AAPS stelt vragen over inspanningen om gebruik ivermectine te onderdrukken

In een brief aan het hoofd van de American Medical Association (AMA) Gerald Harmon, M.D., brengt de Association of American Physicians and Surgeons (AAPS) vragen naar voren betreffende het opzienbarende standpunt van de AMA, zonder precedent, dat Amerikaanse artsen en apothekers onmiddellijk zouden moeten stoppen met het voorschrijven en leveren van ivermectine voor patiënten met COVID-19.

https://aapsonline.org/aaps-letter-to-ama-re-ivermectin-and-covid/

De AAPS wijst erop dat vele artsen het niet eens zijn met de AMA, en zo ongeveer 88.000 recepten voor ivermectine per week uitschrijven. Ook het hoofd van de Tokyo Medical Association, Haruo Ozaki, raadde aan dat alle artsen in Japan onmiddellijk beginnen met het gebruik van ivermectine om COVID te behandelen.

https://needtoknow.news/2021/09/tokyo-medical-association-recommends-ivermectin-for-covid-while-the-ama-in-the-us-discourages-its-use/

De AAPS vraagt de AMA om hun criteria bekend te maken omtrent het adviseren van  apothekers om recepten te weigeren, of rondom het stoppen van het niet geregistreerd gebruik van al lang geleden goed gekeurde medicijnen, gezien het feit dat ongeveer 20 procent van de recepten voor off-label gebruik is.

De AAPS vraagt de AMA ook om een verklaring voor hun eis om ivermectine te beperken tot gebruik binnen een klinische studie, terwijl het massaal gebruik van nieuwe vaccinaties buiten studies, ondanks waarschuwingen van de FDA voor serieuze bijwerkingen zoals myocarditis, promoot.

“We geloven dat deze vragen de kern raken van de discussie rondom de vrijheid van arts en patiënt, alsmede raken aan wetenschappelijke principes zoals de noodzaak van een controlegroep bij experimenten”, stelt de brief van de AAPS.

De Association of American Physicans and Surgeons vertegenwoordigt artsen in allerlei specialiteiten sinds 1943. Haar motto is ‘omnia pro aegroto’, alles voor de patiënt.

Vertaling: Arnoud