Lichtvervuiling in verband gebracht met meer vroeggeboortes

Tijdens het eerste onderzoek op dit gebied, ontdekten onderzoekers dat lichtvervuiling, gebaseerd op een directe meting van hemelgloed, de kans op vroeggeboortes verhoogt met wel 1,48 procentpunten, oftewel 12,9%.

Wetenschappers stelden de eerste studie samen om de foetale gezondheidsimpact van lichtvervuiling te onderzoeken, gebaseerd op een directe meting van hemelgloed, een belangrijk aspect van lichtvervuiling. D.m.v. een in de natuurkunde ontdekte proefondervindelijke regelmatigheid, genaamd de wet van Walker, vond een team van Lehigh University, Lafayette College en de University of Colorado Denver in de VS, gevallen van verminderd geboortegewicht, verkorte zwangerschapsduur en vroeggeboortes.

Meer specifiek, de kans op een vroeggeboorte zou volgens de onderzoekers kunnen vermeerderen met ca.1,48 procentpunten (of 12,9%) als gevolg van intensievere nachtelijke gloed. Nachtelijke gloed wordt gekarakteriseerd door slechts eenvierde tot eenderde van de sterren kunnen zien die zichtbaar zijn aan een natuurlijke, niet-vervuilde nachtelijke hemel. De uitkomsten werden gepubliceerd in een artikel in Southern Economic Journal, genaamd ‘Lichtvervuiling, slaapgebrek en de gezondheid van baby’s bij geboorte’.

Volgens Muzhe Yang, co-auteur van het onderzoek en professor economie in Lehigh’s College of Business, is een mogelijk biologisch mechanisme oorzaak van de ontdekking, gebaseerd op bestaande literatuur, door lichtvervuiling getriggerde verstoring van het circadiaans ritme. Yang zegt dat deze verstoring slaapproblemen kan veroorzaken met nadelige gevolgen voor geboortes.

‘Hoewel meer gebruik van artificieel licht in de nacht (ALAN) vaak geassocieerd wordt met meer economische voorspoed, benadrukt ons onderzoek een vaak genegeerd gezondheidsvoordeel van ‘duisternis’, zegt Yang. ‘We moeten ons realiseren dat de biologische klok (m.a.w. ons circadiaans ritme) van ons menselijk lichaam, zoals al het leven op aarde, ‘duisternis’ nodig heeft als onderdeel van de licht-donkercyclus, om fysiologische functies effectief te kunnen reguleren, zoals onze slaap.’

Hoewel essentieel voor een moderne maatschappij, kan ALAN het circadiaanse ritme van het menselijk lichaam verstoren en daardoor een ‘vervuiler’ worden. De maatschappelijke voordelen van ALAN, bijvoorbeeld door verhoogde economische activiteit, kunnen wel eens benadeeld worden door de negatieve neveneffecten van ALAN, zoals ongunstige gevolgen voor de gezondheid, zeggen de auteurs.

Het bijdragen van ALAN aan de verandering van natuurlijke, nachtelijke lichtniveaus wordt vaak lichtvervuiling genoemd. Lichtvervuiling wordt als een voortdurend, wereldwijd probleem beschouwd.

Links

http://www.lehigh.edu/

http://dx.doi.org/10.1002/soej.12477

https://business.lehigh.edu/directory/muzhe-yang

Vertaling: Ellen Lam