Het risico op een beroerte bij insulineresistentie

Uit een onderzoek onder meer dan 100.000 personen met diabetes type 2 (T2D), gepresenteerd tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de European Association for the Study of Diabetes (EASD), die dit jaar online werd gehouden, bleek verband te bestaan tussen insulineresistentie en beroerte.

Hoe hoger de insulineresistentie, hoe groter het risico op een beroerte, zo blijkt uit het onderzoek van dr. Alexander Zabala en collega’s van het Karolinska Institute en onderzoekers van de Universiteit van Göteborg en de National Diabetes Registry in Zweden.

Insulineresistentie – wanneer de lichaamscellen niet goed reageren op insuline en niet gemakkelijk glucose uit het bloed kunnen opnemen – is een belangrijk kenmerk van T2D en de niveaus variëren van patiënt tot patiënt.

Dr. Zabala gebruikte de geschatte glucose verwijderingssnelheid (eGDR) als maatstaf voor insulineresistentie.

eGDR, een goede maatstaf voor insulineresistentie wordt berekend met behulp van een formule die rekening houdt met de middelomtrek van een patiënt, HbA1c (gemiddelde bloedsuikerspiegel) en de bloeddruk.

Gezondheidsdossiers werden gebruikt om de eGDR van 104.697 T2D-patiënten in Zweden te berekenen. De deelnemers waren gemiddeld 63 jaar oud waaronder 44,5% vrouwen.

Ze werden gemiddeld 5,6 jaar gevolgd en 4.201 (4%) kregen een beroerte.

Uit analyse bleek dat hoe hoger iemands insulineresistentie, hoe groter de kans op een beroerte. Degenen met de laagste insulineresistentie (de hoogste eGDR) hadden 40% minder kans op een beroerte dan degenen met de hoogste insulineresistentie.

Leeftijd, cholesterolwaarden, roken, hartaandoeningen en andere traditionele risicofactoren voor een beroerte werden allemaal gecorrigeerd.

Uit de studie bleek ook dat een hogere insulineresistentie verband hield met een hoger risico op overlijden na een beroerte. Degenen met de laagste resistentie hadden 28 maal minder kans om te overlijden tijdens de follow-up periode dan degenen met de meest ernstige insulineresistentie.

Nadere analyse toonde aan dat hoge bloeddruk sterker verband houdt met een beroerte dan de middelomtrek of HbA1c.

De auteurs van het onderzoek concluderen: “We ontdekten dat er bij personen met diabetes type 2 een lage eGDR, een eenvoudige maatstaf voor insulineresistentie, een verband is met een verhoogd risico op beroerte en mortaliteit.”

Dr. Zabala voegt eraan toe: “eGDR kan worden gebruikt om T2D-patiënten te helpen hun risico op beroerte en overlijden beter te begrijpen en te beheersen.

“Ook in het onderzoek kan het van belang zijn. In dit tijdperk van gepersonaliseerde geneeskunde zal een betere stratificatie van type 2-diabetespatiënten helpen bij het optimaliseren van klinische onderzoeken en verder essentieel onderzoek naar behandeling, diagnose, zorg en preventie.”

Vertaling: Andre Teirlinck