NASA-studie traceert decennium van luchtvervuiling door ammoniak in Afrika

Een nieuwe door NASA geleide studie is de eerste die de veranderende atmosferische ammoniak (NH3) -concentraties in Afrika over een langere periode documenteert. Ammoniak is een luchtverontreinigende stof die kan leiden tot hart- en longgerelateerde ziekten. Wanneer het in overmaat aanwezig is in een ecosysteem, kan het de bodem zuurder maken en de plantengroei belemmeren.

Ammoniak wordt op natuurlijke wijze uitgestoten door bodem- en vegetatiebranden, maar landbouwactiviteiten zoals het fokken van vee en het gebruik van kunstmest zijn ook belangrijke bronnen. Naarmate de landbouw opschaalt om aan de behoeften van de groeiende bevolking te voldoen, zal de ammoniakemissie waarschijnlijk ook stijgen. Om dit huidige beeld van ammoniakemissies te creëren, gebruikten de onderzoekers satellietgegevens van 2008 tot 2018, waarbij ze stijgingen en dalingen van ammoniakconcentraties over het hele continent en de waarschijnlijke oorzaken van die veranderingen identificeerden.

“We hebben hier laten zien dat we satellietgegevens kunnen gebruiken om trends te observeren en de uitstoot van ammoniak in specifieke regio’s te volgen, gekoppeld aan specifieke activiteiten of milieugebeurtenissen”, zegt Enrico Dammers, een wetenschapper bij de Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek en mede- auteur van de krant.

In 2050 zal de wereldbevolking naar verwachting ongeveer 10 miljard mensen bereiken. Er wordt voorspeld dat de Afrikaanse bevolking tegen die tijd 2,5 miljard zal bedragen, ongeveer het dubbele van wat het nu is. In veel Afrikaanse landen promoten regeringen het gebruik van kunstmest om de voedselproductie te verhogen. Daarnaast is het verbranden van biomassa (het verbranden van levende of dode vegetatie), als gevolg van menselijke en natuurlijke processen, gebruikelijk in Afrika, waar ongeveer 70% van het wereldwijde jaarlijkse areaal aan verbrand land voorkomt. Deze factoren maakten van Afrika een belangrijke plaats om ammoniakemissies te bestuderen, volgens hoofdonderzoeker Jonathan Hickman, een onderzoekswetenschapper aan de Columbia University en NASA’s Goddard Institute for Space Studies in New York City.

“Deze resultaten zijn belangrijk om in gedachten te houden, aangezien de wereld te maken heeft met een groeiende bevolking en enorme uitdagingen op het gebied van voedselzekerheid,” zei Hickman. “Begrijpen hoe door de mens gemaakte en natuurlijke bronnen van ammoniakemissie veranderen, is belangrijk voor het waarborgen van beleid en technologieën die duurzame landbouwontwikkeling bevorderen.”

Hickman en zijn team gebruikten satellietgegevens die zijn waargenomen door de Infrared Atmospheric Sounding Interferometer (IASI) van de European Space Agency. Het instrument bestrijkt de hele planeet met een resolutie van ongeveer 7,5 bij 7,5 mijl (of 12 bij 12 kilometer), waardoor wetenschappers specifieke interessegebieden kunnen observeren.

Hun studie is vandaag gepubliceerd in het tijdschrift Atmospheric Chemistry and Physics.