Hartpatiënten hebben drie keer meer kans op diabetes

Bijna 30% van de patienten met coronaire aandoeningen heeft diabetes, volgens een omvangrijke studie, gepubliceerd op Wereldgezondheidsdag in het European Journal of Preventive Cardiology, een uitgave van de European Society of Cardiology (ESC).

  1. De studie vergelijkt met een diabetesprevalentie van ca. 9% bij de algemene bevolking.
  2. Er was een brede geografische variatie, waarbij 60% van de hartpatiënten met diabetes in de Golfstaten vergeleken met 20% in Europa.

“Obesitas en gebrek aan lichaamsbeweging zijn algemene risicofactoren voor zowel diabetes als hartziekten en onze uitkomsten benadrukken de dringende behoefte aan verbeterde voeding en een wereldwijde verhoging van lichaamsbeweging,” zegt studie auteur Dr. Emmanuelle Vidal-Petiot van Bichat-Claude Bernard Hospital, Paris,

France. “De landen die het meest getroffen zijn door diabetes zijn ook het episch centrum van de obesitas-epidemie, wat deels toegeschreven kan worden aan verstedelijking en de daaraan gekoppelde veranderingen in lichaamsactiviteit en voeding.”

Dit was de analyse van de CLARIFY registratie, waaraan 32.694 patienten deelnamen met chronisch coronair syndroom uit 45 Europese landen, Azië, het Midden-Oosten, Australië en Afrika. Patiënten werden in 2009-2010 ingeschreven en jaarlijks gedurende vijf jaar gecontroleerd.

Alle schadelijke klinische uitkomsten in deze studie kwamen meer voor bij hartpatiënten met diabetes, vergeleken met degenen zonder diabetes. Toen de onderzoekers de kans op slechte uitkomsten bij degenen met diabetes vergeleken met degenen zonder diabetes, pasten ze de analyses aan voor meerdere factoren die het verband komden beinvloeden, zoals leeftijd, sexe, rookgewoonten, bmi, bloeddruk, medicatie, en andere omstandigheden.

Na deze aanpassingen zagen ze dat onder patiënten met stabiele coronaire hartziekten, het sterftecijfer 38% hoger was bij degenen met diabetes gedurende de vijfjarige follow up. Het risico op een gecombineerde uitkomst van hartaanval, beroerte, of overlijden door cardiovasculaire oorzaken was ook 28% hoger. Hartpatienten met diabetes hadden slechtere resultaten dan degenen zonder diabetes, ongeacht geografische omgeving en etniciteit.

Dr. Vidal-Petiot zei: “Diabetes werd gekoppeld aan slechte uitkomsten, zelfs in gebieden met de laagste prevalentie. In Europa bijvoorbeeld, werd diabetes in verband gebracht met een 29% hoger risico op de gecombineerde uitkomst van hartaanval, beroerte of cardiovasculaire dood. Dit geeft aan dat het begeleiden van deze zeer risicovolle patiënten met hartziekten en diabetes verbeterd moet worden. Elk land moet deze patiënten in kaart brengen en zorgen voor maatwerk op het gebied van educatieve en preventieve programma’s.”

Zij concludeert: “Het belang van gezond eten en leven kan niet genoeg benadrukt worden. Iedereen kan zijn risico op het ontwikkelen van diabetes verlagen door gewichtscontrole en beweging. En vroege signalering is nodig, zodat het bloedsuikergehalte onder controle gehouden kan worden. Degenen met hartziekten en diabetes zijn óók gebaat bij een actieve levensstijl en goede voeding om hun gezondheid te beschermen. Het vermijden van roken is cruciaal, net zoals bloeddrukcontrole en cholesterolniveaus.”

Vertaling: Ellen Lam