Biodynamische landbouw heeft antwoorden op actuele landbouwproblematiek

Biodynamische boeren hebben het antwoord op afbraak van de bodemvruchtbaarheid, het stikstofprobleem en de afkalvende biodiversiteit. Het kringloopboeren, diereigen veehouderij en grondgebondenheid zijn de fundamenten van de biodynamische landbouw. Landbouwvakopleiding Warmonderhof leidt nieuwe boeren op in deze toekomstbestendige manier van groenten- en fruitteelt en groot- en kleinveehouderij. Zaterdag 1 februari zet de opleiding haar deuren open voor jongeren en volwassenen die zich afvragen of een carrière in de biodynamische landbouw misschien iets voor hen is. Aanmelden noodzakelijk: www.warmonderhof.nl/opendag.

Warmonderhof is het opleidingscollectief voor biodynamische landbouw, waar door middel van wonen-werken-leren nieuwe boeren worden opgeleid. Het collectief wordt gevormd door Stichting Warmonderhof en Aeres MBO Dronten Warmonderhof.  De school staat midden tussen de drie boerderijen van Warmonderhofstede, een gemengd biodynamisch Demeterbedrijf. Op Warmonderhofstede wordt al zeventig jaar biodynamisch geteeld. Er is veel ervaring met deze vorm van landbouw en nieuwe boeren worden dan ook net zoveel in de theorie als in de praktijk opgeleid. ”s Morgens in de klas, ‘s middags op het land’, is het credo op Warmonderhof. En het wonen naast de school, op het erf van de boerderijen, geeft een enorme meerwaarde in het ‘worden van boer’. De verbinding met de plek, de bodem, de dieren laat de studenten het boerenleven ervaren tot in de poriën. Tijdens de Open dag/Infodag XL kunnen geïnteresseerden een proefles volgen en worden ze rondgeleid op de school en over de bedrijven. Docenten, boeren en medewerkers staan klaar om al hun vragen te beantwoorden.

Nieuwe boeren en hun bedrijfsvoering
In de biologisch-dynamische landbouw zijn de stikstofnormen strenger dan in de gangbare of biologische landbouw. Door de kringloop van voerderteelt en mest te sluiten en grondgebonden te werken, ontstaat er geen overschot van mest en dus ook niet van stikstof. Import uit het buitenland van voer, zaadgoed of plantgoed is zeer beperkt. Ook de afzet wordt door biodynamische boeren vaker nationaal en regionaal georganiseerd. In de biodynamische landbouw wordt geëxperimenteerd met nieuwe grondeigendomsconstructies en directere afzetkanalen, bijvoorbeeld in de vorm van zelfoogst, winkel aan huis of community supported agriculture. Zo ontstaat er weer een verbinding van de boer en van de burgers met de directe leefomgeving. Het toegenomen contact met de consumenten en met de eigen afzetkanalen is een andere manier van boeren die – behalve ondernemende en uitvoerende vaardigheden – van nieuwe boeren ook een stevige sociale en voorlichtende kant vraagt.

Toekomstperspectief
De studenten die op Warmonderhof worden opgeleid, kunnen voldoen aan de vraag van de huidige consumenten naar duurzaam en lokaal geproduceerd eten, waarbij bodem, planten en dieren niet worden uitgeput en waarin de boer een eerlijk loon krijgt. Waarin de kringloop centraal staat en een gezonde bodem de basis is voor gezond voedsel. Afgestudeerden van Warmonderhof kom je tegen in binnen- en buitenland, als ondernemer of medewerker op grote en kleine boerderijen, begeleider op zorgboerderijen of stadslandbouwprojecten, in allerlei uitvoerende of leidinggevende functies in natuurvoedingswinkels, groothandels of productverwerkende bedrijven.

Studenten vertellen
De Open dag/Infodag XL is bedoeld voor degenen die de opleiding overwegen te gaan volgen en daarover meer informatie zoeken. Aanmelden voor de open dag is noodzakelijk. Dat kan via de website. Op de site vertellen voltijdstudenten hoe het is om te leren, wonen en werken op Warmonderhof. Ook de volwassen deeltijdstudenten vertellen over hun motivatie.