Aziatische Amerikanen hebben hogere blootstelling pfas chemicaliën

Onderzoekers aan de Mount Sinaï rapporteren dat Aziatische Amerikanen een aanzienlijk hogere blootstelling hebben dan andere etnische of raciale groepen, aan PFAS, een familie van duizenden synthetische chemicaliën die ook wel bekend staan als “giftig voor altijd”.

Mensen komen in het dagelijks leven vaak met PFAS (per- en polyfluoralkylstoffen) in aanraking, en deze blootstelling heeft mogelijk nadelige gevolgen voor de gezondheid, zo blijkt uit de studie gepubliceerd in Environmental Science and Technology, in het speciaal nummer ‘Data Science for Advancing Environmental Science, Engineering, and Technology.”

De wetenschappers schatten de totale blootstelling last van een persoon aan PFAS en hielden rekening met de heterogeniteit van de blootstelling (bijvoorbeeld verschillende diëten en gedragingen) van verschillende groepen mensen, waardoor ze aan verschillende sets van PFAS konden worden blootgesteld. Ze ontdekten dat Aziatische Amerikanen een aanzienlijk hogere blootstelling aan PFAS hadden dan alle andere etnische of raciale groepen in de VS, en dat de gemiddelde blootstelling score voor Aziatische Amerikanen 89 procent hoger was dan voor blanken.

Dit is de eerste keer dat onderzoekers rekening hebben gehouden met complexe blootstelling bronnen van verschillende groepen mensen om de blootstelling last van een persoon aan PFAS te berekenen. Om dit te bereiken gebruikten ze geavanceerde psychometrische en data wetenschappelijke methoden, de zogenaamde mengsel item respons theorie. De onderzoekers analyseerden menselijke bio monitoring gegevens van de Amerikaanse National Health and Nutrition Examination Survey, een representatieve steekproef van de Amerikaanse bevolking.

Dit onderzoek suggereert dat bio monitoring en risicobeoordeling rekening moeten houden met een blootstelling maatstaf die rekening houdt met het feit dat verschillende groepen mensen worden blootgesteld aan veel verschillende bronnen en patronen van PFAS. Op basis van deze bevindingen zijn deze onderzoekers van mening dat blootstelling bronnen, zoals via de voeding en beroepsmatige blootstelling, ten grondslag kunnen liggen aan de verschillen in blootstelling last. Dit zal een belangrijk onderwerp van toekomstig werk zijn, omdat het moeilijk is om bronnen van blootstelling aan PFAS te traceren omdat ze zo alomtegenwoordig zijn.

“We ontdekten dat als we een op maat gemaakte aanpak voor het scoren van lasten zouden gebruiken, we enkele verschillen in de blootstelling aan PFAS tussen subgroepen van de bevolking zouden kunnen ontdekken”, zegt Shelley Liu, PhD, universitair hoofddocent Population Health Science and Policy aan de Icahn School of Medicine aan Berg Sinaï. “Deze verschillen worden verborgen als we een one-size-fits-all benadering gebruiken om de blootstelling last van iedereen te kwantificeren. Om de precisie van de milieugezondheid te bevorderen, moeten we de blootstelling last aan PFAS-mengsels optimaal en rechtvaardig kwantificeren, om ervoor te zorgen dat onze gebruikte maatstaf voor blootstelling last eerlijk en informatief is voor alle mensen.

PFAS-vervuiling is een groot gezondheidsprobleem en bijna alle Amerikanen hebben detecteerbare hoeveelheden PFAS-chemicaliën in hun bloed. PFAS zijn alomtegenwoordig en worden gebruikt in producten die bestand zijn tegen hitte, olie, vlekken, vet en water. De regering-Biden heeft 9 miljard dollar uitgetrokken voor het opruimen van PFAS, en in maart 2023 heeft de Environmental Protection Agency de eerste afdwingbare federale normen voorgesteld om PFAS verontreiniging in openbaar drinkwater te reguleren.

In de toekomst is het team van Dr. Liu van plan om toxiciteit informatie over elke PFAS chemische stof op te nemen in de score voor de blootstelling last, om de verschillen in de op toxiciteit gebaseerde blootstelling last bij kwetsbare groepen en bevolking subgroepen verder te evalueren.

Vertaling persbericht: Andre Teirlinck