Bewijs voor relatie diabetes type 2 en verhoogd risico op Parkinson

Onderzoek van de Queen Mary University of London heeft geconcludeerd dat er overtuigend bewijs is dat diabetes type 2 geassocieerd is met een verhoogd risico op de ziekte van Parkinson. Uit dezelfde studie bleek dat er ook aanwijzingen waren dat diabetes type 2 kan bijdragen aan een snellere ziekteprogressie bij patiënten die al Parkinson hebben.

Mensen behandelen met medicijnen die al beschikbaar zijn voor diabetes type 2, kan het risico verminderen en de progressie van Parkinson vertragen. Screening op en vroege behandeling van diabetes type 2 bij patiënten met Parkinson kan raadzaam zijn.

Eerdere systematische reviews en meta-analyses hebben tegenstrijdige resultaten opgeleverd over het verband tussen diabetes en het risico op de ziekte van Parkinson. Deze nieuwe studie, gepubliceerd in het Movement Disorders Journal, gebruikte meta-analyse van observationele gegevens en meta-analyse van genetische gegevens om het effect van diabetes type 2 op het risico en de progressie van de ziekte van Parkinson te evalueren.

Corresponderende auteur dr. Alastair Noyce van de Queen Mary University of London zei: “Dit onderzoek brengt de resultaten van vele andere onderzoeken samen om overtuigend bewijs te leveren dat diabetes type 2 waarschijnlijk niet alleen het risico op Parkinson beïnvloedt, maar ook de progressie van Parkinson. Er zijn veel behandelingsstrategieën voor diabetes type 2, inclusief preventiestrategieën, die mogelijk opnieuw worden gebruikt voor de behandeling van Parkinson. “