Neonics II – Connecting the Dots

Het onderzoek van de onafhankelijke wetenschappers van de Task Force on Synthetic Pesticides is heel duidelijk: synthetische pesticiden zijn zeer gevaarlijk voor het milieu en de volksgezondheid. Er kan geen veilige innamedosis zijn, maar totaal NUL. Deze film legt de gevaren uit en wijst op het onderzoek erachter.

Link

Pesticides – DDT – Rachel Carson – Silent Spring