Video – generatie covid, over de schade die kinderen werd berokkend

Een hele generatie kinderen wordt geconfronteerd met verwoestend leerverlies, verpletterende geestelijke gezondheidsproblemen, recordhoog ziekteverzuim, armoede en gemiste kansen omdat scholen gedwongen werden gesloten tijdens de pandemie. Lang nadat volwassenen hun leven hadden hervat, werden kinderen streng beperkt, alleen gehouden en geïsoleerd ondanks duidelijke gegevens waaruit bleek dat covid weinig bedreigend was voor jonge en gezonde mensen.

GENERATION-COVID onthult de grimmige realiteit van het Amerika van na de pandemie met de nadruk op de schade die kinderen op de lange termijn werd berokkend door ineffectieve en langdurige sluitingen van scholen, opsluitingen en andere beperkingen die nodeloos werden opgelegd aan hun leven.

Ondanks duidelijk en onweerlegbaar bewijs van de schade die is aangericht – vooral aan de armen en de arbeidersklasse – proberen kwaadaardige politieke krachten iedereen te censureren en te belasteren die de doeltreffendheid van deze ongekende en onwetenschappelijke beslissingen in twijfel trekt.

Onze kinderen betalen de prijs. Wij allemaal.