Biologische onbalans oorzaak verband tussen tandvlees- en nierziekte

Onderzoek naar verband tussen tandvlees en nierziekte

Volgens een nieuwe studie onder leiding van de Universiteit van Birmingham zou een onbalans van de zuurstofproductie van het lichaam en vrije radicalen de reden zijn van  het verband tussen tandvleesaandoeningen en chronische nierziekte.  Parodontitis – of tandvleesaandoening – is een veel voorkomende ontstekingsziekte die bloedend tandvlees en losse tanden veroorzaakt wat uiteindelijk kan leiden tot tandverlies.

Eerdere studies hebben een verband aangetoond tussen de ernstige orale ontsteking veroorzaakt door parondontitis en chronische nieraandoeningen (CKD) en dat die mensen een slechtere werking van de nieren hebben.

Eerder onderzoek toonde ook aan dat patiënten met CKD en parodontitis minder overlevingskans hebben vergelijkbaar met diabetici wat er ook op wijst dat tandvleesontsteking net zoals diabetes de werking van de nieren beïnvloedt.

In deze laatste studie, geleid door onderzoekers van de Universiteit van Birmingham werden meer dan 700 patiënten met chronische nierziekte onderzocht met behulp van gedetailleerde mondelinge en volledige onderzoeken van het lichaam, inclusief bloedmonsters. Het doel was om de hypothese te testen dat parodontitis en de werking van de nieren elkaar beïnvloeden en om de onderliggende oorzaak bloot te leggen.

Resultaten toonden aan dat slechts een toename van 10% van de tandvleesontsteking de nierfunctie met 3% vermindert. Bij deze groep patiënten met een verslechtering van 3% in nierfunctie bedroeg de toename van het risico op een nieruitval over een periode van 5 jaar van 32%  tot 34%. Resultaten toonden ook aan dat een 10% vermindering van de nierfunctie de kans op parodontale ontsteking verhoogt met 25%.

In tegenstelling tot de huidige opvattingen dat ontsteking de link is tussen parodontitis en andere systemische ziekten, vonden onderzoekers voor de eerste keer dat bij deze groep patiënten het effect werd veroorzaakt door een biologisch proces genaamd ‘oxidatieve stress’ – of, een onbalans tussen reactieve zuurstofsoorten en de antioxiderende capaciteit van het lichaam dat weefsels op cellulair niveau beschadigt.

Hoofdauteur Dr. Praveen Sharma, van de Parodontale Onderzoeksgroep aan de Tandheelkundige School van de Universiteit van Birmingham zei: “Dit is de eerste paper dat het incidenteel effect van parodontitis op de nieren en vice versa kwantificeert evenals de eerste die de betrokken paden toelicht.

“Het toonde aan dat zelfs een bescheiden vermindering van tandvleesontsteking de werking van de nieren gusting kan beïnvloeden. Gezien het relatieve gemak van een reductie van 10% in tandvleesontsteking, door eenvoudige maatregelen zoals correct poetsen en reinigen tussen de tanden, zijn deze resultaten zeer interessant.

“We hopen dat dit onderzoek de weg effent voor verdere studies om te zien of verbeteringen in nierfunctie, na parodontale zorg, invloed heeft op een langer en gezonder leven voor patiënten met chronische nierziekte. Wij hopen dat de hypothese die we hebben geïdentificeerd ook wordt getest in andere groepen.”

Vertaling: Andre Teirlinck