Gepresenteerde EU-bodemwet voorlopig tandeloos

Brussel, 5 juli 2023 

Zojuist presenteerde de Europese Commissie een nieuw voedsel- en biodiversiteitspakket. Deze voorstellen moeten de bodemkwaliteit verbeteren, voedselverspilling tegengaan en ruimte geven aan de genetische modificatie van gewassen. Bas Eickhout, Europarlementariër voor GroenLinks: “Hoewel het dramatisch gesteld is met de bodemkwaliteit in Europa, heeft het decennia geduurd voordat de Commissie eindelijk met wetgeving kwam om dat aan te pakken. Het is daarom goed dat dit voorstel er nu eindelijk ligt. Er is echter nog veel werk aan de winkel om er uiteindelijk een effectieve wet van te maken.”

In Europa bestaat al langer wetgeving voor het verbeteren van de lucht- en waterkwaliteit, maar voor bodemwetgeving was er geen draagvlak. Met dit voorstel neemt de Commissie voor het eerst een concrete stap. De wet is echter vooral gericht op het in de gaten houden van de bodemkwaliteit. Eickhout: “In de voorgestelde wet ontbreekt het belangrijkste onderdeel: een plan om de bodemkwaliteit echt te verbeteren. Zonder bindende afspraken over het verbeteren van de bodem, betekent deze wet vooral dat we heel goed gaan meten hoe de bodem in Europa verslechtert. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.”

De bodemwet is onderdeel van een breder pakket aan natuurwetgeving, waarin ook genetische modificatie van gewassen makkelijker wordt gemaakt. Eickhout: “De Commissie claimt dat genetische modificatie gaat helpen om minder pesticiden te gebruiken, maar tot nog toe is dat vooral wensdenken. Tot nu toe zien we dat genetische modificatie juist leidt tot het gebruik van veel méér giftige pesticiden. We moeten echt uitkijken dat dit niet leidt tot een nog verdere intensivering van de landbouw, terwijl de natuur in Europa gewoon verder verslechtert. Innovatie lost niet alles op en dat is wel de boodschap die hier vanuit gaat.”

Nu de verschillende voorstellen zijn gepresenteerd, bespreken het Europarlement en de EU-landen hun posities om vervolgens met elkaar te onderhandelen over de uiteindelijke wetten. De kans is klein dat dit nog allemaal lukt voor de Europese verkiezingen volgend jaar.