Wanneer relaties stuk lopen, lopen mannen risico op psychische aandoeningen

Een nieuwe UBC-studie bevestigt dat wanneer mannen uit een relatie stappen, ze een verhoogd risico lopen op psychische aandoeningen, waaronder angst, depressie en zelfmoord. “De meeste mannen ervaarden het begin of de verergering van symptomen van psychische aandoeningen tijdens een noodlijdende relatie of na het beëindigen van een relatie”, zegt de hoofdauteur van het onderzoek, Dr. John Oliffe, een Canada Research Chair en UBC-hoogleraar verpleegkunde wiens werk zich richt op de mentale gezondheid van mannen.

Gezondheid. Hij merkte op dat echtscheiding het risico op mannelijke zelfmoord verviervoudigt en suggereert dat verstoorde relaties, evenals scheiding en echtscheiding bijdragen aan de geestelijke gezondheidsproblemen van mannen. Dr. Oliffe en het team van UBC’s Men’s Health Research Program interviewden 47 mannen over hun ervaringen met het stuklopen van een intieme partnerrelatie.

Wanneer mannen met conflicten in hun relaties werden geconfronteerd, hadden ze de neiging om problemen te bagatelliseren, waardoor de relatie nog verder verslechterde. “Stereotype mannelijkheid speelt een rol in hoe mannen reageren op een verbroken relatie”, zegt Dr. Oliffe, die ook leiding geeft aan UBC’s onderzoeksexcellentiecluster Reducing Male Suicide.

“Bijvoorbeeld, de onzekerheid van mannen over hoe ze moeten articuleren en problemen oplossen in de relatiecontext, heeft ertoe geleid dat veel mannen zich isoleren in plaats van om hulp te zoeken. De meeste mannen in het onderzoek worstelden met overgangen in het partnerschap – zoals rouw, ouderschap of ontrouw – en hun primaire doel was om conflicten te vermijden.”

Uit de studie bleek ook dat mannen die in nood waren na hun breuk, middelen, waaronder alcohol, gebruikten om met gevoelens als woede, spijt, verdriet, schaamte en schuld om te gaan. Dit komt bovenop de immense onzekerheid over hoe het leven eruit zou kunnen zien met minder toegang tot kinderen, financiële uitdagingen en het verlies van sociale connecties. Het compliceren van deze bevindingen is het isolement en de verstoring veroorzaakt door:

Beperkingen op de volksgezondheid door COVID-19, die kunnen leiden tot meer alcohol- en middelengebruik thuis, en conflicten kunnen verergeren, wat leidt tot een verslechtering van de geestelijke gezondheid, voegde Oliffe eraan toe. Positief is dat de studie onthulde dat mannen na het uiteenvallen van een relatie verschillende middelen inschakelden om aan hun behoeften op het gebied van geestelijke gezondheid te voldoen.

“Het zoeken naar hulp onder deze mannen was breed en omvatte individuele of solitaire inspanningen zoals lichaamsbeweging, lezen en zelfzorg, terwijl andere mannen bestaande netwerken aanboorden of hun inspanningen uitbreidden om contact te maken met steungroepen, of therapie bijwoonden”, merkt Gabriela Montaner op. , de projectleider en co-auteur van het artikel. Toen ze nadacht over de implicaties voor diensten, legde ze uit dat hoewel mannen de neiging hebben om te wachten tot er zich een crisis voordoet voordat ze hulp zoeken, ze veel tijd en moeite hebben geïnvesteerd om verder te komen, en ook hun rol in de breuk begrepen.

“We moeten de bevordering van de geestelijke gezondheid van mannen opnieuw conceptualiseren als legitiem, inclusief zelfhulp, informele middelen en mannelijke peer group-diensten naast professionele diensten.” Dr. Oliffe voegde toe: “We hebben scheiding en echtscheiding al heel lang behandeld als demografische gegevens voor het onderzoeken van het risicofactorpotentieel bij psychische aandoeningen en zelfmoord bij mannen. De huidige onderzoeksresultaten bieden belangrijke contexten en richting om stroomopwaarts te komen en mannen te helpen betere relaties op te bouwen, en dat is de focus van ons huidige werk met Movember.”

Vertaling : Pieter Tau