Mensen met SARS-CoV-2-antilichamen hebben laag risico op toekomstige infectie

Mensen die bewijs hebben gehad van een eerdere infectie met SARS-CoV-2, het virus dat COVID-19 veroorzaakt, lijken goed beschermd te zijn tegen herinfectie met het virus, in ieder geval voor een paar maanden, volgens een nieuw gepubliceerde studie van het National Cancer Institute (NCI). Deze bevinding zou kunnen verklaren waarom herinfectie relatief zeldzaam lijkt en het kan belangrijke gevolgen hebben voor de volksgezondheid, waaronder beslissingen over terugkeer naar fysieke werkplekken, schoolbezoek, prioriteitstelling van de distributie van vaccins en andere activiteiten.

Voor het onderzoek werkten onderzoekers van NCI, onderdeel van de National Institutes of Health, samen met twee bedrijven voor gegevensanalyse in de gezondheidszorg (HealthVerity en Aetion, Inc.) en vijf commerciële laboratoria. De bevindingen werden op 24 februari gepubliceerd in JAMA Internal Medicine.

“Terwijl kankeronderzoek en kankerzorg de primaire focus van NCI’s werk blijven, wilden we graag onze expertise in serologische wetenschappen inzetten om de wereldwijde COVID-19-pandemie aan te pakken, op verzoek van het Congres”, aldus NCI-directeur Norman E. “Ned ”Sharpless, MD, die een van de coauteurs van het onderzoek was. “We hopen dat deze resultaten, in combinatie met die van andere onderzoeken, toekomstige inspanningen op het gebied van de volksgezondheid zullen informeren en helpen bij het bepalen van het beleid.”

“De gegevens van deze studie suggereren dat mensen die een positief resultaat hebben van een commerciële antilichaamtest, substantiële immuniteit lijken te hebben tegen SARS-CoV-2, wat betekent dat ze mogelijk een lager risico lopen op toekomstige infectie,” zei Lynne Penberthy, MD, MPH, associate director van het Surveillance Research Program van NCI, die het onderzoek leidde. “Er is aanvullend onderzoek nodig om te begrijpen hoe lang deze bescherming duurt, wie mogelijk beperkte bescherming heeft en hoe patiëntkenmerken, zoals comorbide aandoeningen, de bescherming kunnen beïnvloeden. We worden niettemin aangemoedigd door deze vroege bevinding. ”

Antilichaamtests – ook bekend als serologische tests – detecteren serumantilichamen, dit zijn eiwitten van het immuunsysteem die worden gemaakt als reactie op een specifieke vreemde stof of infectieus agens, zoals SARS-CoV-2.

Deze studie is gestart om beter te begrijpen of, en in welke mate, detecteerbare antilichamen tegen SARS-CoV-2 mensen beschermen tegen herinfectie met het virus. In samenwerking met HealthVerity en Aetion verzamelde en analyseerde NCI patiëntinformatie verzameld uit meerdere bronnen, waaronder vijf commerciële laboratoria (waaronder Quest Diagnostics en Labcorp), elektronische medische dossiers en particuliere verzekeraars. Dit werd gedaan op een manier die de privacy van iemands gezondheidsinformatie beschermt en in overeenstemming is met de relevante privacywetten voor patiënten.

De onderzoekers verkregen uiteindelijk antilichaamtestresultaten voor meer dan 3 miljoen mensen die tussen 1 januari en 23 augustus 2020 een SARS-CoV-2-antilichaamtest hadden ondergaan. Dit vertegenwoordigde meer dan 50% van de commerciële SARS-CoV-2-antilichaamtests uitgevoerd in de Verenigde Staten gedurende die tijd. Bijna 12% van deze tests waren antilichaam-positief; de meeste van de overige tests waren negatief en minder dan 1% was niet doorslaggevend.

Ongeveer 11% van de seropositieve individuen en 9,5% van de seronegatieve individuen ontving later een nucleïnezuuramplificatietest (NAAT) – ook wel een PCR-test genoemd – voor SARS-CoV-2. Het onderzoeksteam keek naar welk deel van de individuen in elke groep vervolgens een positief NAAT-resultaat had, wat kan duiden op een nieuwe infectie. Het onderzoeksteam beoordeelde de NAAT-resultaten met verschillende tussenpozen: 0-30 dagen, 31-60 dagen, 61-90 dagen en> 90 dagen omdat sommige mensen die hersteld zijn van een SARS-CoV-2-infectie nog steeds viraal materiaal (RNA ) gedurende maximaal drie maanden (hoewel ze waarschijnlijk niet gedurende die hele periode infectieus blijven).

Het team ontdekte dat, tijdens elk interval, tussen 3% en 4% van de seronegatieve individuen een positieve NAAT-test had. Maar onder degenen die oorspronkelijk seropositief waren, daalde het positiviteitspercentage van de NAAT-test in de loop van de tijd. Toen de onderzoekers 90 of meer dagen na de eerste antilichaamtest naar de testresultaten keken (wanneer een door NAAT gedetecteerd coronavirus waarschijnlijk een nieuwe infectie weerspiegelt in plaats van een voortgezette virusuitscheiding van de oorspronkelijke infectie), was slechts ongeveer 0,3% van degenen die waren seropositief had een positief NAAT-resultaat – ongeveer een tiende van het aantal bij degenen die seronegatief waren geweest.