Eenzaamheid op middelbare leeftijd is risicofactor voor dementie en Alzheimer

Aanhoudend eenzaam zijn op middelbare leeftijd (in de leeftijd van 45-64 jaar) lijkt ervoor te zorgen dat mensen later in hun leven meer kans hebben op het ontwikkelen van dementie en de ziekte van Alzheimer (AD).

Mensen die herstellen van eenzaamheid, lijken echter minder snel aan dementie te lijden dan mensen die zich nog nooit eenzaam hebben gevoeld. Eenzaamheid is een subjectief gevoel dat het gevolg is van een waargenomen discrepantie tussen gewenste en daadwerkelijke sociale relaties.

Hoewel eenzaamheid zelf niet de status heeft van een klinische ziekte, wordt ze in verband gebracht met een reeks negatieve gezondheidsresultaten, waaronder slaapstoornissen, depressieve symptomen, cognitieve stoornissen en beroerte. Toch kan iemand zich op een bepaald moment in het leven eenzaam voelen, vooral onder extreme en snel onopgeloste omstandigheden zoals de Covid-19-lockdowns. Toch verschillen mensen in hoelang – of hoe “volhardend” – ze zich eenzaam voelen.

Het kan dus zijn dat mensen die herstellen van eenzaamheid andere langetermijngevolgen voor hun gezondheid zullen ervaren dan mensen die jarenlang eenzaam zijn. In een poging licht te werpen op de relatie tussen deze verschillende vormen van eenzaamheid (voorbijgaande en aanhoudende eenzaamheid) en het incident van AD, hebben onderzoekers van de Boston University School of Medicine (BUSM) onderzocht gegevens van cognitief normale volwassenen uit de Framingham Heart Study.

Specifiek onderzochten ze of aanhoudende eenzaamheid de toekomstige ontwikkeling van dementie en AD sterker voorspelde dan voorbijgaande eenzaamheid. Ze wilden ook zien of deze relatie onafhankelijk was van depressie en gevestigde genetische risicofactoren voor AD, zoals het apolipoproteïne ε4 (APOE ε4) allel.

Na rekening te hebben gehouden met de effecten van leeftijd, geslacht, opleiding, sociaal netwerk, alleenwonen, lichamelijke gezondheid en genetisch risico, werd aanhoudende eenzaamheid geassocieerd met een hoger risico, terwijl voorbijgaande eenzaamheid verband hield met een lager risico op dementie en het optreden van AD na 18 jaar, vergeleken met zonder eenzaamheid.

“Terwijl aanhoudende eenzaamheid een bedreiging vormt voor de gezondheid van de hersenen, kan psychologische veerkracht na ongunstige levenservaringen verklaren waarom voorbijgaande eenzaamheid beschermend is in de context van het begin van dementie”, legt corresponderende auteur Wendy Qiu, MD, PhD, hoogleraar psychiatrie en farmacologie en experimentele therapieën uit. bij BUSM.

In het licht van de huidige pandemie wekken deze bevindingen hoop voor mensen die nu misschien aan eenzaamheid lijden, maar dit gevoel na verloop van tijd zouden kunnen overwinnen, bijvoorbeeld door succesvolle coping-technieken te gebruiken of door een beleidswijziging in de fysieke afstandsregels.

Volgens de onderzoekers motiveren deze resultaten verder onderzoek naar de factoren die individuen veerkrachtig maken tegen ongunstige levensgebeurtenissen en dringt ze aan op het afstemmen van interventies op de juiste persoon op het juiste moment om aanhoudende eenzaamheid te voorkomen, de gezondheid van de hersenen te bevorderen en AD-preventie te bevorderen.

Vertaling persbericht: Pieter Tau