Vet bij diabetes type 2

Met bijna 10% van de wereldbevolking is diabetes type 2 een groot probleem voor de volksgezondheid. Een te sedentaire levensstijl en een te calorierijk dieet stimuleren de ontwikkeling van deze stofwisselingsziekte door de werking van de pancreas cellen te veranderen en de regulering van de bloedsuikerspiegel minder effectief te maken. Vet wordt vaak als de grootste boosdoener bestempeld. Vet verergert de ziekte inderdaad niet noodzakelijkerwijs en zou zelfs een beschermende rol kunnen spelen: door insuline producerende bètacellen van de alvleesklier te bestuderen, hebben wetenschappers van de Universiteit van Genève (UNIGE), Zwitserland, aangetoond dat deze cellen minder last hadden van overtollig suiker wanneer ze eerder waren blootgesteld aan vet. Door de cellulaire mechanismen te onderzoeken, ontdekten de wetenschappers hoe een cyclus van vetopslag en mobilisatie, cellen in staat stelt zich aan te passen aan overtollig suiker. Deze resultaten, gepubliceerd in het tijdschrift Diabetologia, benadrukken een onverwacht biologisch mechanisme dat kan worden gebruikt als hefboom om het begin van diabetes type 2 te vertragen.

Type 2-diabetes is het gevolg van een disfunctie van bètacellen in de pancreas die verantwoordelijk zijn voor de insulinesecretie. Dit belemmert de regulering van de bloedsuikerspiegel en kan leiden tot ernstige hart-, oog- en niercomplicaties. In de jaren zeventig werd vet verdacht en ontstond het concept van lipotoxiciteit: blootstelling van bètacellen aan vet zou hun achteruitgang veroorzaken. Meer recentelijk wordt een teveel aan suiker ook verantwoordelijk gehouden voor het beschadigen van bètacellen en het bevorderen van de ontwikkeling van type 2 diabetes. Hoewel de schuld van suiker niet langer in twijfel wordt getrokken, blijft de rol van vet bij het disfunctioneren van bètacellen dubbelzinnig. Welke cellulaire mechanismen zijn betrokken? “Om deze belangrijke vraag te beantwoorden, hebben we onderzocht hoe bètacellen van mens en muis zich aanpassen aan een teveel aan suiker en/of vet”, legt Pierre Maechler uit, professor in de afdeling Celfysiologie en Metabolisme en in het Diabetescentrum van de UNIGE-faculteit of Medicine, die dit onderzoek leidde.

Wanneer vet bètacellen een handje helpt.

Om het effect van vet te onderscheiden van dat van suiker, stelden de wetenschappers bètacellen bloot aan een teveel aan suiker, aan vet en vervolgens aan een combinatie van beide. De toxiciteit van suiker werd voor het eerst bevestigd: bètacellen die werden blootgesteld aan hoge suikerniveaus scheidden veel minder insuline af dan normaal. “Als cellen worden blootgesteld aan zowel te veel suiker als te veel vet, slaan ze het vet op in de vorm van druppeltjes in afwachting van minder goede tijden”, legt hoofdauteur Lucie Oberhauser, onderzoeker bij de afdeling Celfysiologie en Metabolisme van de UNIGE-faculteit uit. “Verrassend genoeg hebben we aangetoond dat deze vetvoorraad, in plaats van de situatie te verslechteren, de insulinesecretie weer tot bijna normale niveaus kan herstellen. De aanpassing van bètacellen aan bepaalde vetten zou zo bijdragen tot het behoud van een normale bloedsuikerspiegel.”

Het essentiële gebruik van vet

Door de cellulaire veranderingen die op het spel staan verder te analyseren, realiseerde het onderzoeksteam zich dat vetdruppels geen statische reserves waren, maar de plaats waren van een dynamische cyclus van opslag en mobilisatie. En dankzij deze vrijgekomen vetmoleculen passen bètacellen zich aan het overtollig suiker aan en behouden ze een bijna normale insulinesecretie. “Dit vrijkomen van vet is niet echt een probleem, zolang het lichaam het maar als energiebron gebruikt”, voegt Pierre Maechler toe. “Om diabetes te voorkomen, is het belangrijk om deze heilzame cyclus de kans te geven actief te zijn, bijvoorbeeld door regelmatig aan lichaamsbeweging te doen.”

Wetenschappers proberen nu het mechanisme te achterhalen waarmee dit vrijgekomen vet de insulinesecretie stimuleert, in de hoop een manier te vinden om het ontstaan van diabetes te vertragen.

Vertaling: Andre Teirlinck