Mindfulness-meditatie verbetert de kwaliteit van leven na hartaanval

Een acht weken durend programma van mindfulness-meditatie verbetert de kwaliteit van leven en vermindert de angst voor activiteit bij patiënten met een hartaanval, blijkt uit onderzoek dat vandaag is gepresenteerd op ESC Acute CardioVascular Care 2021, een online wetenschappelijk congres van de European Society of Cardiologie (ESC)

“Een hartaanval is een ernstige levensbedreigende gebeurtenis en overlevenden kunnen lijden aan een lage kwaliteit van leven”, zei studieauteur Dr. Canan Karadas van de Hacettepe Universiteit, Ankara, Turkije. “Een van de redenen is bewegingsangst, kinesiofobie genaamd, die de dagelijkse activiteit beperkt vanwege bezorgdheid over een nieuwe hartaanval.”

“Mindfulness verwijst naar de mentale toestand die wordt bereikt door het bewustzijn te concentreren op het huidige moment, inclusief gedachten, gevoelens en fysieke sensaties”, vervolgde Dr. Karadas. “Het heeft steeds meer aandacht getrokken voor de behandeling van chronische aandoeningen zoals hoge bloeddruk. Onze studie onderzocht het effect op vermoeidheid, kinesiofobie en kwaliteit van leven na een acuut myocardinfarct. ”

De studie omvatte 56 patiënten die een hartaanval hadden gehad. De gemiddelde leeftijd bij inschrijving was 55 jaar. Deelnemers werden gedurende acht weken willekeurig toegewezen aan een mindfulness- of controlegroep. Patiënten in de controlegroep woonden een individuele voorlichtingssessie van 15 minuten bij over de structuur en functie van het hart, de kransslagaders en hartziekten.

Patiënten die aan de mindfulness-interventie waren toegewezen, woonden een individuele sessie bij met een 15 minuten durende beschrijving van de techniek. Dit werd gevolgd door 15 minuten oefenen onder toezicht: patiënten werd gevraagd om comfortabel op een stoel te zitten met hun rug recht en gesloten ogen. Vervolgens kregen ze de instructie om diep in te ademen – inademen door de neus en uitademen door de mond met behulp van het middenrif – en zich te concentreren op hun ademhaling en het huidige moment. Deelnemers kregen een opname van de instructies via WhatsApp en werden gevraagd om de sessie van 15 minuten elke dag thuis in een rustige kamer te herhalen. Dagelijkse herinneringen (sms-berichten of telefoontjes) werden gebruikt om patiënten te motiveren om de meditatie te beoefenen en om hun naleving van het studieprotocol te evalueren.

Vermoeidheid, kinesiofobie en kwaliteit van leven werden beoordeeld op baseline en in week vier, acht en 12 met behulp van de Piper Fatigue Scale, Tampa Scale for Kinesiophobia Heart-vragenlijst en MacNew Heart Disease Health-Related Quality of Life-vragenlijst die de gevoelens van patiënten over hoe hun hartconditie beïnvloedt het dagelijkse functioneren in het algemeen en op drie gebieden (fysiek, emotioneel en sociaal).

Bij aanvang waren er geen verschillen in de drie variabelen tussen de interventie- en controlegroepen. In week vier hadden patiënten in de mindfulness-groep minder angst voor beweging in vergelijking met de controlegroep – een voordeel dat aanhield in week 8 en week 12. Patiënten in de mindfulness-groep hadden over het algemeen en op alle drie de gebieden een betere kwaliteit van leven dan die in de controlegroep in week acht, terwijl ze in week 12 een betere emotionele functie bleven rapporteren. Metingen van vermoeidheid varieerden op geen enkel moment tussen de twee groepen.

Dr. Karadas merkte op dat deelnemers aan het begin van de studie alleen milde vermoeidheid rapporteerden, wat kan verklaren waarom meditatie geen enkele impact had.

Ze zei: “Onze studie toont aan dat mindfulness bewegingsangst kan verminderen en de kwaliteit van leven van overlevenden van een hartaanval kan verbeteren, met effecten die verder reiken dan de voltooiing van de interventie. Een mogelijke verklaring kan zijn dat meditatie catastrofaal denken vervangt door positieve gedachten, waardoor patiënten zich emotioneel en fysiek minder kwetsbaar voelen. De bevindingen suggereren dat mindfulness overwogen kan worden bij de revalidatie van patiënten na een hartaanval. Deze resultaten zijn erg bemoedigend, maar er zijn meer studies nodig om onze bevindingen te bevestigen. “