Tandvleesaandoeningen door hartaanvallen en diabetes

Een groot onderzoek heeft uitgewezen dat mensen met een eerdere hartaanval of diabetes meer kans hebben op tandvleesaandoeningen dan hun gezonde tegenhangers. Het onderzoek wordt gepresenteerd op EuroPerio10, ‘s werelds toonaangevende congres in parodontologie en implantaattandheelkunde, georganiseerd door de European Federation of Parodontology (EFP) (1).

“Dit was een observationele studie en impliceert geen causale verbanden”, zegt onderzoeksauteur dr. Ida Stødle van de Universiteit van Oslo, Noorwegen. “De bevindingen vergroten echter het bewustzijn over de correlaties tussen chronische ziekten die grote aantallen mensen treffen. Deze kennis kan helpen bij het voorkomen van deze ziekten.”

Niet-overdraagbare ziekten komen steeds vaker voor naarmate de bevolking ouder wordt en er is steeds meer bewijs dat ze met elkaar verbonden zijn (2). Tandvleesaandoeningen, ook wel parodontitis genoemd, treft tot de helft van alle volwassenen wereldwijd (3). Deze studie onderzocht of ernstige parodontitis vaker voorkwam bij personen met diabetes of een eerdere hartaanval.

De analyse omvatte 4.933 willekeurig geselecteerde deelnemers van de community-based Trøndelag Health Study (HUNT Study). Deelnemers vulden vragenlijsten in over sociodemografische en leefstijlfactoren, medicijnen en ziekten zoals diabetes type 2 en een hartinfarct. Een klinische beoordeling van tanden en zachte weefsels werd uitgevoerd, plus een tandheelkundig radiologisch onderzoek. Gewicht, lengte, bloeddruk en serumspiegels van cholesterol en geglycosyleerd hemoglobine (HbA1c) werden gemeten.

Dr. Stødle legt uit: “De aanwezigheid van diabetes werd beoordeeld aan de hand van zelfgerapporteerde vragenlijsten en kan een breed spectrum van ernst omvatten, van slecht onder controle tot goed onder controle. Daarom hebben we ook gekeken naar de relatie tussen tandvleesontsteking en HbA1c, wat de gemiddelde bloedsuikerspiegel over de afgelopen twee tot drie maanden aangeeft. Patiënten met diabetes lopen een groter risico op diabetische complicaties wanneer hun HbA1c-waarden 48 mmol/mol of hoger zijn.”

De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 52 jaar en 56% was vrouw. In totaal meldden 147 (3,0%) deelnemers een eerdere hartaanval, 224 (4,5%) gaven aan diabetes te hebben, 165 (3,3%) hadden een verhoogd HbA1c (48 mmol/mol of hoger) en 866 (17,6%) hadden ernstige parodontitis .

De onderzoekers analyseerden of diabetes, verhoogd HbA1c en eerdere hartaanvallen de kans op ernstige tandvleesaandoeningen voorspelden. De analyses zijn gecorrigeerd voor leeftijd, roken, serumcholesterol, middelomtrek en lichamelijke activiteit. De onderzoekers vonden significante associaties tussen diabetes, verhoogd HbA1c, eerdere hartaanvallen en ernstige tandvleesaandoeningen met odds ratio’s van respectievelijk 1,4, 1,5 en 1,7.

Dr Stødle zei: “De resultaten tonen aan dat patiënten met diabetes 40% meer kans hadden op ernstige tandvleesaandoeningen dan degenen zonder diabetes. Deelnemers met een hoog HbA1c hadden 50% meer kans op ernstige tandvleesaandoeningen dan degenen met een HbA1c-spiegel lager dan 48 mmol/mol. Ten slotte hadden overlevenden van een hartaanval 70% meer kans op ernstige tandvleesaandoeningen dan deelnemers die nog nooit een hartaanval hadden gehad.”

Ze concludeerde: “Deze studie bouwt voort op eerder bewijs dat suggereert dat mensen met tandvleesaandoeningen een groter risico lopen op een hartaanval en diabetes ontwikkelen, en ook dat mensen met diabetes een groter risico lopen om tandvleesaandoeningen te krijgen. Alles bij elkaar genomen geven de bevindingen aan dat het handhaven van de mondgezondheid ook de algemene gezondheid ten goede kan komen.”

1) The abstract “HbA1c-level, diabetes and myocardial infarction are associated with periodontitis stage III and stage IV; The HUNT Study” was presented at EuroPerio10  on 17 June. The topics covered in this press release were discussed during the sessions “Cardiovascular diseases” on 17 June at 14:30 to 16:00 CEST in Auditorium 10-12, and ”Periodontitis and metabolic diseases” on 17 June at 16:30 to 18:00 CEST in Auditorium 10-12.

2) Sanz M, Del Castillo AM, Jepsen S, et al. Periodontitis and cardiovascular diseases: Consensus report. J Clin Periodontol. 2020;47:268–288.

3) Nazir MA. Prevalence of periodontal disease, its association with systemic diseases and prevention. Int J Health Sci. 2017;11:72–80.