Slagaderstijfheid kan risico op diabetes type 2 voorspellen

Volgens nieuw onderzoek gepubliceerd in Hypertension, een peer-reviewed Journal of the American Heart Association, is arteriële stijfheid een betere voorspeller van het toekomstige risico op diabetes type 2 dan bloeddruk, en mensen met een combinatie van hoge bloeddruk en stijvere slagaders hadden het hoogste risico op het ontwikkelen van diabetes.

Volgens de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention hadden meer dan 37 miljoen mensen in de VS in 2019 diabetes, waarvan ongeveer 90-95% type 2. De prevalentie van de toestand in de VS blijft stijgen als gevolg van ongezonde levensstijl en de vergrijzende bevolking. Type 2 diabetes kan leiden tot hartaandoeningen, nierziekte, beroerte en voortijdige dood.

“Identificatie van personen met een hoog risico op het ontwikkelen van diabetes type 2 is van het grootste belang omdat vroege interventie kan helpen het ontstaan en de vooruitgang van de aandoening te voorkomen en te vertragen”, zegt Anxin Wang, Ph.D., senior auteur van de studie en onderzoeker aan de China National Clinical Research Center for Neurological Diseases in het Beijing Tiantan Hospital in Beijing, China.

Eerdere studies hebben aangetoond dat hypertensie, of hoge bloeddruk, een risicofactor is voor diabetes type 2. Arteriële stijfheid, veel voorkomend bij mensen met hoge bloeddruk, wordt ook in verband gebracht met insulineresistentie en diabetes type 2.

“Omdat mensen met hypertensie of arteriële stijfheid een hoger risico lopen om diabetes type 2 te ontwikkelen, hebben we onderzocht welke van deze factoren effectiever kunnen zijn bij het voorspellen van het toekomstige risico van diabetes type 2,” zei Wang.

De wetenschappers onderzochten gezondheidsgegevens van 11.156 deelnemers aan de Kailuan-studie, een lopende, prospectieve studie van meer dan 100.000 volwassenen van 18 tot 98 jaar in Tangshan, China. De studie begon in 2006 en volgde volwassenen in 11 ziekenhuizen in de Kailuan-gemeenschap. Bloeddrukmetingen in rust en bloedmonsters in nuchtere toestand werden elke twee jaar genomen en in 2010 werden metingen van de stijfheid van de slagaderwand stijfheid toegevoegd bij de arm en enkel om de snelheid te meten waarmee drukgolven door de bloedvaten bewegen.

In deze studie werden deelnemers gedefinieerd als hypertensie als hun bloeddruk in rust 140 mm Hg/90 mm Hg of hoger was, wat in overeenstemming is met zowel de Chinese richtlijnen voor preventie en behandeling van hypertensie van 2018 als de richtlijnen van de International Society of Hypertension 2020 . De richtlijn van de American Heart Association uit 2017 beschouwt mensen met een bloeddruk van 130 mm Hg/80 mm Hg of hoger als hypertensie.

De onderzoekers definieerden patiënten met type 2-diabetes op basis van ofwel het meten van een nuchtere bloedsuikerspiegel van ? 7,0 mmol/L, of ze rapporteerden zelf een diagnose van een arts die meldde dat ze antidiabetica gebruikten.

In 2017, zes jaar nadat het cohort werd gevolgd, had ongeveer 7% van de deelnemers aan de studie diabetes type 2. De analyse vergeleek het risico op diabetes type 2 bij mensen met:
1) ideale vasculaire functie, gedefinieerd als normale bloeddruk en slagaders die normale stijfheid vertoonden;
2) normale bloeddruk met stijvere slagaders;
3) hoge bloeddruk en normale slagaders; en
4) hoge bloeddruk met stijvere slagaders.

Uit de analyse bleek dat:

In vergelijking met de groep met de ideale vaatfunctie de deelnemers met verhoogde arteriële stijfheid in combinatie met hoge bloeddruk het hoogste risico hadden op het ontwikkelen van diabetes type 2.
Personen met een normale bloeddruk en stijvere slagaders hadden ook een verhoogd risico op diabetes type 2 in vergelijking met de groep met een ideale vaatfunctie.
Deelnemers met hoge bloeddruk en normale arteriële stijfheid hadden het laagste risico op diabetes type 2.
“We waren verrast toen we ontdekten dat mensen met verhoogde arteriële stijfheid meer kans hadden om diabetes type 2 te ontwikkelen, of ze nu een hoge bloeddruk hadden of niet,” zei Wang. “Deze resultaten leveren sterk bewijs dat het meten van arteriële stijfheid een betere voorspeller kan zijn dan bloeddruk bij het bepalen van het toekomstige risico van diabetes type 2.”

Uit de analyse bleek ook dat de combinatie van hoge bloeddruk en stijvere slagaders waarschijnlijker was bij mannen en bij mensen die ouder waren, een hogere BMI (body mass index, een maatstaf voor het lichaamsgewicht in verhouding tot de lengte) een hogere hartslag hadden en rookten en alcohol dronken. Mensen met verhoogde arteriële stijfheid hadden ook hogere nuchtere bloedglucose- en cholesterolwaarden. Bovendien ontdekten de onderzoekers dat het aanpassen van de analyse om rekening te houden met BMI de associatie tussen arteriële stijfheid en type 2-diabetes niet veranderde.

“Deze bevindingen bieden nieuw inzicht in de preventie van diabetes type 2, wat aangeeft dat vroege detectie en behandeling van hoge bloeddruk en arteriële stijfheid het risico op het ontwikkelen van diabetes type 2 kan helpen verminderen,” zei Wang.

Hij voegt er verder aan toe dat er meer studies nodig zijn om de onderliggende mechanismen die betrokken zijn bij de associaties voor arteriële stijfheid, hoge bloeddruk en risico op diabetes type 2 verder te onderzoeken en om het optimaal bereik van arteriële dikte en bloeddruk te bepalen voor het voorkomen van type 2 diabetes.

Volgens de American Heart Association zijn er verschillende aanpasbare risicofactoren voor diabetes type 2 die verband houden met gezonde keuzes van levensstijl die bijdragen tot het bereiken van een optimale gezondheid van het hart: fysieke activiteit, het beheersen van cholesterol en hoge bloeddruk, een goed dieet, geen sigaretten roken, het verminderen van stress , het handhaven van een goed slaapschema en een gezond lichaamsgewicht.

“Deze bevinding dat arteriële stijfheid het risico op het ontwikkelen van diabetes type 2 verhoogt, ondersteunt het bestaand begrip van hart- en vaatziekten en diabetes type 2”, zegt Eduardo Sanchez, M.D., M.P.H., FAHA, FAAFP, de Chief Medical Officer van de American Heart Association voor preventie, die de klinische leiding uitmaakt voor Know Diabetes by Heart, een samenwerkingsinitiatief tussen de American Heart Association en de American Diabetes Association om het verband tussen diabetes en hart- en vaatziekten aan te pakken. “We kijken uit naar toekomstig onderzoek naar de mechanismen tussen arteriële stijfheid en risico op diabetes type 2.”

Vertaling: Andre Teirlinck