Column Hans Zevenboom – ‘Ik-ben’ en het absolute geloof

 ‘Ik-ben’ en het absolute geloof – december 2021

  • Inleiding

‘Je bent een creatief schepsel, geschapen naar het evenbeeld en de gelijkenis van God. Je zult alles hebben wat je maar kiest. Maar alles wat je wilt, zul je niet hebben. In feite zul je nooit iets krijgen wat je wilt als je het heel erg begeert!’

En, weet je waarom?

Ja. Waar je over denkt, waar je je op concentreert, zal manifest worden gemaakt in jouw huidige, individuele realiteit. Als je dus droevig bent en je denkt positieve, blijde gedachten dan denk je gemakkelijk ‘je weg’ naar gelukkig zijn. Je verplaatst jezelf simpelweg van een deel van je persoonlijkheid naar een ander deel.
Toch is er een ‘kortere’ weg. Je kunt jezelf op elk moment meteen verplaatsen naar iedere zijnstoestand die je wilt – d.w.z., je kunt ieder deel van je ware wezen oproepen – door gewoon te weten dat het zo is en te verklaren dat het zo is!

‘Wat je weet, is wat zo is’

Wat jij dus over je ware wezen weet, zal zo zijn voor jouw huidige zijnstoestand. Als je verklaart wat je weet, zorg je ervoor dat het zo is. De krachtigste uitspraken zijn dan ook de ‘IK ben’-uitspraken. Eén van de beroemdste uitspraken daarvan was een uitspraak van jezus: ‘Ik ben de weg en het leven’.

Jij kunt ook ‘Ik-ben’-uitspraken doen en in feite doe je dat iedere dag. ‘Ik ben het zat’. ‘Ik ben kapot’, etc. etc. Dit zijn uitspraken over een zijnstoestand. Als je deze uitspraken over je zijnstoestand bewust doet i.p.v. onbewust, leef je met een intentie; je leeft welbewust.

  • Creatieve gedachten

‘Je denken over God creëert God niet. Het creëert slechts jouw ervaring van God’
‘Je kunt alleen verliefd zijn als je verliefd bent’

Gedachten zijn creatief en de gedachte aan iets dat je wilt, is een uitspraak tegenover het universum – God, Allah, Onvoorwaardelijke Liefde, Oneindige Intelligentie -, een bekendmaking van een waarheid die het universum vervolgens voortbrengt in mijn werkelijkheid.
Het moment dat je zegt: ‘Ik wil’ iets, zegt het universum: ‘Oké. Dat wil je inderdaad’, en geeft jou precies die ervaring, de ervaring van het iets ‘willen’!
Wat je ook achter het woord ‘IK’ plaatst, wordt dus jouw creatieve opdracht. De Geest in de fles – dat is God dus – bestaat enkel om te dienen. ‘Ik – God – produceer wat jij oproept! Jij roept dat op wat je denkt, voelt en zegt. Het is zo eenvoudig als dat’. [Neale Donald Walsch, boek ‘Vriendschap met God’]

  • Factor tijd

Waarom kost het mij zoveel tijd de werkelijkheid die ik kies te scheppen?

Daar is een aantal redenen voor. En wel hierom: omdat je niet je waarheid hebt geleefd. Ken de waarheid en de waarheid zal je bevrijden. Maar als je eenmaal de waarheid hebt leren kennen, blijf dan niet je (oude) gedachte steeds maar aan het herhalen. Een andere reden is, omdat jij niet erin gelooft dat je kunt krijgen wat je kiest! En, omdat je niet weet wát je moet kiezen.
Je blijft maar proberen uit te vogelen wat het ‘beste’ is voor jou. Omdat je diep in je hart garantie vóóraf wilt hebben dat je keuzes ‘goed’ zijn. En, omdat je steeds van gedachten blijft veranderen. Er moet slechts één overweging meespelen wanneer je kiest: ‘Is dit een uitspraak over |Wie-ik-ben?|. Is dit een mededeling over |Wie-ik-kies-te-zijn?|

Hét-zijn is de snelste methode van creatie. En dat is omdat wat is, nu op dit moment is.

Een ware uitspraak over je staat van zijn, doe je zonder erover na te denken! Als je erover gaat nadenken, vertraag je het op zijn minst en misschien ontken je het zelfs. Die vertraging treedt gewoon op omdat denken tijd kost en iets zijn kost helemaal geen tijd.  Ontkenning kan optreden omdat denken over wat je verkiest te zijn je vaak ervan overtuigt dat je iets niet bent en ook nooit kunt worden.
Alle spirituele meesters zijn buiten zinnen. Dat wil zeggen dat zij niet bewust nadenken over wat zij zijn. Zij zijn het gewoon. Op het moment dat je over iets nadenkt, kun je het niet zijn. Je kunt het alleen uitstellen of ontkennen het te zijn.

  • Hoe werkt het?

‘Niet bewust nadenken over Zijn’

Het werkt op die manier voor ons allemaal. Sommigen passen het systeem bewust toe, bij volle bewustzijn, en anderen gebruiken het onbewust, zonder zelfs te weten dat wat zij doen. Maar wij allemaal scheppen onze eigen werkelijkheid – scheppen, niet ontdekken!
Je krijgt je leven dan ook alleen maar ‘aan de gang’ door eerst erg helder te worden in de wijze waarop je erover denkt. Denk na over wat je wilt zijn, doen en hebben. Denk er vaak over na tótdat het volledig duidelijk is voor je. Als het zover is, denk dan aan niets anders. Stel je geen andere mogelijkheid voor.

Werp alle negatieve gedachten uit je geestelijke belevingswereld. Bevrijd je van al je pessimisme. Laat alle twijfel los. Wijs al je angst af. Breng je verstand de discipline bij vast te houden aan de oorspronkelijke creatieve gedachte.
Wanneer je gedachten duidelijk en stabiel zijn, begin ze dan als waarheden uit te spreken. Zeg ze hardop! Gebruik het grote gebod dat alle creatieve kracht oproept: “Ik ben”. Spreek je ‘IK-ben’-verklaringen uit tegenover anderen.

‘Ik-ben’ is de sterkste creatieve uitdrukking in het universum. Wat je ook ná de woorden ‘Ik ben’ denkt of zegt, zet die ervaring in beweging, roept haar tevoorschijn en brengt ze naar jou. Het universum kent géén enkele andere manier om te functioneren. Er is geen andere weg die het kan volgen. Het universum reageert op ‘Ik ben’ als de ‘geest in de fles’.

  • ‘Ik ben’ en mijn geloof

‘Een geloof belijden is één ding; geloof verwezenlijk is iets anders’.

Natuurlijk ik kan mijn mantra ‘Ik-ben ……….’ oneindig chanten – hardop opzeggen -, maar helpt het dit dan als ik er niet werkelijk in geloof in datgene wat ik roep. Bijvoorbeeld ‘Ik ben volkomen gezond’, ‘Ik ben multimiljonair’, etc., etc.

De mens heeft de neiging zijn geloof en zijn ethiek aan te passen aan wat hem goed uitkomt’.

Geloven is een psychische toestand waarin iemand verkeert en die bereid is om onder bepaalde voorwaarden een bepaalde bewering voor waar aan te nemen. Geloven in dit verband is als een inschatting die iemand maakt dat een bewering met een zekere waarschijnlijkheid waar of onwaar zou kunnen zijn. In deze betekenis van geloven geldt dus dat er géén zekerheid is over de kwestie.
Een tweede betekenis van geloven is het hebben van vertrouwen of overtuiging in een verwachting in ‘iets’ of iemand, wat bijvoorbeeld tot uiting komt in de uitspraak ‘zij geloof in mij!’. In deze betekenis gaat het dus om de persoonlijke overtuiging, dat iets zo is, gaat gebeuren of vaststaat. Geloven is dan vertrouwen en vervolgens stellen dat het zo is.

‘Ik geloof in God, Allah, |Wat-Is|, het universum zoals een blinde gelooft in de zon. Niet omdat hij ze ziet, maar omdat hij ze voelt’.

Geloof zoals dat in de Bijbel waarlijk wordt bedoeld, is een manier van denken, een geesteshouding, een innerlijke zekerheid, in de wetenschap dat het denkbeeld dat je onvoorwaardelijk aanvaardt in je bewuste geest, in je onderbewustzijn gestalte zal aannemen en zich in de buitenwereld zal manifesteren. In zekere zin is geloven iets voor waar aannemen, dat door je zintuigen en misschien door je verstand wordt ontkend. Met andere woorden: het is het beperkte, logische denkende en tot analyseren geneigde bewustzijn uit schakelen, teneinde volledig vertrouwen te schenken aan de onbegrensde vermogens van uw bewustzijn.

Geloof is een gedachte in je geest die ervoor zorgt dat de kracht van je onderbewustzijn wordt verdeeld over alle aspecten van je leven, in overeenstemming met je denkgewoonten, je overtuigingen!
De Bijbel heeft het over geloof op zichzelf. Dat waarin je geest gelooft, is eenvoudig dat wat je geest denkt! ‘Als gij kunt, geloof! Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft’. [Marcus 9, 23]

Het is dwaas om in iets te geloven dat je kan schaden of krenken. Bedenk dat niet het object van je geloof je schaadt of krenkt, maar dat het geloof of de gedachte – de overtuiging – in je geest verantwoordelijk is voor het resultaat! Al je ervaringen, al je handelingen, alle gebeurtenissen en omstandigheden in je leven – het zijn slechts de reacties en weerkaatsingen van je eigen gedachten.

6.0 Mijn geloof

‘Wat is geloof?’ Het is absolute zekerheid dat onze hoop ook werkelijkheid wordt en het is het bewijs van dingen die wij niet kunnen zien’. [Hebreeën 11:1]

Een geregeld leven, een zuiver dieet, goede slaap, een goed evenwicht tussen activiteit en rust, een juiste ademhaling helpen je altijd aan een goede gezondheid. Nu zijn er vele mensen die menen dat ze ‘geloven’, maar er zijn er weinigen die werkelijk geloven.
Ooit heb ik iemand horen zeggen: ‘Ik geloof, moge God mijn geloof versterken’. Dat is een uitspraak die geen zin en inhoud heeft. Als iemand zegt ‘ik geloof’ dan betekent dit niet dat hij daadwerkelijk gelooft, want ‘geloof’ in haar volmaaktheid wordt eerst ‘geloof’.
Zonder twijfel heeft de priester het over ‘geloof in de kerk’ en de dominee over ‘geloof in de Bijbel’; beter bekend als het traditionele of kerkelijke geloof [1]. Maar dat is niet de werkelijke betekenis van geloof.
Geloof is het hoogtepunt van ‘geloof’ en als het geloof een bepaalde hoogte heeft bereikt, zal het groeien tot ongekende hoogte. Als ‘geloof’ volledig is, verandert het in het absolute geloof, het onbegrensde geloof.
Geloof in God bijvoorbeeld is niets anders dan je laten leiden door je innerlijke gevoel van al-wetendheid: ‘Ik weet dat God bestaat’, is iets anders dan ‘Ik geloof dat God bestaat’.

‘Ik – God – produceer wat jij oproept! Jij roept dat op wat je denkt, voelt en zegt. Het is zo eenvoudig als dat’. [Neale Donald Walsch, boek ‘Vriendschap met God’]
En wat zegt Jezus over dit geloof? Hij zegt: ‘Geloof verzet bergen’.

Geloof heeft dus met innerlijke beleving te maken, met innerlijk gevoel. Let wel innerlijk gevoel, niet een gevoel dat zo maar komt aanwaaien. Het innerlijke gevoel dat door de Eeuwige Ziel – God, het universum, Allah, Onvoorwaardelijke Liefde, |Al-Wat-Is| – wordt vertegenwoordigd. Dat enige, unieke gevoel vertegenwoordigt God in jouw lichaam en wel door de aanwezigheid van je ziel; de vertegenwoordiger van God hier op aarde.
Het Al-weten komt vanuit het Goddelijke gevoel dat vanuit je hart komt én niet uit de opgelegde regels of uit het verstand! Door het te weten, weet je bij elke stap in je precair leventje welke stap de juiste stap is. Niet door de opgelegde regels te volgen, maar door te luisteren naar je innerlijk gevoel! Op die manier word je bevrijd van een (geloofs-)last, die door de Kerken zijn opgelegd. Dat innerlijke gevoel, die unieke beleving wordt helaas ontkent door de Kerk, omdat zij de voorgeschreven regels en dogma’s [2] blijven volgen, want zo staat het nu eenmaal geschreven in de Bijbel.

‘Geloven is zeker weten dat je twijfelt’.

Genezing bijvoorbeeld wordt in alle gevallen teweeggebracht door geloof, of het nu een plotselinge genezing is of wat ook de aard en het karakter van de ziekte is. Het geloof versnelt de conditie: van de grootte van het geloof hangt de snelheid van de genezing af. Zonder geloof helpt zelfs geen medicijn! Geen behandeling kan goede resultaten hebben als er géén geloof is. Geloof is het voornaamste geneesmiddel, al het andere komt daarna. Al onze mislukkingen, smarten, teleurstellingen en moeilijkheden in het leven worden veroorzaakt door ons gebrek aan geloof.
Afgezien van alle andere bewijzen is ziekte een kenmerk van het ontbreken van geloof. Als je geloofde – het absolute geloof bezat – dan zou er beslist geen plaats zijn voor ziekte. Maar ziekte neemt de plaats in van geloof. Je kunt niet ontkennen wat je gelooft. Ziekte word je ‘geloof’, en daar begint de moeilijkheid. Als iemand zegt: ‘ik vecht tegen mijn ziekte’, betekent dit ‘mijn verbeelding vecht tegen mijn geloof’. En dat wil zeggen dat hij de ziekte in zichzelf tot stand heeft gebracht. Hij vecht tegen iets waarvan hij toegeeft dat het bestaat. In zijn ‘geloof’ kent hij de eerste plaats toe aan zijn ziekte; de tweede plaats kent hij toe aan de verbeelding haar te kunnen genezen. De kracht waarmee hij zijn ziekte wil verdrijven is dus veel kleiner dan die welke reeds door ziekte in hem gevestigd is.

Geloof is geen verbeelding! Het is het wonder in zichzelf, want het geloof is creatief. Je ‘gelooft’ dat je zo-en-zoveel centen voor een euro kunt krijgen en iedereen ‘gelooft’ het, omdat het bewijs er is. Maar ‘geloven’ is moeilijk als er géén bewijs is. Het lijkt op het bouwen van een luchtkasteel. Als je gelooft in wat niet bestaat zal het geloof het doen ontstaan, als je in een bepaalde toestand gelooft ook al bestaat die niet, het zal er uiteindelijk komen. Het verschil tussen de geest van een gelovige en die van een ongelovige is dat de geest van de gelovige op een toorts lijkt, en die van de ongelovige op een licht dat bedekt is door iets waardoor het niet kan (uit)stralen.
Denken over dingen is daarentegen ‘in de lucht hangen’. Geloof is het voedsel van de gelovige, het is het voedsel voor zijn geloof. Hij leeft van geloof, niet van voedsel en water. Geloof is zo heilig dat het niet kan worden gegeven. Je moet het in jezelf ontdekken. Maar niemand in de wereld is zonder geloof, het is alleen maar ‘bedekt’.

 

 

[1] De formulering van het traditionele kerkelijk geloof:Daarom zond God Zijn zoon Jezus om Gods vergiffenis voor de zonden van de mens te brengen. Door zich met Zijn dood op te offeren voor de mensheid, bracht Jezus de verzoening met God tot stand. Om dit offer van verzoening, of verlossing, te kunnen aanvaarden, moesten de mensen Jezus als Heer en Verlosser accepteren. Zij doen dat door de doop, een rituele reiniging, waardoor bekeerlingen hun zonden uit het verleden symbolisch wegpoetsen om te kunnen leven volgens de ethiek die Jezus onderricht heeft’.
[2] Dogma’ s: aan geen beredenering meer onderworpen geloofsartikelen

 

7.0 Het absolute geloof

‘Toen kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden, toen zij met Hem alleen waren: Waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven? Hij zeide tot hen: Vanwege u klein-geloof. Want voorwaar, Ik zeg u, indien gij een geloof hebt als een mosterzaad, zult gij tot deze berg zeggen: Verplaats u vanhier daarheen en hij zal zich verplaatsen en niets zal u onmogelijk zijn’. [Matth. 17:19,20].

Ongeloof is iets anders dan klein-geloof. Ongeloof is géén geloof, terwijl klein-geloof een zwak geloof is. Omdat men twijfelt en bijvoorbeeld een genezing, een wens verstandelijk beoordeelt en overweegt. Maar ongeloof verwerpt, ongeloof maakt cynisch. God belooft ons genezing, vreugde, blijdschap, een zinvol leven; God belooft ons aan al onze wensen te voldoen.

‘Ik – God – produceer wat jij oproept! Jij roept dat op wat je denkt, voelt en zegt. Het is zo eenvoudig als dat’. [Neale Donald Walsch, boek ‘Vriendschap met God’]

Het is dus onmogelijk over iets te denken en te spreken of om iets te doen waarin je niet werkelijk gelooft! Daarom moet het scheppingsproces – het creatieproces – ook geloof insluiten, of kennis! Dit is het absolute geloof. Dit gaat verder dan hoop. Dit is iets met zekerheid weten! (‘Uw geloof heeft u behouden’).
Maar er is ook een ongeloof door kennis. Jezus sprak over deze vorm van ongeloof; een ongeloof dat begrenst, zodat de twijfel en vrees de overhand krijgen. Steeds sprak Jezus over het onbegrensde geloof – het absolute geloof – zoals in Marucs 9:23, dat alle dingen mogelijk zijn voor wie gelooft. Het absolute geloof heeft dus géén grenzen!

‘Dankbaarheid vooraf’

Het actieve deel van het scheppings- of bijvoorbeeld het genezingsproces omvat daarom altijd kennis. Het is een helderheid aan de basis, een totale zekerheid, een volledige aanvaarding van de realiteit van iets! Deze positie van weten is er één van intense en ongelooflijke dankbaarheid. Het is een dankbaarheid vooraf. En dát is misschien wel de grootste sleutel tot het scheppingsproces, tot het genezingsproces, tot het realiseren van al uw wensen.
Het is het onbetwistbare teken van meesterschap. Alle meesters – ook de grootste meester aller tijden, Jezus – weten vóóraf dat de daad – je hartenwens, je ultieme onbelemmerde gedachte – is verricht!

8.0 Hoe kan ik dat geloof opbrengen?

‘Je kunt het niet bereiken. Je kunt het alleen maar zijn’.

De mate van geloof is niet iets wat je kunt verkrijgen. Wanneer je het probeert te verkrijgen, kun je het in feite niet hebben. Het is iets dat je gewoon bent.

Je bent dit wezen. Zulk wezen komt voort uit een staat van volkomen bewustzijn. Het kan alleen uit die staat voorkomen. Als je probeert dat bewustzijn te bereiken, kun je het niet zijn. Het is alsof je probeert 1,80 m lang te ‘zijn’, terwijl je slechts 1,40 m bent. Je kunt alleen ‘zijn’ wat je bent, te weten 1,40 m. Je zult 1,80 m lang zijn als je zo ver gegroeid bent. Wanneer je 1,80 m bent, kun je alles doen wat mensen van die lengte kunnen doen. En als je in een staat van volkomen bewustzijn bent, zul je alles kunnen doen wat wezen kunnen doen die in die staat verkeren.

Lisette Thooft [Happinez, febr. 2010] heeft op een bijzonder wijze een mooie omschrijving gegeven van ‘geloven’.

‘Geloven is niet zomaar zoeken. Het is zoeken in een diep vertrouwen dat het zoeken zin heeft, omdat het leven zin heeft. Hoe dieper je vertrouwt in een innerlijke begeleiding van je ziel, hoe stiller het kan worden in je geest en hoe meer je gaat leven vanuit je hart. Uiteindelijk hoef je niet meer te geloven. Je vertrouwt op God, op het leven zelf, en je leeft in het hier en nu ………….. om te ervaren |Wie-je-werkelijk-bent|; een kind van God!’

 

Hans Zevenboom