5G-Manifest van Nederlandse artsen

Slim, slimmer, slimst…?!

Er zijn in Nederland meer mobieltjes dan inwoners. Voor allerlei huishoudelijke en verzorgende taken zijn ‘slimme’ alternatieven beschikbaar. Zelfs voor de controle van onze gezondheid, onderhoud en energiebeheer. Een ‘slim’ huis staat vol met ‘slimme’ apparaten. ‘Slim’ en ‘smart’ zijn de mode. Daar doe je toch aan mee?!

Elk voordeel

Het 5G-netwerk wordt dan ook juichend gepresenteerd: 5G is nòg sneller en kan véél meer data verzenden. Bovendien kunnen ingewikkelde processen geautomatiseerd en op afstand gestuurd worden. En wat te denken van zelf-rijdende auto’s en operaties-op-afstand? Voorstanders zeggen:“Slim, zo wordt het leven efficiënter, gemakkelijker en leuker”.

Maar is dat wel zo?

Nadelen

Over de nadelen hoor je niets. Wat is daarover bekend? Hoe zit het bijvoorbeeld met onze privacy? En wat zijn de risico’s van al die straling voor het eco-systeem en voor onze gezondheid?

5G komt heel dichtbij

Naast de ruim 48.000 3G- en 4G antennes die er nu al in ons land staan, zullen er zo’n 150.000 5G-antennes bij komen. Deze antennes zullen om de 100 à 250 meter geplaatst worden.. Bovendien zullen de antennes veel dichterbij staan dan we gewend zijn: op kruispunten en lantaarns, onder putdeksels, in bushaltes, vuilnisbakken, winkelcentra en parkeergarages, zichtbaar of verstopt in gevels en straatmeubilair. Dat kan dus ook pal voor ons huis zijn.

Blootstelling aan straling: Nederland spant de kroon

De blootstellingslimiet in ons land is de hoogste ter wereld.

De limiet is gebaseerd op een modelberekening uit 1998 waarbij gekeken werd of een zak met zout water in een plastic schedel, als gevolg van straling, in 6 minuten niet meer dan 1 graad zou opwarmen. Een mens is echter geen zak zout water maar een biologisch wezen dat aangestuurd wordt door minuscule natuurlijke elektromagnetische pulsen en vele andere organische afstemmingen.

De biologische effecten van draadloze apparatuur zijn bij de test buiten beschouwing gelaten. En ook het feit dat het menselijk lichaam dag en nacht blootgesteld wordt aan straling is bij de test volledig genegeerd.

Blootstellingslimieten & belangenverstrengeling

Twee Europarlementariërs hebben in een recentelijk verschenen rapport >> overigens aangetoond dat er bij de organisatie die de blootstellingslimieten vastgesteld heeft, sprake is van belangenverstrengeling waarbij zij een parallel trekken met de manier waarop jarenlang is omgegaan met tabak, asbest, klimaatverandering, gelode benzine en pesticiden.

Advies-rapport van de Nederlandse Gezondheidsraad

In november 2019 heeft de Tweede Kamer de Gezondheidsraad gevraagd om een advies uit te brengen over mogelijke gezondheidsrisico’s van 5G. Het rapport stond gepland voor eind juni 2020 maar dat werd uitgesteld “omdat er een grote hoeveelheid relevante wetenschappelijke gegevens is gevonden”.

Op 2 september jl. is het rapport 5G en Gezondheid gepubliceerd met daarin o.a. de melding dat er geen antwoord gegeven kan worden op de vraag of 5G gezondheidsrisico’s oplevert.

De uitrol en in bedrijfstelling van 5G vond merkwaardig genoeg vreemd genoeg al ruim een maand vóór de verschijning van het Gezondheidsraadrapport plaats. Want onze regering stelt namelijk dat er geen gezondheidsrisico’s zijn omdat er ‘veilige’ blootstellingslimieten gehanteerd worden.

Er klinken al jaren ook heel andere geluiden….

Artsen luiden wereldwijd de noodklok

Zo was er in 2002 al het Freiburger Appel: een initiatief van een grote groep internationale medici, die in hun dagelijkse praktijk het verband tussen elektrosmog en een aantal ziektebeelden constateerden.

Eind 2017 stuurden ruim 180 wetenschappers en artsen uit 36 landen een oproep aan de EU. Zij waarschuwden daarin voor de gezondheidsrisico’s van straling en riepen op om af te zien van 5G.

Eind 2018 stelden wetenschappers in het toonaangevende, medisch-wetenschappelijke tijdschrift The Lancet dat het tijd is om de impact van de wereldwijde stralingsbelasting te beoordelen omdat steeds meer wetenschappelijk bewijs aantoont dat langdurige blootstelling ernstige gezondheidseffecten heeft.

In 2019 ondertekenden meer dan 100.000 mensen en organisaties, waaronder vele artsen, wereldwijd het 5G-Space Appeal waarin opgeroepen wordt om 5G op aarde en in de ruimte te stoppen.

In Duitsland gingen artsen in oktober 2019 zelfs de straat op om te protesteren tegen 5G en op te komen voor mensen die als gevolg van straling gezondheidsklachten ondervinden (zoals bijvoorbeeld tinnitus en hartritmestoornissen).

5G-Manifest van Nederlandse artsen


Met het oog op het bovenstaande heeft Stichting Stop5GNL onlangs, in samenspraak met een Nederlandse huisarts, het 5G-Manifest van Nederlandse artsen opgesteld.

‘Er wordt op de geneeskundeopleiding geen onderwijs over gegeven over de gezondheidsrisico’s van straling en er is geen nascholing of voorlichting voor artsen. Het zou goed zijn als dat er wél was.” aldus de huisarts.

Bent u arts en maakt u zich ook zorgen over de almaar toenemende stralings­belasting en met name over de nog onbekende gevolgen van 5G? En bent u, net als een groot aantal vakgenoten wereldwijd, van mening dat het hoog tijd is dat het voorzorgs­principe toegepast wordt? Dan kunt u het manifest hier ondertekenen.

Wilt u Stichting Stop5GNL steunen met een donatie? Klik dan HIER.