Blootstelling aan salmonella verhoogt risico op darmkanker

De onderzoekers, waaronder een team onder leiding van Jun Sun van de University of Illinois Chicago, bestudeerden weefselmonsters van menselijke darmkanker en diermodellen en ontdekten dat blootstelling aan salmonella verband hield met darmkanker die zich eerder ontwikkelde en groter werd.

De auteurs van het onderzoek keken eerst naar gegevens van een in Nederland gebaseerd retrospectief onderzoek van darmkankerpatiënten die vonden dat weefselmonsters die waren genomen tijdens routinematige darmkanker operaties met salmonella-antilichamen, meestal afkomstig waren van mensen met een slechte afloop van darmkanker.

Met behulp van salmonella stammen die uit deze weefselmonsters waren geïsoleerd, bestudeerden Sun en haar in de VS gevestigd team muizen met darmkanker die waren blootgesteld aan de bacterie. Ze observeerden een versnelde tumorgroei en grotere tumoren bij muizen met blootstelling aan salmonella. Ze zagen ook dat er zich meer salmonella verplaatste naar de tumoren.

“Tijdens infectie kaapt salmonella essentiële signalering routes van de gastheer en deze moleculaire manipulaties kunnen oncogene transformatie veroorzaken. De huidige studie vertelt ons dat er meer onderzoek nodig is naar het verband tussen blootstelling aan salmonella en het risico op darmkanker en dat we, simpelweg door veilige voedselbereiding toe te passen, mogelijk kunnen helpen onszelf te beschermen”, aldus Sun, UIC-professor in de geneeskunde.

De medewerkers van Sun in Nederland bestudeerden de bacterie ook in vitro. Ze combineerden menselijke kankercellen en prekanker cellen met de salmonella stam in het laboratorium en maten eventuele groei of veranderingen in de tumor. Ze zagen dat zelfs één infectie transformatie veroorzaakte en dat elke salmonella infectie de snelheid van celtransformatie exponentieel verhoogde.

“De muizen- en weefselkweek experimenten tonen aan dat salmonella infectie een chronisch effect had om de tumorgroei te versnellen,” zei Sun, die ook lid is van het University of Illinois Cancer Center van UIC. “Dit bewijs vertelt ons dat we de blootstelling aan salmonella nader moeten bekijken als een risicofactor voor chronische ziekten, zoals darmkanker.”

Het Leids Universitair Medisch Centrum, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en de Universiteit Utrecht, allemaal in Nederland, werkten samen aan dit onderzoek.

Vertaling Andre Teirlinck