Bedtijd en de gezondheid van je hart

Onderzoek dat vandaag is gepubliceerd in European Heart Journal – Digital Health, een tijdschrift van de European Society of Cardiologie (ESC).

“Het lichaam heeft een 24-uurs interne klok, het circadiane ritme genaamd, die helpt bij het reguleren van het fysieke en mentale functioneren”, zei studieauteur Dr. David Plans van de Universiteit van Exeter, VK. “Hoewel we geen oorzakelijk verband uit onze studie kunnen concluderen, suggereren de resultaten dat vroege of late bedtijden de biologische klok waarschijnlijker zullen verstoren, met nadelige gevolgen voor de cardiovasculaire gezondheid.”

Terwijl talrijke analyses het verband tussen slaapduur en hart- en vaatziekten hebben onderzocht, is de relatie tussen slaaptiming en hartziekte onvoldoende onderzocht. Deze studie onderzocht de associatie tussen objectief gemeten, in plaats van zelfgerapporteerde, in slaap vallen bij een grote steekproef van volwassenen.

De studie omvatte 88.026 personen in de UK Biobank die tussen 2006 en 2010 werden aangeworven. De gemiddelde leeftijd was 61 jaar (bereik 43 tot 79 jaar) en 58% was vrouw. Gegevens over het in slaap vallen en wakker worden werden gedurende zeven dagen verzameld met behulp van een op de pols gedragen accelerometer. De deelnemers vulden demografische, levensstijl-, gezondheids- en fysieke beoordelingen en vragenlijsten in. Ze werden vervolgens opgevolgd voor een nieuwe diagnose van hart- en vaatziekten, die werd gedefinieerd als een hartaanval, hartfalen, chronische ischemische hartziekte, beroerte en voorbijgaande ischemische aanval.

Tijdens een gemiddelde follow-up van 5,7 jaar ontwikkelden 3.172 deelnemers (3,6%) hart- en vaatziekten. De incidentie was het hoogst bij degenen met slaaptijden om middernacht of later en het laagst bij degenen met het begin van de slaap van 10:00 tot 22:59 uur.

De onderzoekers analyseerden het verband tussen het in slaap vallen en cardiovasculaire gebeurtenissen na correctie voor leeftijd, geslacht, slaapduur, slaaponregelmatigheid (gedefinieerd als verschillende tijden van inslapen en wakker worden), zelfgerapporteerd chronotype (vroege vogel of nachtbraker), roken status, body mass index, diabetes, bloeddruk, cholesterol in het bloed en sociaaleconomische status.

Vergeleken met het inslapen van 10:00 tot 22:59 uur, was er een 25% hoger risico op hart- en vaatziekten bij het inslapen om middernacht of later, een 12% groter risico tussen 23:00 en 23:59 uur en een 24% verhoogd risico om voor 22:00 uur in slaap te vallen. In een verdere analyse per geslacht was de associatie met een verhoogd cardiovasculair risico sterker bij vrouwen, waarbij alleen het begin van de slaap vóór 22:00 uur significant bleef voor mannen.

Dr. Plans zei: “Onze studie geeft aan dat de optimale tijd om te gaan slapen zich op een specifiek punt in de 24-uurs cyclus van het lichaam bevindt en dat afwijkingen schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. De meest risicovolle tijd was na middernacht, mogelijk omdat het de kans op het zien van ochtendlicht, waardoor de biologische klok opnieuw wordt ingesteld, kan verminderen.

Dr. Plans merkte op dat de redenen voor de waargenomen sterkere associatie tussen het begin van de slaap en hart- en vaatziekten bij vrouwen onduidelijk zijn. Hij zei: “Het kan zijn dat er een sekseverschil is in hoe het endocriene systeem reageert op een verstoring van het circadiane ritme. Als alternatief zou de hogere leeftijd van de deelnemers aan de studie een verstorende factor kunnen zijn, aangezien het cardiovasculaire risico van vrouwen na de menopauze toeneemt – wat betekent dat er mogelijk geen verschil is in de sterkte van de associatie tussen vrouwen en mannen.”

Hij concludeerde: “Hoewel de bevindingen geen oorzakelijk verband aantonen, is de timing van de slaap naar voren gekomen als een potentiële cardiale risicofactor – onafhankelijk van andere risicofactoren en slaapkenmerken. Als onze bevindingen in andere onderzoeken worden bevestigd, kunnen slaaptiming en basisslaaphygiëne een goedkoop doel voor de volksgezondheid zijn om het risico op hartaandoeningen te verlagen.”