Borstvoeding kan diabetes type 2 voorkomen

Een studie op muizen die werd gepresenteerd op ENDO 2023, de jaarlijkse bijeenkomst van de Endocrine Society in Chicago, suggereert dat borstvoeding het aantal insuline producerende cellen in de alvleesklier verbetert en de insuline gevoeligheid bij moeders verhoogt, waardoor ze later beschermd zijn tegen diabetes type 2.

Eerdere onderzoeken bij vrouwen hebben aangetoond dat langdurige borstvoeding het daaropvolgend levenslang risico van een moeder op diabetes type 2 verlaagt, maar de reden hiervoor is onbekend, zei hoofdonderzoeker Julie Hens, Ph.D., van Yale University in New Haven, Conn.

De onderzoekers startten de studie om de metabolische effecten van borstvoeding versus niet-borstvoeding te vergelijken en om veranderingen in het metabolisme te bestuderen die het gevolg zijn van borstvoeding.

Ze bestudeerden muizen die zwanger waren en hun jongen ter wereld brachten en verdeelden ze in twee groepen: degenen die borstvoeding gaven en degenen van wie de jongen onmiddellijk na de geboorte werden verwijderd. Muizen in de zogende groep werden vervolgens een maand nadat de jongen waren gespeend onderzocht en vergeleken met muizen van dezelfde leeftijd die waren bevallen maar niet hadden gezoogd.

Uit de studie bleek dat de niet-zogende muizen en de zogende muizen over het algemeen een vergelijkbaar lichaamsgewicht hadden. De niet-zogende muizen hadden echter een toename in het bijzonder van een type metabolisch actief vet analoog aan het visceraal vet bij mensen waarvan bekend is dat het het risico op het ontwikkelen van diabetes verhoogt.

Muizen die geen borstvoeding gaven, hadden minder insuline producerende cellen in hun pancreas. Als er minder van deze cellen zijn, heeft het lichaam minder reserve voor insulineproductie, wat kan bijdragen tot een verhoogd risico op het ontwikkelen van diabetes. Muizen die geen borstvoeding gaven, hadden ook meer insulineresistentie, wat optreedt wanneer cellen in de spieren, het vet en de lever niet naar behoren reageren op insuline. Na verloop van tijd kan dit de insuline producerende cellen onder druk zetten, waardoor ze falen en diabetes ontstaat.

“Er wordt vaak aangenomen dat borstvoeding leidt tot een lager risico op diabetes, omdat het gepaard gaat met gewichtsverlies, wat de stofwisseling verbetert. Studies bij vrouwen hebben echter aangetoond dat dit beschermend effect onafhankelijk is van gewichtsverlies. Onze studie bij muizen bevestigt ook deze bevindingen en suggereert dat het beschermend effect van borstvoeding gerelateerd kan zijn aan effecten zowel om de reserves van insuline producerende cellen te vergroten als om de weerstand van het hele lichaam tegen de effecten van insuline te verminderen,” zei Hens.

Vertaling: Andre Teirlinck