Verband sedentaire tijd bij kinderen en hartschade op jonge leeftijd

Uren van inactiviteit tijdens de kindertijd kunnen het toneel vormen voor hartaanvallen en beroertes later in het leven, zo blijkt uit onderzoek gepresenteerd op het ESC-congres 2023.  Uit het onderzoek bleek dat de sedentaire tijd die zich vanaf de kindertijd tot aan de jonge volwassenheid opstapelde, verband hield met hartschade – zelfs bij mensen met een normaal gewicht en een normale bloeddruk.

“Al die uren schermtijd bij jonge mensen zorgen samen voor een zwaarder hart, waarvan we weten uit onderzoeken bij volwassenen dat dit de kans op een hartaanval en beroerte vergroot”, zegt Dr. Andrew Agbaje van de Universiteit van Oost-Finland, Kuopio. , Finland. “Kinderen en tieners moeten meer bewegen om hun gezondheid op de lange termijn te beschermen.”

Dit was de eerste studie die het cumulatief effect onderzocht van door smartwatches beoordeelde sedentaire tijd bij jongeren en hartschade op latere leeftijd. Het werd uitgevoerd als onderdeel van het Children of the 90s-onderzoek, dat begon in 1990/1991 en één van de grootste cohorten ter wereld is met leefstijl metingen vanaf de geboorte.

Op 11-jarige leeftijd droegen kinderen zeven dagen lang een smartwatch met een activiteitstracker. Dit werd herhaald op 15-jarige leeftijd en opnieuw op 24-jarige leeftijd. Het gewicht van de linker hartkamer werd beoordeeld door middel van echocardiografie, een soort echografie, op de leeftijd van 17 en 24 jaar en gerapporteerd in grammen ten opzichte van de lengte (g/m2,7). De onderzoekers analyseerden het verband tussen sedentaire tijd tussen 11 en 24 jaar en hart metingen tussen 17 en 24 jaar, na correctie voor factoren die de relatie zouden kunnen beïnvloeden, waaronder leeftijd, geslacht, bloeddruk, lichaamsvet, roken, fysieke activiteit en sociaal economische status.

De studie omvatte 766 kinderen, van wie 55% meisjes en 45% jongens waren. Op 11-jarige leeftijd waren kinderen gemiddeld 362 minuten per dag sedentair, oplopend tot 474 minuten per dag in de adolescentie (15 jaar) en 531 minuten per dag in de jong volwassenheid (24 jaar). Dit betekent dat de sedentaire tijd tussen de kindertijd en de jong volwassenheid met gemiddeld 169 minuten (2,8 uur) per dag is toegenomen.

Elke toename van één minuut in de sedentaire tijd van 11 tot 24 jaar ging gepaard met een toename van 0,004 g/m2,7 in de linker ventrikel massa tussen 17 en 24 jaar. Vermenigvuldigd met 169 minuten extra inactiviteit komt dit neer op een dagelijkse stijging van 0,7 g/m2,7 – het equivalent van een toename van 3 gram in de linker ventrikel massa tussen echo cardiografische metingen bij de gemiddelde lengtetoename. Uit een eerder onderzoek onder volwassenen bleek dat een vergelijkbare toename van de linker ventrikel massa (1 g/m2,7) over een periode van zeven jaar geassocieerd was met een tweevoudig verhoogd risico op hartziekten, beroertes en overlijden.

Dr. Agbaje zei: “Kinderen zaten meer dan zes uur per dag stil en dit nam met bijna drie uur per dag toe tegen de tijd dat ze de jongvolwassenheid bereikten. Ons onderzoek geeft aan dat de accumulatie van inactieve tijd gerelateerd is aan hartschade, ongeacht lichaamsgewicht en bloeddruk. Ouders moeten kinderen en tieners aanmoedigen om meer te bewegen door ze mee te nemen voor een wandeling en de tijd die ze besteden aan sociale media en videogames te beperken. Zoals Martin Luther King Jr. ooit zei: ‘Als je niet kunt vliegen, ren dan. Als je niet kunt rennen, loop dan. Als je niet kunt lopen, kruip dan. Maar blijf vooral in beweging.’”

Vertaling persbericht: Andre Teirlinck