Burgemeester Bad Wiessee in Beieren wijst uitrol 5G af

Bad Wiessee heeft een gevestigde reputatie als een populaire bestemming voor gezondheid en welzijn en dit vormt de huidige en toekomstige besluitvorming van de Raad. Veel van onze bezoekers komen hier op zoek naar medische behandelingen, fysieke revalidatie of gewoon om hun welzijn te verbeteren. Als zodanig neemt de Raad zijn verantwoordelijkheden in bescherming en bevordering van gezondheidstoerisme zeer serieus.

Tijdens een openbare vergadering heeft de Raad unaniem besloten zich te verzetten tegen de uitrol van de niet-geteste 5G  netwerk. De gemeente voelde een groot verantwoordelijkheidsgevoel jegens zowel bewoners als bezoekers in deze beslissing nemen, gezien het belang van Bad Wiessee als gezondheidsbestemming. 5G biedt veel dingen die aantrekkelijk zijn voor mensen die van technologie houden, zoals tijdwinst, autonome voertuigen, slimme huizen, realtime gegevensoverdracht en de Internet of Things, om er maar een paar te noemen.

Maar 5G betekent ook het verhogen van het aantal celtorens in Duitsland van 90.000 tot 750.000; lancering van ongeveer 12.000 5G-satellieten in de ruimte;  toenemende publieke blootstelling aan microgolfstraling van ongeveer 2,5 GHz momenteel tot 200 GHz;  het zien van potentiële aansprakelijkheidsclaims tegen eigenaren van cel-toren locaties; bomenkap op grote schaal (om een ​​goede overdracht te garanderen); evenals het bestralen van planten en dieren. Bovenal, er bestaat onzekerheid over de vraag of 5G als veilig kan worden beschouwd in termen van volksgezondheid. Dit is een zeer ernstige zaak en, totdat dergelijke onzekerheid voldoende is opgehelderd, het voorzorgsbeginsel moet worden toegepast.

Het besluit van de Raad met betrekking tot 5G werd genomen na ernstig overleg, dat toonde aan dat alle vertegenwoordigers van de Raad het belang ervan inzagen. Deze beslissing is niet bedoeld om vooruitgang te beperken, maar uitsluitend om de prijs die we betalen voor dergelijke vooruitgang kritisch te onderzoeken.

Hoogachtend van uw burgemeester,

Peter Höß