Zuurstoftherapie bij de behandeling van opioïden verslaving

Hyperbare zuurstoftherapie kan mensen die worden behandeld voor opioïdenverslaving helpen hun methadondosis te verlagen en pijn en ontwenningsverschijnselen beter te beheersen, volgens onderzoek onder leiding van wetenschappers van de Washington State University.

Het onderzoeksteam rekruteerde personen die deelnamen aan een lokaal behandelingsprogramma voor opioïden om de effecten van hyperbare zuurstoftherapie te testen, een behandeling waarbij zuivere zuurstof wordt ingeademd onder druk.

Het eerste artikel, gepubliceerd in de Journal of Addictions Nursing, beschrijft een piloot studie onder 31 deelnemers waaruit bleek dat degenen die hyperbare zuurstoftherapie hadden gekregen als onderdeel van een geplande afbouw van methadon, een significant grotere dosisverlaging van 4,3 mg konden handhaven drie maanden na de studie, vergeleken met 0,25 mg bij deelnemers die de therapie niet kregen. Ze rapporteerden ook de helft van het niveau van ontwenningsverschijnselen dat door de controledeelnemers werden ervaren na slechts één dag hyperbare zuurstoftherapie.

“Hoewel methadon mensen met een opioïdeverslaving helpt om stabiel te worden en hun normaal leven te hervatten, is het nog steeds een opioïde die ze elke dag innemen”, zegt co-auteur Matthew Layton, professor aan de WSU Elson S. Floyd College of Medicine en voormalig medisch directeur van het opioïden behandelingsprogramma. “Ongeveer de helft van de mensen in behandeling wil om verschillende redenen van methadon af, maar velen die het hebben geprobeerd hebben gefaald en zijn teruggevallen. Onze bevindingen suggereren dat hyperbare zuurstoftherapie mogelijk kan worden gebruikt als een niet-farmacologisch hulpmiddel om mensen te helpen hun methadonbehandeling stop te zetten.”

De tweede studie, die werd gepubliceerd in Pain Management Nursing, was een kleine, gerandomiseerde, gecontroleerde studie met acht deelnemers die de verlichting van ontwenningsverschijnselen nader onder de loep nam. Het bleek dat deelnemers van de behandelingsgroep met hyperbare zuurstoftherapie een lagere pijnintensiteit en hunkeren naar drugs hadden dan deelnemers van de controlegroep die een zuurstofmengsel hadden gekregen dat gelijk is aan kamerlucht geleverd bij normale atmosferische druk. De onderzoekers zagen ook verbeteringen in slaapkwaliteit en stemming.

“Terwijl voor sommigen de uitdaging is om van methadon af te komen, hebben anderen moeite om vroeg in behandeling te blijven omdat het moeilijk kan zijn om de juiste dosis te vinden om de symptomen te stabiliseren”, zegt hoofdauteur Marian Wilson, universitair hoofddocent aan het WSU College of Nursing en expert op het gebied van pijnbeheersing en stoornissen bij het gebruik van opioïden. “Als gevolg hiervan ervaren veel mensen in die aanpassingsperiode ontwenningsverschijnselen die ernstig genoeg kunnen zijn om het illegale drugsgebruik te hervatten of de behandeling stop te zetten.”

Op basis van de gezamenlijke bevindingen van de twee onderzoeken streven de onderzoekers naar financiering voor een klinische proef om hun bevindingen te bevestigen in een grotere steekproef van deelnemers, die gedurende meerdere jaren zouden worden gevolgd.

Het idee voor de twee onderzoeken kwam van eerder onderzoek van één van de WSU-onderzoekers waaruit bleek dat hyperbare zuurstoftherapie pijnverlichting gaf en fysieke tekenen van opioïd ontwenning bij muizen verminderde.

“We waren benieuwd of het bij mensen ook zou werken”, zei co-auteur Raymond Quock, professor aan het WSU College of Arts and Sciences, die dat werk leidde.

Als hun bevindingen stand houden in een grotere klinische proef, zou hyperbare zuurstoftherapie een niet-farmacologisch hulpmiddel kunnen worden dat zorgverleners kunnen gebruiken om mensen te helpen pijn te beheersen en mogelijk hun gebruik van opioïden te verminderen.

“Vorig jaar stierven meer dan 100.000 mensen als gevolg van de opioïde epidemie binnen de COVID-19-pandemie”, zei Layton. “Dat laat ons zien dat opioïdenverslaving nog steeds een heel groot probleem is en we betere manieren moeten vinden om het aan te pakken.”

Naast Layton, Wilson, Quock en anderen bij WSU, waren onder meer Karen Stanek, de medisch directeur van het Spokane Hyperbaric Center en Alvina Jesse, programmamanager bij het Spokane Regional Health District, die aan deze onderzoeken hebben meegewerkt.

De financiering voor dit werk kwam van het initiatief Maatregel nr. 171 van de staat Washington, dat werd beheerd via het onderzoeksprogramma voor alcohol- en drugsmisbruik van de universiteit.

Auteur: Judith Van Dongen
Vertaling : Andre Teirlinck