Mannen met een hoog lichaamsvetgehalte lopen mogelijk risico op osteoporose

Volgens een nieuwe studie gepubliceerd in het Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism van de Endocrine Society hebben mannen met een hoog lichaamsvetgehalte een lagere botdichtheid en zo meer kans om een ​​bot te breken dan mannen met een normaal lichaamsvetgehalte.

De meeste onderzoeken hebben positieve of neutrale effecten aangetoond van lichaamsvetmassa – het gewicht van vet in het lichaam – op de gezondheid van de botten. Vetvrije massa is het gehele gewicht van het lichaam, inclusief organen, huid en botten, minus vet. Zorgverleners gaan er vaak van uit dat mensen met een hoger lichaamsgewicht een hoge botdichtheid hebben en een laag risico op fracturen, en deze patiënten worden minder snel gescreend op osteoporose.

“We ontdekten dat een hogere vetmassa verband hield met een lagere botdichtheid, en deze trends waren sterker bij mannen dan bij vrouwen”, zegt Rajesh K. Jain, MD, van de University of Chicago Medicine in Chicago, Illinois. “Ons onderzoek suggereert dat het effect van het lichaamsgewicht afhangt van de samenstelling van de magere en vetmassa, en dat hoog lichaamsgewicht alleen geen garantie betekent tegen osteoporose.”

De onderzoekers analyseerden de botmineraaldichtheid en gegevens van lichaamssamenstelling van 10.814 mensen onder de 60 jaar uit de National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2011-2018. Ze vonden een sterke positieve associatie tussen vetvrije massa en botmineraaldichtheid bij zowel mannen als vrouwen. Omgekeerd had vetmassa een matig negatieve associatie met botmineraaldichtheid, vooral bij mannen.

“Zorgverleners moeten screening op osteoporose overwegen voor patiënten met een hoog lichaamsgewicht, vooral als ze andere risicofactoren hebben, zoals een hogere leeftijd, eerdere fracturen, familiegeschiedenis of het steroïden gebruiken,” zei Jain.

Tamara Vokes van de University of Chicago Medicine is de co-auteur van de studie.

Het onderzoek kreeg geen externe financiering.

Het manuscript, “Fat Mass Has Negative Effects on Bone, Especially in Men: A Cross-Sectional Analysis of NHANES 2011-2018,” “, werd online gepubliceerd voordat het gedrukt werd.

Vertaling persbericht: Andre Teirlinck