau van spirituele ontwikkeling wordt bepaald door het meesterschap dat je ziel op aarde heeft verworven. Het meesterschap van je ziel op aarde komt voort uit jouw vermogen één met haar te worden en haar doelen te kennen én uit te voeren.Als je persoonlijkheid volledig ontwikkeld en geïntegreerd is, wordt deze een instrument waardoor je ziel haar doelen kan verwerkelijken. Ze wordt meer dan een persoonlijkheid; je persoonlijkheid ontwikkelt zich tot je hogere zelf. Het hogere zelf definieer ik als het zelf dat de doelen van de ziel kent en uitvoert. Maar het harmonisch samengaan van je denken, je emoties en je lichaam – je hogere zelf zijn – is nog iets anders dan je ziel zijn. Je hogere zelf is een perfect instrument waardoor je ziel zichzelf op aarde tot uitdrukking kan brengen. Als je hogere zelf voer je de doelen van je ziel uit, in plaats van de (materiële) verlangens van je persoonlijkheid te volgen. Iedere keer als jij je afstemt op je ziel en haar doelen ten uitvoer brengt, ben jij je hogere zelf. Als jij met je ziel ‘versmelt’ en haar energie in je dagelijks leven uitstraalt, dien je de mensheid op een waardevolle wijze. Je wordt iemand die zielsenergie uitdeelt. Door contact met je ziel kun je liefde, licht, schoonheid en vreugde naar anderen uitstralen.

[1] Voor een uitvoerig, gedetailleerde omschrijving van een ziel én een geest verwijs ik graag naar de Nieuwsbrief ‘Ziel en Geest’- augustus en september 2010; https://www.millennium-visie.org/site/nieuwsbrief/85-zielengeest en https://www.millennium-visie.org/site/nieuwsbrief/86-zielengeest

3.0 In contact komen met je ziel. Ja hoe?

Je kunt contact met je ziel maken door je bewustzijn te verruimen. Er zijn vele manieren om je bewustzijn te verruimen, waaronder meditatie, het gebruik van klank en chanten, en het werken met een gids. Deze hebben gemeen dat je een staat bereikt waarin je lichaam ontspannen is, je emoties tot rust gekomen zijn en je denken helder is.

‘Sub-persoonlijkheden die weerstand kunnen creëren’

Stel je voor dat je denkt, voelt en handelt alsof jij je hogere zelf bent. Sta de vrede en de harmonie van de weide toe je helemaal te vullen. Ruik de geur van de bloemen, voel het zachte briesje. Als je ertoe bent, kun je dat deel van je persoonlijkheid in de weide dat aandacht nodig heeft uitnodigen teneinde er klaar voor te zijn je ziel te ontmoeten. Dit kan een sub-persoon (een deel van je persoonlijkheid) zijn die weerstand heeft tegen contact met je ziel, omdat hij of zij aan andere doelen werkt. Nodig in dat geval deze sub-persoonlijkheid uit die nu gehoord wil worden. Zie die sub-persoon vanuit de verte naderbij komen. Sluit je ogen en laat dit deel zo dichtbij komen dat het met je kan spreken. Het wilde al veel langer met je praten en is ontzettend blij dat jij nu daartoe bereid bent. Neem de tijd om naar deze sub-persoonlijkheid te luisteren. Dit deel wil gehoord en gewaardeerd worden.

‘Vraag je sub-personen je te helpen je doelen te creëren’

Vraag wat hij of zij voor goeds voor je probeert te doen. Als je sub-personen proberen je te helpen, zelfs als het lijkt dat ze je tegenwerken. Ze kunnen proberen goede dingen voor je te doen, gebaseerd op oude doelen of op wie jij vroeger was. Dank deze sub-persoon voor al het goeds dat deze voor je probeert je doen. Toon deze sub-perso(o)n(en) je huidige plannen en doelen, zoals versmelten met je ziel, het doen ontwaken van je hartcentra en het verruimen van je vermogen tot liefhebben.

Merk na conversatie met je deel-persoonlijkheid op wat voor soort iemand je sub-persoon nu is geworden. Vraag dit deel of het nu met je wil werken op een wijze die je huidige doelen, visies en dromen ondersteunt. Dit is een belangrijke stap; blijf communiceren met deze sub-persoon totdat deze ermee instemt om met je samen te werken. Vraag hem of haar creatief te zijn en minstens drie manieren te verzinnen die jou steunen in het bereiken van je nieuwe doelen. Je hoeft niet te weten wat die manieren zullen zijn. Dank je sub-persoonlijkheid voor zijn of haar medewerking. ‘Jullie werken nu samen om je nieuwe leven te creëren’.

Stel in de laatste fase voor dat je sub-persoonlijkheid voor je staat. Deze verandert in een symbool van licht. Neem dit symbool in je hart en versmelt ermee. Jij en je sub-persoon zijn één geworden. Voel het nieuwe licht in je als jij en je sub-persoon samen contact maken met je ziel, je hartcentra doen ontwaken en je visies, hoop en dromen tot realiteit maken!

‘Ik wil leren communiceren met mijn ziel! Want ik besef terdege dat de ziel – mijn goddelijke Bron, mijn waarheid – de ‘toegangspoort’ is met Hogere Wezens’.

4.0 Stappenplan ‘je ziel ontmoeten voor de eerste keer’

 1. Probeer dit ‘adem-werk’ aan het begin van de dag te doen, nog voordat je iets anders onderneemt.
 2. Tref de nodige voorzorgen voor een zuiver en veilig gevoel. Reserveer daarom elke dag voldoende tijd om naar de wereld ‘binnenin’ te gaan!
 3. Als je door deze innerlijke wereld beweegt, neem dan langzaam afstand van alle gedachten en beelden van de buitenwereld. ‘Laat je geest als het ware leeglopen’.
 4. Ontspan nu alle spieren; let vooral op je kaakspieren.
 5. Kijk nu met je innerlijke oog (met gesloten ogen als het ware ‘scheel’ omhoog kijken) omhoog naar het goddelijke licht, naar het solaire licht of een sterretje uit het sterrenrijk. Kies wat voor jou het prettigst aanvoelt.
 6. Als je diep inademt, voel dan hoe je de energie van je leven – de levensenergie of solair licht [1] – in je opneemt.
 7. Na een tijdlang regelmatig diep in- en uitgeademd te hebben, stel je je dan voor hoe die levensenergie naar binnen stroomt door de ingang boven op je kruin; kruinchakra.
 8. Stel je je wervelkolom nu voor als een holle buis of staaf die het solaire licht kan opnemen. Roep solair licht of levensenergie aan en laat het deze staaf/ buis – je wervelkolom – vullen.
 9. Sluit je ogen en kijk nu wederom met je innerlijke oog hoe die energie door je wervelkolom stroomt en daarna door je hele lichaam.
 10. Blijf solair licht opnemen tot je een pilaar van licht in je lichaam hebt gecreëerd die begint te gloeien. Licht verspreidt zich vanuit deze pilaar tot buiten je lichaam en vormt een cocon van licht om je heen.
 11. Concentreer je bewustzijn op een plek in het midden van je voorhoofd, vlak boven je ogen!
 12. Als je uitademt, laat je de energie door je voeten naar buiten stromen. Concentreer je op het geluid van je ademhaling én blijf je tegelijkertijd concentreren op je voorhoofd!
 13. Doe dit een aantal keren en ‘tast’ gelijktijdig je lichaam af.
 14. Maak je ademhaling tot je eigen mantra: het geluid dat naar binnen stroomt tijdens het ritmische cadans van in- en uitademen.
 15. Blijf dit gedurende enkele minuten volhouden; 3 minuten.
 16. Stel je nú voor dat je hersenen zich met deze (levens)energie gaat vullen tijdens het inademen! Voel hoe de zuurstof je hersens vult, de hersencellen voedt en verzorgt. Voel hoe de cellen in je hersenen opbloeien. [De reden dat er veel aandacht wordt besteed aan je hersenen is juist nu om de ‘geest’ tot rust te brengen].
 17. Beide ogen zijn gesloten, alleen het innerlijke oog is nu op het voorhoofdspunt tussen de ogen gericht.
 18. Blijf nu regelmatig in- en uitademen, gedurende 7 minuten!
 19. Het kan zijn dat je hierna misschien een beetje licht in je hoofd gaat worden. Maak je je daar geen zorgen over. Je voelt je misschien licht in je hoofd omdat je licht in je hoofd bent. Je hebt het goud-witte licht van de energievan het leven naar je hersens gestuurd. Je hebt het daar doelbewust naartoe geleid. Dit ‘verlicht’ de hersencellen. Je krijgt misschien een gevoel van verlichting of blijdschap. Maar blijf ernaar kijken met je innerlijke ogen.
 20. Blijf staren in het donker van deze lege ruimte, totdat je iets ‘ziet’!
 21. Blijf je concentreren op je ademhalingsproces; het regelmatig in- en uitademen. Maar blijf diep ‘kijken’.
 22. ‘Sleep’ er geen onnodige dingen bij, maar wacht tot dat wat er toch al is, zich voor jouw bewustzijn openstelt!
 23. Iets zal opeens voor je verschijnen. Voor velen lijkt het op een dansende blauwe vlam. Je zult deze vlam niet alleen zien, je zult hem ook voelen. De ervaring, het gevoel van de vlam, zal je overspoelen van vreugde. Je zult dit liefde noemen. En misschien voel je tedere, zachte tranen in je opkomen. Laat ze komen.
 24. En ……………… zeg, hallo tegen je ziel!

 

[1]Wat is solaire licht? Het is de ziel van de fysieke zon! [Let wel, de zon is niet God-Zelf] Het wordt ook wel het hart van de zon genoemd. Het solaire licht ondersteunt alle leven in de zielsdimensie, zoals de materiële zon al het leven op aarde in stand houdt. Het solaire licht of het goddelijke zonnelicht – de levensenergie – is een licht van schoonheid, perfectie en liefde.In de zielsdimensie is tijd gelijktijdig, heeft licht een andere kwaliteit en bestaat materie niet op de wijze zoals wij die kennen.

 Hans Zevenboom