Vrouwen hebben meer kans om bij auto ongeluk in shock te raken

Auto-ongelukken zijn een feit van het dagelijks leven. Alleen al in de VS vonden in 2023 ruim vijf miljoen ongelukken plaats; ongeveer 35.000 waren fataal voor chauffeurs. Ondanks dat er betere autoveiligheidsvoorzieningen worden geïnstalleerd, profiteert niet iedereen in gelijke mate van innovaties die het autorijden veiliger moeten maken.

Onderzoekers hebben nu onderzocht hoe de verwondingen bij auto-ongelukken bij mannen en vrouwen verschillen en ontdekten dat vrouwelijke bestuurders een grotere kans hebben op een verhoogde shockindex – een indicator dat ze gevaar lopen in shock te raken – na een auto-ongeluk. Deze bevindingen kunnen bijdragen aan nieuwe kennis over hoe het geslacht van een ongevalsslachtoffer de eerstehulpreactie en de klinische benadering van ongevalspatiënten verandert.

Het is algemeen bekend dat autoveiligheidsapparatuur oorspronkelijk werd ontworpen met mannelijke representatieve lichamen in gedachten. Dit betekent dat vrouwen die op de eerste rij zitten een grotere kans hebben op ernstige of dodelijke verwondingen bij een ongeval. Ook is de kans groter dat ze bekneld raken in gecrashte auto’s.

Geïnteresseerd in de ongelijkheden in het ontwerp van auto’s en de daaruit voortvloeiende verwondingen, heeft een team van onderzoekers in de VS trauma-letselgegevens van slachtoffers van auto-ongelukken gebruikt om verschillen in letselpatronen te evalueren die typisch zijn voor mannen en vrouwen.

“We ontdekten dat de patronen van letsel bij voertuigongevallen en de ernst van de verwondingen verschillen tussen mannen en vrouwen. We laten ook zien dat vrouwen vaker met tekenen van shock naar de trauma afdeling komen dan mannen, ongeacht de ernst van het letsel”, zegt dr. Susan Cronn, eerste auteur van de Frontiers in Public Health-studie en onderzoeker aan het Medical College of Wisconsin. “Deze nieuwe bevindingen over sekseverschillen in de shockindex betekenen dat we verder moeten onderzoeken hoe en waarom dit gebeurt.”

“We wilden begrijpen of verschillen in letsel bij mannen en vrouwen en overlijden bij auto-ongelukken ook aanwezig zijn in klinische gegevens”, legt Cronn uit. Deze kennis kan helpen evalueren of crashsystemen voor inzittenden even goed werken voor mannelijke en vrouwelijke lichamen.

De onderzoekers gebruikten gegevens van ruim 56.000 slachtoffers van auto-ongelukken, van wie de helft vrouw was. Door naar klinische letselgegevens te kijken, kunnen onderzoekers echte resultaten zien, in plaats van risicoschattingen. Ze ontdekten dat, hoewel mannen over het algemeen meer verwondingen hadden, vrouwen meer bekken- en leverletsels hadden.

Belangrijker nog was echter dat vrouwen vaker een shockindex van meer dan 1,0 overschreden dan mannen. Dit gold zelfs voor vrouwen die minder totale of minder ernstige verwondingen hadden dan hun mannelijke tegenhangers. Een verhoogde shockindex kan een vroeg waarschuwingssignaal zijn voor hemorragische shock, veroorzaakt door zwaar bloedverlies, maar kan ook een vroege voorspeller zijn van sterfte.

“Onze bevindingen zouden kunnen betekenen dat de lichamen van vrouwen minder goed kunnen functioneren als er fysiologische veranderingen plaatsvinden, dat sommige verwondingen meer impact hebben op vrouwelijke lichamen, of dat vrouwelijke lichamen anders omgaan met bloedverlies dan mannelijke lichamen,” benadrukte Cronn. “Het kan ook zijn dat we ervan uitgegaan zijn dat normale vitale functies voor iedereen hetzelfde zijn, ongeacht geslacht, en dat we onze definitie van normaal moeten herzien.” Al deze mogelijkheden verdienen verder onderzoek, aldus de onderzoekers.

Bron