Bloedverdunners voor het verwijderen van stolsel verlaagt het sterftecijfer

Bloedverdunners voor het verwijderen van een stolsel bij patiënten met een beroerte verlaagt het sterftecijfer na 90 dagen.

Een nieuw systematisch review en meta-analyse door een internationale groep onderzoekers heeft aangetoond dat het geven van een bloedverdunnend medicijn (trombolyse) vóór de behandeling om een stolsel uit de hersenen te verwijderen – bekend als trombectomie procedure – aan patiënten met een beroerte, de sterftecijfers na 90 dagen verlaagde.

Het onderzoek onder leiding van de Universiteit van Bristol en de Nationale Universiteit van Singapore, in samenwerking met onderzoekers in de UK, Duitsland, België, Zweden en Taiwan, is gepubliceerd in het Journal of NeuroInterventional Surgery.

Mechanische trombectomie is een effectieve behandeling voor patiënten met een acute beroerte veroorzaakt door een stolsel (ischemische beroerte) bij  occlusie van de basilaire slagader, die optreedt wanneer de basilaire slagader, de belangrijkste slagader in het achterste deel van de hersenen, wordt geblokkeerd. Het toedienen van een overbruggend bloedverdunnend medicijn voordat een stolsel wordt verwijderd, wordt nog steeds aanbevolen voor de meeste patiënten met occlusie van grote bloedvaten, in afwachting van de resultaten van gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken.

Bij patiënten met occlusie van de basilaire arterie die een mechanische trombectomie ondergaan, is het echter niet duidelijk of voorafgaande behandeling met een overbruggend bloedverdunnend geneesmiddel al dan niet gunstig is. Het onderzoeksteam wilde de klinische resultaten van mechanische trombectomie, met en zonder overbruggende intraveneuze trombolyse, bij acute occlusie van de basilaire slagader vergelijken door middel van een systematisch review en meta-analyse van de huidige literatuur.

In de review werden 51 eerdere onderzoeken bekeken en drie ervan kwamen in aanmerking om te worden opgenomen in de meta-analyse. In de drie onderzoeken werd het overbruggen van intraveneuze trombolyse met directe mechanische trombectomie vergeleken bij 1096 patiënten met een beroerte als gevolg van occlusie van de basilaire arterie.

Van de in totaal 1.096 patiënten waren 749 mannen (68,3%) en 347 vrouwen (31,7%). 362 patiënten ondergingen mechanische trombectomie met overbruggende intraveneuze trombolyse en 734  directe mechanische trombectomie.

Uit de studie bleek dat bij patiënten met een acute ischemische beroerte als gevolg van occlusie van de basilaire slagader, vergeleken met directe mechanische trombectomie, overbrugging van intraveneuze trombolyse gepaard gaat met lagere sterftecijfers na 90 dagen zonder een verhoogd risico op bloedingen. Het overbruggen van intraveneuze trombolyse wordt ook geassocieerd met betere functionele resultaten, vooral bij patiënten met ernstige  atherosclerose, wat de opeenhoping van vetachtig materiaal in de slagaders is. Het is een potentieel ernstige aandoening die de meeste hartaanvallen en beroertes veroorzaakt, maar vaak onopgemerkt blijft.

Keng Siang Lee, medisch student en hoofdauteur van de studie van de Bristol Medical School aan de Universiteit van Bristol, zei: “Ons onderzoek heeft gevonden dat bij patiënten met een acute ischemische beroerte als gevolg van occlusie van de basilaire slagader, die tot vier en een half uur aanwezig zijn vanaf het begin van hun beroerte het overbruggen van intraveneuze trombolyse hun sterftecijfer op 90 dagen zou kunnen verbeteren.

“Als onze review wordt ondersteund in toekomstige gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken, kan het de standaardbehandeling worden voor patiënten met een beroerte.”

Het onderzoeksteam suggereert dat toekomstige gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken nodig zijn om te valideren of overbrugging van intraveneuze trombolyse voordelen biedt ten opzichte van directe mechanische trombectomie.

Vertaling: Andre Teirlinck