In veel gevallen begint multiple sclerose lang voor de diagnose

Multiple sclerose wordt vaak gediagnosticeerd jaren nadat de eerste symptomen verschijnen

Personen die lijden aan de auto-immuunziekte multiple sclerose kunnen verschillende neurologische symptomen ontwikkelen die worden veroorzaakt door schade aan het zenuwstelsel. Vooral in vroege stadia kunnen deze zintuiglijke disfunctie omvatten, zoals gevoelloosheid of visuele stoornissen. Bij de meeste patiënten begint MS met terugkerende episodes van neurologische invaliditeit, die recidieven of demyeliniserende gebeurtenissen worden genoemd. Deze klinische gebeurtenissen worden gevolgd door een gedeeltelijke of volledige remissie. Vooral in het begin lopen de symptomen sterk uiteen, zodat het zelfs voor ervaren artsen vaak moeilijk is om ze correct te interpreteren om tot de diagnose MS te komen.

Bovengemiddeld aantal medische afspraken

Het is echter al enige tijd duidelijk dat patiënten met MS zelfs jaren voor de eerste diagnose significant meer doktersbezoeken en ziekenhuisopnames laten zien in vergelijking met gezonde controlepersonen. In de afgelopen jaren hebben specialisten deze pre-diagnoseperiode gezien als een mogelijke prodromale fase van de ziekte.

MS begint vaak ver voor de diagnose

Een nieuwe studie, uitgevoerd door een team dat samenwerkt met de neuroloog prof. Bernhard Hemmer van de TUM, suggereert dat veel klachten voorafgaand aan de diagnose mogelijk geen prodromale fase vertegenwoordigen. “In plaats daarvan vermoeden we dat niet-herkende MS-terugvallen ervoor zorgen dat deze personen medische hulp zoeken”, zegt prof. Hemmer. “Dat komt omdat we hebben geconstateerd dat de doktersafspraken en ziekenhuisopnames vaak gepaard gaan met klachten die wijzen op typische MS-symptomen. We zijn van mening dat veel klachten die zijn toegeschreven aan een prodromale fase in feite worden veroorzaakt door aanhoudende ziekte. ziekte is nog niet gediagnosticeerd, is volledig actief en bevindt zich niet in een voorbereidende of prodromale fase.”

Een weg naar een eerdere diagnose

De resultaten van de studie zouden ook mogelijkheden kunnen bieden om de behandeling van MS te optimaliseren: “Hoe eerder MS wordt herkend, hoe beter we de ziekte kunnen behandelen”, zegt eerste auteur Dr. Christiane Gasperi, een arts en onderzoeker bij het Neuro-Head Center van de TUM Klinikum rechts der Isar. “We moeten nu nader bekijken welke vroege symptomen van MS mogelijk over het hoofd worden gezien. Dit zou ons in staat kunnen stellen de ziekte in een eerder stadium te herkennen en zo een eerdere behandelingsinitiatie mogelijk te maken.”

Minder frequente luchtweginfecties

Naast de vaker voorkomende klachten in de jaren vóór de diagnose van MS, toonden de resultaten van het onderzoek ook aan dat personen met MS juist minder snel medische hulp zochten voor infecties van de bovenste luchtwegen. “Dit was onverwacht, aangezien MS-recidieven soms in verband worden gebracht met infecties”, zegt co-eerste auteur en adjunct-docent professor dr. Alexander Hapfelmeier van het TUM Institute of General Practice and Health Services Research. “Er zullen echter toekomstige studies nodig zijn om te bepalen of er een causaal verband bestaat tussen MS en een mate van bescherming tegen bepaalde infecties, of dat de gezondheidsgegevens die we hebben geanalyseerd het beschermende gedrag weerspiegelen dat mensen met MS hebben aangenomen.”