Relatie ontdekt tussen zoutrijk dieet en verharde slagaders

Het eten van overmatig zout wordt in verband gebracht met verstopte slagaders van het hart en de nek, waarvan bekend is dat het verband houdt met een verhoogd risico op een hartaanval en beroerte. Dat is de bevinding van een studie gepubliceerd in European Heart Journal – Open, een tijdschrift van de European Society of Cardiology.

Atherosclerose is een vernauwing van de slagaders met afzettingen die plaque worden genoemd. De bloedstroom is verstoord in de slagaders die het hart en de hersenen van bloed voorzien, waardoor het risico op een hartaanval en beroerte toeneemt.

“Dit was de eerste studie om de associatie tussen een hoge zoutinname en atherosclerose in zowel de hart- als de nekslagaders te onderzoeken,” zei Dr. Jonas Wuopio van het Karolinska Institutet, Huddinge en Clinical Research Center, Falun, Universiteit van Uppsala, Zweden.  “De associatie was lineair, wat betekent dat elke stijging van de zoutinname verband hield met meer atherosclerose. De bevindingen waren zelfs van toepassing op normale bloeddruk niveaus, wat suggereert dat zout zelfs vóór de ontwikkeling van hypertensie schadelijk kan zijn.”

“De resultaten versterken het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie en andere medische verenigingen om de zoutinname tot ongeveer een theelepel per dag te beperken,” vervolgde hij.  “Het is moeilijk in te schatten hoeveel zout we eten maar ik heb twee trucjes om de consumptie te controleren. Eén daarvan is om het gebruik van keukenzout te beperken, omdat dit in verband wordt gebracht met de gezondheid van hart en bloedvaten.  Ten tweede is het vervangen van zout, dat voor 100% uit natriumchloride bestaat, door een zoutvervanger die 70-80% natriumchloride en 20-30% kaliumchloride bevat. Goed uitgevoerde onderzoeken hebben aangetoond dat deze aanpak gunstig is voor de gezondheid van het hart.

Deze analyse omvatte 10.778 volwassenen van 50 tot 64 jaar in de Zweedse CArdioPulmonary bioImage Study (SCAPIS), ‘s werelds grootste algemeen bevolkingsonderzoek ter beoordeling van coronaire computertomografie-angiografie (CCTA). Urine uitscheiding van natrium werd gemeten om de zoutconsumptie te schatten. CCTA werd gebruikt om 3D-beelden van de hartslagaders te verkrijgen voor twee metingen. Ten eerste de hoeveelheid calcium in de slagaders, samengevat als de coronaire arterie-calciumscore (CACS) in vijf categorieën (0, 1-9, 10-99, 100-399, meer dan 399), waarbij een hogere waarde een groter risico op een hartinfarct geeft. Ten tweede, obstructies (stenose) van de hartvaten, geclassificeerd als geen stenose, niet-significante stenose (minder dan 50% vernauwing) en significante stenose (meer dan 50% vernauwing). Deelnemers ondergingen ook een echo van de halsslagaders in de nek en werden verdeeld in drie groepen: geen plaque, plaque in één vat en plaque in beide vaten.

De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 58 jaar en 52% was vrouw. De onderzoekers analyseerden het verband tussen incrementele toename van de zoutinname en atherosclerose na correctie voor leeftijd, geslacht en onderzoekslocatie. Stijgende zoutconsumptie werd in verband gebracht met toenemende atherosclerose op een stapsgewijze manier in zowel de nek- als de hartslagaders. Elke verhoging van de natriumuitscheiding met 1000 mg ging gepaard met een 3%, 4% en 4% hogere kans op een ernstigere categorie in respectievelijk de carotisplaque-, CACS- en kransslagader stenose metingen.

Dr. Wuopio zei: “De resultaten laten zien dat hoe meer zout mensen eten, hoe hoger de last van atherosclerotische plaques in de slagaders van het hart en de nek. De stijging van de bloeddruk door een hoge zoutinname lijkt een belangrijk onderliggend mechanisme voor deze bevindingen. Interessant genoeg waren de resultaten consistent toen we onze analyses beperkten tot deelnemers met een normale bloeddruk (lager dan 140/90 mmHg) of tot degenen zonder bekende hart- en vaatziekten. Dit betekent dat niet alleen patiënten met hypertensie of hartaandoeningen op hun zoutinname moeten letten.

Vertaling: Andre Teirlinck