Hoe de bètagolven van onze hersenen stotteren voorspellen

Onderzoekers ontdekten dat hersengolven die verband houden met het stoppen van lichaamsbewegingen stotteren kunnen voorspellen

Bètagolven zijn hersengolven die verband houden met gedachten, acties en reacties; Bètagolven beïnvloeden bijvoorbeeld hoe u reageert op een fietser die met hoge snelheid op u af komt terwijl u de straat oversteekt. Uit nieuw onderzoek blijkt dat ze ook kunnen voorspellen wanneer iemand gaat stotteren.

Een team van spraak- en psychologieonderzoekers rekruteerde dertig stotteraars om vijftig woorden te identificeren die waarschijnlijk zouden stotteren. Deelnemers kregen vervolgens een scherm te zien met visuele aanwijzingen die hen ertoe aanzetten elk woord te zeggen. Tijdens deze taak volgden onderzoekers de hersenactiviteit van de deelnemers met behulp van magneto-encefalografie (MEG) – een neuroimaging-techniek die de elektrische stromen van de hersenen in kaart brengt. Ze vonden verhoogde bètagolven die verband hielden met de signalen die voorafgingen aan de woorden die deelnemers stotterden in vergelijking met de woorden die deelnemers vloeiend spraken.

Hun bevindingen zijn gepubliceerd in Neurobiology of Language.

“We weten dat deelnemers in de context van deze taak anticiperen op stotteren, wat betekent dat ze weten wanneer ze gaan stotteren”, zegt Eric S. Jackson, universitair hoofddocent communicatieve wetenschappen en stoornissen aan NYU Steinhardt. “Omdat stotteraars doorgaans afkerig zijn van stotteren vanwege een leven lang negatieve reacties van luisteraars, impliceert hun eerste reactie remming of een ‘bevriezingsachtige’ reactie.”

De studie zegt dat de bèta-activiteit waarschijnlijk plaatsvindt in het rechter pre-supplementaire motorgebied, een gebied van de hersenen dat van cruciaal belang is bij het pauzeren of stoppen van bewegingen of acties. De auteurs merken op dat MEG beperkingen heeft wat betreft ruimtelijke precisie en daarom, hoewel het niet zo waarschijnlijk is, is het mogelijk dat de bèta-activiteit zou kunnen plaatsvinden in een aangrenzend gebied van de hersenen, zoals de rechter dorsolaterale prefrontale cortex, die een sleutelrol speelt in andere vormen. van remmende controle, geheugen en besluitvorming.

Jackson zegt dat eerder onderzoek zich heeft gericht op vergelijkingen van vloeiende spraak tussen stotteraars en niet-stotteraars en dat dit experiment aanvullend onderzoek kan aanmoedigen dat zich specifiek richt op stotteraars en hun neurale activiteit gerelateerd aan stotterende spraak.

“Deze studie is het grootste en meest evenwichtige neurofunctionele onderzoek naar stotterende versus vloeiende spraak tot nu toe”, schrijven de auteurs.

“We willen deze reacties bij stotteraars graag beter begrijpen, vooral of en wanneer ze zich bij kinderen ontwikkelen. We zijn ook geïnteresseerd in het richten van deze reacties met neuromodulatie om te testen of het veranderen van de activiteit op dit gebied de spreekvaardigheid van stotteraars vergemakkelijkt”, zegt Jackson.