Sap van Sarunashis remt longkanker bij muizen

Met behulp van een muismodel ontketenen Japanse onderzoekers het waarschijnlijk  werkingsmechanisme van sap van Sarunashi op de ontwikkeling van longkanker.

Longkanker is de belangrijkste doodsoorzaak in Japan en over de hele wereld. Van alle vormen van kanker heeft longkanker één van de laagste vijf jaars overlevingspercentages. Het is bekend dat roken en het gebruik van op tabak gebaseerde producten een grote bijdrage leveren aan de ontwikkeling van longkanker. Het is een klinisch vastgesteld feit dat de actieve ingrediënten in verschillende soorten fruit het risico op chronische ziekten, waaronder kanker, minimaliseren. Sarunashi (Actinidia arguta) is een eetbare vrucht die wordt geteeld in de Japanse prefectuur Okayama. Met behulp van een muismodel hebben onderzoekers van Okayama University onder leiding van Dr. Sakae Arimoto-Kobayashi, universitair hoofddocent aan de faculteit Farmaceutische Wetenschappen, Okayama University, aangetoond dat het sap van Sarunashi het samenstellend bestanddeel isoquercetine (isoQ) longkanker kan helpen voorkomen en verminderen.

A. arguta is één van de rijkste bronnen van polyfenolen en vitamine C. Eerder hadden de onderzoekers het remmend effect van het sap (sar-j) op mutagenese, ontsteking en tumorigenese van muizenhuid aangetoond. Ze hadden de componenten van A. arguta geïdentificeerd die verantwoordelijk zijn voor de anti-mutagene effecten als in water oplosbare en warmte gevoelige fenolische verbindingen. Vervolgens stelden de onderzoekers de polyfenolische verbinding isoQ voor als een bestanddeel met anti carcinogeen potentieel.

Dr. Arimoto-Kobayashi legt uit: “In deze studie probeerden we de chemo-preventieve effecten van A. arguta-sap en zijn samenstellende component isoQ op 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanon te onderzoeken langs ( NNK)-geïnduceerde longtumorigenese bij A/J-muizen, en de mogelijke mechanismen die ten grondslag liggen aan de anti tumorigene effecten van A. arguta te indentificeren.”

Daartoe induceerde het team tumorgroei bij muizen met behulp van NNK, een bekende kankerverwekkende stof die aanwezig is in tabaksproducten. Met behulp van een reeks experimenten en controles bestudeerde het team de effecten van sar-j en isoQ op het ontstaan van longtumoren bij muizen.

De resultaten waren bemoedigend: het aantal tumor knobbeltjes per long in de groep muizen die NNK-injecties en orale doses A. arguta-sap ontving, was significant lager dan dat in de groep die alleen met NNK was geïnjecteerd. Bovendien verminderde de orale toediening van isoQ ook het aantal knobbeltjes in de longen.

Vervolgens ontdekte het team het waarschijnlijk werkingsmechanisme. NNK en 1-methyl-3-nitro-1-nitrosoguanidine of “MNNG” zijn bekende mutagene agentia die DNA-mutaties veroorzaken. Het team ontwierp daarom een reeks experimenten om het effect van sar-j en isoQ op NNK- en MNNG gemedieerde mutagenese te bestuderen met behulp van Salmonella typhimurium TA1535 – een bacteriestam die gewoonlijk wordt gebruikt voor het detecteren van DNA-mutaties. Zoals verwacht nam de mutageniteit van NNK en MNNG gedetecteerd met behulp van S. typhimurium TA1535 af in de aanwezigheid van sar-j. Toen echter vergelijkbare tests werden uitgevoerd met S. typhimurium YG7108, een stam die de belangrijkste enzymen mist die verantwoordelijk zijn voor DNA-herstel, was sar-j niet in staat de mutagene effecten van NNK en MNNG te verminderen. Op basis van deze kritische observatie concludeerden de onderzoekers dat sar-j het anti mutageen effect lijkt te bemiddelen door DNA-herstel te versnellen.

Ten slotte toonde het team met behulp van op cellen gebaseerde experimenten ook aan dat sar-j de werking onderdrukte van “Akt”, een sleutel eiwit dat betrokken is bij kankersignalering. Het is bekend  dat Akt en een bijbehorend eiwit genaamd “PI3k” overactief worden bij verschillende vormen van kanker bij de mens.

Co-auteur Katsuyuki Kiura,  professor in de afdeling Allergie en Ademhalingsgeneeskunde, Okayama University Hospital, mijmert: “Sar-j en isoQ verminderden NNK-geïnduceerde longtumor vorming. Sar-j richt zich zowel op de initiatie- als groei- of progressieve stappen tijdens carcinogenese, met name via anti-mutagenese, stimulatie van alkyl-DNA-adduct reparatie en onderdrukking van Akt-gemedieerde groeisignalering. IsoQ kan gedeeltelijk bijdragen aan de biologische effecten van sar-j via onderdrukking van Akt-fosforylering, maar het is misschien niet het belangrijkste actief ingrediënt.

Hun bevindingen zijn op 9 december 2022 gepubliceerd in Genes and Environment.

Samenvattend toont de studie aan dat het ontstaan van longtumoren bij muizen werd onderdrukt na orale inname van sar-j. Hoewel klinische proeven gerechtvaardigd zijn, lijken de samenstellende componenten van sar-j, inclusief isoQ, aantrekkelijke kandidaten voor chemopreventie.

Vertaling persbericht Andre Teirlinck
http://www.okayama-u.ac.jp/index_e.html