Uitspraak Raad van State natuurvergunning Circuit Park Zandvoort

De Raad van State vraagt provincie Noord-Holland om een nieuw besluit te nemen over de natuurvergunning Circuit Park Zandvoort.

Beslissing provincie vernietigd

De Raad van State heeft op 5 juli 2023 uitspraak gedaan in de zaak Circuit Park Zandvoort. In deze uitspraak heeft zij de beslissing van de provincie Noord-Holland uit 2020 inzake de natuurvergunning vernietigd, maar de rechtsgevolgen van de verleende verguinning uit 2019 in stand gelaten. Tevens oordeelt de Raad van State dat de provincie Noord-Holland een nieuw besluit moet nemen op de ingediende bezwaren vanwege een tussentijdse wijziging van de Wet natuurbescherming. De provincie heeft hierin de ruimte om opnieuw te beoordelen of een activiteit als het het Circuit Park Zandvoort midden in een beschermd natuurgebied wel toelaatbaar is.

Schade aan kwetsbare natuur

De rechtszaak tegen de natuurvergunning is aangespannen door de samenwerkende natuurorganisaties: Stichting Duinbehoud, Stichting Rust bij de Kust, Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland en Mobilisationforthe Environment. De natuurorganisaties hebben grote bezwaren tegen de natuurvergunning vanwege de schade aan het omliggende natuurgebied.

Stikstof en geluidsoverlast

Als gevolg van de stikstofuitstoot door met name de Formule 1 races wordt de kwetsbare natuur in het duingebied aangetast. Een belangrijke oorzaak voor deze grote uitstoot van stikstof door deze race auto’s is het rijden zonder katalysator.Daarnaast speelt bij de natuurorganisaties mee, dat het Circuit Park Zandvoort zorgt voor veel geluidoverlast in het duingebied en de woonomgeving.

Verduurzaming Circuit

Stichting Duinbehoud benadrukt dat het hoog tijd wordt om werk te maken van de verduurzaming van het Circuit Park Zandvoort. De (dagelijkse) geluidoverlast voor de omgeving en de negatieve invloed van de stikstofuitstoot op de natuur niet langer acceptabel is. Deze overlast geldt niet alleen voor de Formule 1 race, maar ook en met name voor het gebruik van het Circuit Park Zandvoort op de overige 360 dagen in het jaar. Stichting Duinbehoud zal de provincie Noord-Holland daarom ook verzoeken om de afgegeven vergunning uit 2019 te herzien en te toetsen aan het nieuwe stikstofbeleid.

De toekomst voor het Circuit Park Zandvoort moet worden gezocht in de omschakeling van de door benzine aangedreven voertuigen naar elektrisch aangedreven voertuigen. Deze omschakeling zal de uitstoot van stikstof en CO2 drastisch verminderen en de geluidoverlast terugbrengen tot een acceptabel niveau. Deze omschakeling moet binnen 3 tot 5 jaar te realiseren zijn voor zeker 95% van de huidige activiteiten op het Circuit Park Zandvoort.Of de Formule 1 in dit toekomstplaatje past, zal nog moeten blijken.