Column Hans Zevenboom – Wees aandachtig in ’t NU

  1. Inleiding

Kun jij of ik als wereldburger iets doen om de wereldspanning en de wereldse onvrede te verminderen?’

Corona heeft haar hielen nog niet gelicht, of we moeten alweer dealen met het volgende heftige nieuws: oorlog in Oekraïne. De oorlog in Oekraïne zorgt bij veel mensen voor mentale klachten. Zo zijn er inmiddels al tientallen telefoontjes binnengekomen bij MIND Korrelatie van mensen die angst en stress ervaren door de situatie in het Oosten.
Dagelijks telefoontjes omdat ze ‘grote onzekerheid over de toekomst ervaren’. De angst voor kernwapens doet mensen terugdenken aan de jaren waarin de Koude Oorlog bijna tot een grote uitbarsting kwam.

Stress vanwege de situatie in Oekraïne? Wat doe je ertegen?

2.0 Derde wereldoorlog?

De oorlogsstress en nucleaire dreiging liet zich al eerder zien bij de plotselinge run op jodiumtabletten’.

 

Grote krantenkoppen: ‘Poetin brengt de oorlog terug in Europa’. ‘Rusland waarschuwt voor derde wereldoorlog’. Wat zegt jij tegen Poetin als hij nucleaire of chemische wapens inzet om de Oekraïners alsnog tot overgave te dwingen? Niet doen? Niet doen? Of gaan we al slaapwandelend richting de Derde Wereldoorlog; een droomwereld waar je ruw uit zult ontwaken, mits …. Ja, mits.


‘Ja, mits……….!’ Ja, mits …….!

In het licht van de grote gebeurtenissen van de wereld lijken de dingen die je moet doen ineens futiel en onbelangrijk. Toch gaat het leven ook gewoon door, dus het is belangrijk dat je goed voor jezelf blijft zorgen en vooral veel aandacht blijft besteden aan wat jij op ieder moment van de dag denkt! Uit onderzoek blijkt dat optimisten langer, vrolijker en gezonder leven, dan pessimisten. Maar net als met alle waardevolle dingen is enig onderhoud van dit optimisme wel nodig. Zeker als je in de media voornamelijk negatieve berichtgeving tegenkomt.

Zal de aarde getroffen worden door zo’n grote catastrofe zoals een zonnestorm, een meteoriet, een atoombom? God zegt in het boek ‘Een nieuw gesprek met God’ van Neale D. Walsch: Ik weet het niet. Zal dat gebeuren? Het is jouw beslissing! Denk eraan dat jij nu je eigen werkelijkheid kiest!’

3.0 Het universele of collectieve bewustzijn

Nu bestaat er de algemene gedachte dat de toekomst vastligt en uitgestippeld is zoals het verleden, en dat de mens daarop geen enkele invloed kan uitoefenen. Dat de mens net een marionet is die op aarde neergezet wordt, terwijl de touwtjes in handen zijn van een grotere macht en uitsluitend voor het plezier van die grotere macht dient. Die opvatting is verkeerd!

Want …… hoe en wat jij denkt over de spanningen in de wereld ook mag denken, het bepaalt in grote mate het ‘eindresultaat’. Want …. jij bent mede-schepper van dit universum.
Jij vervult op jouw manier in het doen ontstaan van het Collectieve Bewustzijn. Want je gedachten vertegenwoordigen een individueel bewustzijnsenergie die verbonden is met iedereen en alles dat leeft. Elke gedachte die je ooit hebt gehad, kleurt deze energie. Ieder woord dat je ooit hebt gesproken, geeft daar vorm aan. Alles wat je ooit hebt gedaan, beïnvloedt het. De vibratie, de mate van snelheid, de golflengte, de frequentie van je emanatie verschuift en verandert constant met je gedachten, stemmingen, gevoelens, woorden en daden. Alle gedachten en intenties zijn energievormen, die ‘rondgestrooid’ worden in alle denkbare richtingen! Ook in de richting van het oneindige universum!

Alle gedachten, alle intenties, alle collectieve angsten (verdeeldheid, verwijdering, veroordeling) en destructieve energieën van de mensheid heeft zich gedurende duizenden jaren rondom de aarde opgehoopt en een enorm krachten- of energieveld opgebouwd. Dit bijzondere energieveld is zo groot geworden, dat deze bezig is zich nú te materialiseren en te manifesteren. Vandaar dat wij nu anno 2023 ontzettend veel onrust en (oorlogs-)spanningen ervaren op deze planeet.
Dit energie-spanningsveld rondom de aarde zal naar een hoogte punt toegroeien om de nieuwe levensenergie van de aarde toegankelijker te maken voor hen die ontvankelijk willen zijn voor deze kosmische verandering en -vernieuwing. De aarde-trillingsfrequenties zullen in de loop der tijden drastisch maar stapsgewijs gaan toenemen! Dat is de werkelijke betekenis van de ‘onrust’ op aarde! De vraag is: ‘Hoe staat jij nu – na het lezen van dit artikel – persoonlijk in het proces van creëren van jouw collectieve angsten en overtuigingen?’

Wij leven in een Universum van Trillingen, en de Wetten die dit Universum regeren, zijn gebaseerd op Trilling’.

4.0 De 5%-kritieke massa

De honderdste aap of het honderd apeneffect verwijst naar het idee dat als genoeg mensen een bepaald gedrag aangeleerd hebben, het spontaan in het gemeenschappelijk of collectieve bewustzijn terechtkomt.

De kern van ieder groot veranderingsproces in deze wereld ligt in het feit dat het Collectieve of Universele Bewustzijn ‘gevoed’ moet zijn met onze positieve gedachten; ten minste met een kritische hoeveelheid van circa 5% van de wereldbevolking om effectieve grootschalige wereldse veranderingen te kunnen realiseren. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan ‘Het duizendjarig Wereldrijk of Wereldvrede’; aan het gemeenschappelijk delen van alle wereldse grondstoffen; aan gevrijwaard zijn van hongernood, ongeneeslijke ziekten en menselijk leed ….e.d.

De wereld verandert niet, omdat …..’

Helaas, de wereld verandert niet omdat de meeste mensen tevreden zijn. De meeste mensen zijn tevreden met een wereld, waarin verschillen – niet overeenkomsten – worden beloond; waarin meningsverschillen worden opgelost door conflicten en oorlog. De meeste mensen zijn tevreden met een wereld waarin de strijd om het bestaan, ‘macht is kracht’ en competitie levensvoorwaarden zijn en winnen het hoogste goed wordt genoemd. Als zo’n systeem toevallig ook ‘verliezers’ voortbrengt, dan is dat maar zo – het zij zo – zolang jij daar maar niet tussen zit. De meeste mensen zijn tevreden, ook al brengt zo’n model regelmatig mensen voort die de dood vinden, omdat ze als ‘slecht’ worden beoordeeld, die uitgehongerd en dakloos raken omdat zij ‘verliezers’ zijn, die onderdrukt en uitgebuit worden omdat zij niet ‘sterk’ zijn. De meeste mensen lachen wanneer je een ander systeem voorstelt dan het huidige, bestaande systeem. Ze zeggen dat concurreren, doden, de hoofdprijs voor de winnaar’, hun beschaving juist groot heeft gemaakt.

De meeste mensen snappen nog steeds niet dat zij hun aarde aan het verwoesten zijn – de planeet nota bene die hen het leven schenkt – omdat zij in hun daden alleen naar verbetering van hun levensomstandigheden streven. De rampzalige gebeurtenissen op onze planeet – zoals ze nu al 3000 jaar op regelmatige basis plaatsvinden – zijn dan ook niets anders dan een weerspiegeling van het Collectief gecreëerde Bewustzijn; van ‘jou’ of ‘jouw (familie)groep’, of van de hele mensheid op onze planeet!

5.0 Je losmaken van je gedachten

Je bewust zijn van wat je denkt’

Door onze gedachten te leren observeren zonder erin verdiept te raken, kunnen we gaan ontdekken wat de aanleidingen voor een groot deel van onze mentale ruis en emotionele reacties zijn. Hiermee kunnen we het proces op gang brengen waarbij we onze drukke geest tot rust brengen en meer van het leven gaan genieten.
Velen van ons hebben nog nooit gemerkt dat je geestelijk enige afstand kunt nemen en naar je gedachten van dat moment kunt kijken. Het probleem is dat we zo totaal opgaan in wat we denken, net als wanneer we naar een tv-programma of een film kijken, dat we daardoor niet deelnemen aan het echte leven dat zich om ons heen afspeelt.

6.0 Slot: het transformatieproces

Harmonie’

Als de mens in harmonie gaat leven, als hij leert zich op te offeren, anderen voor te laten gaan, dan zal deze grote transformatie van de aarde, op weg van het ene tijdperk naar het andere – niet alleen voor de aarde zelf maar ook voor de hele mensheid – slagen. Maar als de mens voortgaat op de weg waarop hij zich nu bevindt, dan zal het transformatieproces dusdanig stagneren – sommigen spreken van ‘vernietiging van de aarde’ – dat de mens geconfronteerd wordt met een nieuw levenspatroon op aarde die alle begrip te boven gaat. De ontwikkeling van de aarde zal niet zo verlopen als de mens zich dat had voorgesteld. Er komt dan een drastische verandering in het evenwicht van de beschaving. De grote machten zoals men de belangrijkste landen ter wereld nu soms noemt, zullen niet langer de grote machten zijn. Grote financiële concerns zullen in elkaar zakken. De waarde van het geld gaat verdwijnen en een nieuw ruilsysteem zal daarvoor in de plaats komen. Door de dan overheersende levensomstandigheden zal de mens gedwongen worden om handel te drijven met zijn vijanden, ze te helpen en de mensen als zijn gelijke te behandelen, onafhankelijk wat voor ras, kleur of geloof het betreft.
De politieke en sociale organisaties van de mens zullen in elk opzicht een wedergeboorte beleven, omdat de huidige samenleving zal instorten en er nieuwe waarden voor de mensheid zal gelden. Oude waarde – overtuigingen e.d. – zullen verdwijnen en uit de as van de oude organisaties zal een nieuwe broederschap van de mens oprijzen. En dan zal
de mens gaan inzien, dat deze grote transformatie een noodzakelijke stap is om het ontwikkelingsproces van het universum verder te doen vervolmaken.

Het is dus tijd om nu onze heiligste overtuigingen uit te dagen. Als wij onze overtuigingen niet snel uitdagen, dan zullen onze overtuigingen ons uitdagen.

7.0 Niets is onmogelijk

Onze toekomst is maakbaar!

Reinig je negatieve emoties en volg de innerlijke leiding – je ziel, je innerlijke Zelf – naar een steeds toenemend, hoger begrip. Dat betekent dat we een stapje hoger in frequentie en bewustzijnsniveau zullen komen en de huidige begrenzingen van de materiële wereld te boven zullen gaan.

Kijk dus vooruit, kijk naar je mogelijkheden, je nieuwe creaties. Laat je oude, vastgeroeste gedachten varen en creëer nieuwe ideeën over |Wie-je-werkelijk-bent|. Dit is wat je aan het doen bent, zodra je nieuwe ideeën, nieuwe concepten, nieuwe gedachten aan het vormen bent.
Wees daarom creatief, vooruitstrevend, revolutionair, maar vooral niet bang. Want bang zijn voor de toekomst zet een rem op jouw nieuwe ontwikkelingen. Laat je gedachten de vrije loop. Ga ze niet kanaliseren, ga je opdrachten niet beperken tot een gangbare oplossing. Neen, leer vanaf nu aan dat je zuivere geest onbeperkt is. Dat deze zuivere geest alles kan creëren wat zij wenst te creëren. Je bent onbegrensd, je hebt alle krachten van Mij gekregen om het allermooiste te scheppen. Laat je daarom niet verleiden tot negatieve gedachten en gewoonten.

Morgen bestaat (nog) niet,
het verleden is voorbij,
er is alleen maar nu!’

Hans Zevenboom

Link: https://www.millennium-visie.org/site/nieuwsbrief/360-toekomst-weest-aandachtig-in-t-nu