Eerste bewijs van inflammatoire microstolsels in bloed van personen met long COVID

Nieuw onderzoek geeft aan dat een overbelasting van verschillende ontstekingsmoleculen, letterlijk “opgesloten” in onoplosbare microscopisch kleine bloedstolsels (microstolsels), de oorzaak kan zijn van enkele van de aanhoudende symptomen die mensen met Long COVID ervaren.

Deze onverwachte bevinding werd gedaan door prof. Resia Pretorius, een onderzoeker bij de afdeling Fysiologische Wetenschappen aan de Universiteit van Stellenbosch (SU), toen ze begon te kijken naar microstolsels en hun moleculaire inhoud in bloedmonsters van personen met Long COVID. De bevindingen zijn sindsdien collegiaal getoetst en gepubliceerd in het tijdschrift Cardiovascular Diabetology in augustus 2021.

“We vonden hoge niveaus van verschillende ontstekingsmoleculen die vastzaten in microstolsels die aanwezig zijn in het bloed van personen met Long COVID. Sommige van de ingesloten moleculen bevatten stollingseiwitten zoals fibrinogeen, evenals alfa(2)-antiplasmine”, legt prof. Pretorius uit.

Alfa(2)-antiplasmine is een molecuul dat de afbraak van bloedstolsels voorkomt, terwijl fibrinogeen het belangrijkste stollingseiwit is. Onder normale omstandigheden handhaaft het plasmine-antiplasminesysteem van het lichaam een ​​fijne balans tussen bloedstolling (het proces waarbij bloed dikker wordt en stolt om bloedverlies na een verwonding te voorkomen) en fibrinolyse (het proces waarbij het fibrine in het gecoaguleerde bloed wordt afgebroken om bloedverlies te voorkomen). stolsels ontstaan).

Met hoge niveaus van alfa (2)-antiplasmine in het bloed van COVID-19-patiënten en personen die lijden aan Long COVID, wordt het vermogen van het lichaam om de stolsels af te breken aanzienlijk geremd.

De onoplosbaarheid van de microstolsels werd duidelijk toen dr. Maré Vlok, een senior analist bij de massaspectrometrie-eenheid van de centrale analytische faciliteiten van SU, opmerkte dat de bloedplasmamonsters van personen met acute COVID en Long COVID onoplosbare pellets bleven afzetten op de bodem van de buizen na verdunning (een proces dat trypsinisatie wordt genoemd).

Hij maakte prof. Pretorius attent op deze observatie en zij onderzocht het verder. Ze zijn nu de eerste onderzoeksgroep die heeft gerapporteerd over het vinden van microstolsels in de bloedmonsters van individuen met Long COVID, met behulp van fluorescentiemicroscopie en proteomics-analyse, waardoor nog een andere puzzel in verband met de ziekte is opgelost.

Van bijzonder belang is de gelijktijdige aanwezigheid van persistente afwijkende microstolsels en een pathologisch fibrinolytisch systeem”, schrijven ze in de onderzoekspaper. Dit impliceert dat de plasmine- en antiplasminebalans centraal kunnen staan ​​in pathologieën bij Long COVID, en levert verder bewijs dat COVID- 19, en nu Long COVID, hebben significante cardiovasculaire en stollingspathologieën.

Verder onderzoek wordt aanbevolen naar een therapieregime ter ondersteuning van de stolling en de functie van het fibrinolytische systeem bij personen met aanhoudende langdurige COVID-symptomen.

In samenwerking met vaatinternist dr. Jaco Laubscher van Mediclinic Stellenbosch (een co-auteur van het artikel), zijn ze nu van plan dezelfde analyse uit te voeren op een grotere steekproef van patiënten. Tot op heden hebben ze bloed verzameld van honderd Long COVID-individuen die hebben deelgenomen aan het Long COVID-register dat in mei 2021 is gelanceerd, evenals van 30 gezonde personen. Het onderzoek wordt gefinancierd door de Long COVID Research Charitable Trust, een trust opgericht met een eerste donatie van de heer Koos Pretorius van ENSafrica. Het is de bedoeling dat dit vertrouwen zal worden gebruikt als een voertuig om meer geld in te zamelen voor onderzoek naar de oorzaken en effectieve behandeling van mensen die lijden aan Long COVID.