Sai Baba en het menselijke doel van het leven

Sai Baba en het menselijke doel van het leven- deel III, December 2020

  • Inleiding

Als mens associëren wij leven met processen en wel in ons denken, ons zijn, ons gevoel en onze belevingswereld. Wij voelen het leven omdat wij continu aan een proces van aanpassing, verandering, (cel)vernieuwing en bewustwording onderhevig zijn. En daar houdt het voor de meeste mensen wel mee op. Maar het leven is veel meer dan dat! Het leven is te vergelijken met een toneelstukje – een ‘illusie’ -, want de meeste mensen zijn zich hun hele leven niet van hun werkelijke identiteit bewust.

‘Ontdek dat de wereld een illusie is en het leven een toneelstuk’

Het begrip ‘illusie’ heeft betrekking op een proces in onze geest (niet de ziel, het hogere zelf) waarbij onze gedachten (de hersenen) ons iets anders voorspiegelen dan wat wij in werkelijkheid meemaken of zien. Wij staan ons denken toe een soort schijnwereld met schijnwaarden te creëren. Een wereld die wij denken onder controle te hebben en vast te kunnen houden, maar die in werkelijkheid niet bestaat. Denk maar eens aan een goochelaar of een illusionist die ons iets laat zien waarbij ons denken iets anders suggereert dan wat hij werkelijk laat zien.

Sai Baba zegt hierover het volgende: ‘Hecht je niet te veel aan het decor en aan je rol, want de wereld is een illusie en het leven een toneelstuk’. [2, blz. 153]
‘Besef dat het allemaal een fantasie, een spel, een pantomime is. Gebruik de wereld als een instrument, als een oefenterrein voor dienstverlening, opoffering en het verwerven van bevrijding. Ga een beetje terzijde staan en sla zowel het spel gade als de Regisseur die het voor het voetlicht brengt’. [2, blz. 154]

 

 

[2] Boek ‘Bevrijding komt niet uit de hemel vallen’Wim G.J. van Dijk – 1991. Uitgeverij Ankh-Hermes bv

2.0 Bevrijding

‘Word bewust van je werkelijke aard. Van wie je werkelijk bent’.

De meeste mensen zijn zich hun hele leven niet van hun werkelijke identiteit bewust. Ego-verlangens zijn er de oorzaak van, dat er een steeds grotere verwijdering ontstaat tussen het Atman (zelf, ziel, geest, diepere essentie van ik, bewustzijn) en de Bron waaruit zij voortkomt; God!

Pas wanneer de mens door zelfonderzoek zich bewust is geworden van zijn werkelijke aard, zal hij/ zij er naar streven veranderingen door te willen voeren. Hij/ zij wordt er voor het eerst bewust van dat hij/ zij bezig is aan een geestelijke pelgrimstocht, een tocht die leidt naar een hoger doel! Want de mens hunkert naar gelukzaligheid en innerlijke vrede.

Zelfonderzoek is dan ook de eerste stap op de weg die leidt tot verwerving van gelukzaligheid en innerlijke vrede. Door zelfonderzoek word je je bewust van je (levens)doel, de weg en de mogelijkheden. Verspil je leven dus niet en zet die eerste stap.

Sai Baba: ‘Je bent voor niets in deze wereld gekomen, wanneer je niet weet waar je vandaan bent gekomen en waar je naartoe moet’. [1, blz. 153]

[1] Boek ‘Bevrijding komt niet uit de hemel vallen’Wim G.J. van Dijk – 1991. Uitgeverij Ankh-Hermes bv

3.0 Het menselijke doel van het bestaan

‘Kiezen! Nog eens kiezen, steeds maar weer kiezen’

Het doel van je leven, je diepste verlangen, de drijfveer van alles wat je doet, is niet agressie, haat, dominantie of seksualiteit, maar terug te keren tot de Bron waaruit je bent voortgekomen; God, de Oneindige Intelligentie, |Al-Wat-Is|.
Wij, Nederlanders, spreken dan van bevrijding, zelfverwerkelijking, Godrealisatie, éénwording met God of het verwerven van gelukzaligheid. Het is het besef, of beter gezegd de (levens)ervaring dat jij niet je lichaam bent, maar het Atma(n); het hogere of innerlijke Zelf. Je individuele ziel!
Op het moment dat jij je bewust wordt van deze werkelijkheid – |wie-je-werkelijk-bent| -, op het moment dat jij je goddelijkheid ervaart, komt er een einde aan alle lijden, alle moeilijkheden, verdriet, angst en twijfels. Op dát unieke moment ervaar je diepe innerlijke vrede en gelukzaligheid en je weet dat je onsterfelijk bent, alomtegenwoordig en alwetend en almachtig.

De sluier der vergetelheid (de sluier van maya) – de illusie – die je verhinderde de waarheid te zien, is dan verdwenen en je weet dat |Alles-God-Is|.

4.0 Het uiteindelijke doel van ons leven

Is het mogelijk om tijdens het leven Godrealisatie, Gelukzaligheid, etc. te bereiken?

Het is mogelijk om tijdens het leven dit te bereiken, terwijl je nog een lichaam hebt. Het is een bewuste, maar niet een lichamelijke ervaring. Het is dus géén ervaring van het lichaam, zintuigen, de geest of intelligentie, maar van het Atma(n); de individuele ziel!

Sai Baba, verzekert ons dat zo’n ervaring mogelijk is. ‘Je kunt zien zonder ogen, horen zonder oren, spreken zonder de tong, ruiken zonder de neus, aanraken zonder het lichaam, lopen zonder benen, ja, ervaren zelfs zonder bewustzijn, want jij bent de zuivere Essentie zelf, jij bent het Hoogste Zelf’. [1, blz. 155]

Swami [2] – Sai Baba – probeert ons dit duidelijk te maken wat deze ervaring inhoudt door haar te vergelijken met het stadium van een diepe slaap. Er zijn drie algemeen bekende stadia van bewustzijn, nl. het waak-stadium (het bewuste), het droom-stadium (het onderbewuste) en het diepe slaap-stadium (het onbewuste).
Over deze drie bewustzijnsstadia zegt Sai Baba het volgende: ‘Tijdens de waaktoestand en gedurende de droom lijken deze drie werkelijk, maar gedurende diepe slaap of wanneer men niet bewust is (zoals tijdens een flauwte) werkt het bewustzijn niet en dus bestaan deze drie niet! Dit feit ligt binnen ieders ervaring’. (……)
‘Na een periode van diepe slaap beweert hij, dat hij volkomen gelukzalig was. De geest en de zintuigen, zelfs het verstandelijk vermogen, hadden toen geen contact met enig voorwerp en de voorwerpen hadden ook geen enkele invloed. Dus kwam de gelukzaligheid die hij tijdens de slaap verkreeg, voort uit zijn eigen werkelijkheid’
. [1, blz. 155]

Bevrijding van het ‘lijden’ kan slechts worden bereikt door het ‘kruisigen’ van het ego van de mens. Alleen door het loslaten van dat kleine ‘Ikje’ kunnen wij onze ware aard ontdekken! Bevrijding is ons geboorterecht. Het is dan ook een grote vergissing de mens als verachtelijk of zondig te beschouwen.
‘De mens is geen verachtelijk wezen, geboren in slijk of zonde, dat eeuwig een kleurloos bestaan moet leiden. De mens is onsterfelijk en eeuwig’. [1. blz. 157]

Helaas voor jou en mij, voor het bereiken van de Ultieme Bevrijding – Eenwording met God [3] – tijdens het (dit) leven zijn lange jaren van geestelijke discipline en onverflauwde ijver nodig. Er is dan géén ego meer, alleen maar God!

 

 

[1] Boek ‘Bevrijding komt niet uit de hemel vallen’Wim G.J. van Dijk – 1991. Uitgeverij Ankh-Hermes bv
[2] Swami is hoofdzakelijk een hindoeïstische beleefdheidstitel
[3] Jezus zei: ‘Ik en de Vader zijn Eén”

5.0 De weg naar het doel

De weg naar het doel van Eénwording (de ultieme bevrijding, zelfverwerkelijking) heet zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen betekent niet vertrouwen in je ego. Dat is een grote vergissing, want ego moet juist worden ‘vernietigd’.
Zelfvertrouwen is juist het vertrouwen, dat je het Atma(n) – de individuele ziel – bent, het eeuwige onveranderlijke Zelf en daarmee is het de basis voor zelfverwerkelijking.

Zelfvertrouwen schenkt je de vastberadenheid en het doorzettingsvermogen die nodig zijn om de hindernissen te overwinnen op de weg naar het doel; de eenwording met God! Ontwikkel daarom een onwankelbaar vertrouwen in jezelf en dus in God. Geef niet toe aan twijfel, angst of wanhoop, want deze vormen een ernstig struikelblok op je spirituele pad. Maak je daarom ook niet zoveel zorgen over je vooruitgang op geestelijk gebied, maar vertrouw op God. Hij weet wat het beste is voor je.

6.0 Slot

‘Het leven is een reis van ik naar wij’

De wijsgeer Chuang-tzu zegt: ‘Het is te danken aan het feit dat u met uw voeten zo’n klein stukje aarde in beslag neemt, dat er zoveel ruimte overblijft om naartoe te wandelen’. Hij probeert hiermee te zeggen: juist doordat je met je verstand in zo weinig dingen kunt doordringen, kun je het mysterie van het bestaan ervaren.

De analogie van het leven

Denk eens aan de eikenboom die voor je venster staat. Hij weet op dit moment, nu hij vijf meter hoog is en jou met schaduw van zijn machtige kruin overdekt, niet meer dan hij wist op het moment dat hij nog een nietig zaailing was. Alle informatie die hij nodig had om te worden wat hij vandaag is, zat besloten in zijn zaadje. Hij hoefde niets te leren. Hij hoefde alleen maar te groeien.
Om te kunnen groeien, maakte hij gebruik van de informatie die in zijn cellulair geheugen zat opgeslagen. Maar ook de eikenboom wordt geconfronteerd met de vier seizoenen; met zijn (levens) cyclus. Toch blijft de boom – jaar in jaar uit – gestadig groeien; groeien tot hij uiteindelijk is geworden wat hij wenst te worden; een gigantisch boom die diepgeworteld is in de aarde en verbonden met zijn omgeving, al ‘reikend’ naar het universum. Op die manier wordt de levenscyclus van de boom herhaald en symboliseert op eenvoudige wijze onze levenscycli! Op die wijze groeit ook een ‘jonge’ ziel in meerdere levenscycli uit tot een ‘oude’ ziel; een ziel met veel wijsheid, inzicht en ervaringen opgedaan in het meerdere levens.

Maar zelfs een boom heeft de zon nodig als aansporing – inspiratie – voor zijn groeiproces. ‘Jij bent echt niet veel anders dan deze boom’.

Hans Zevenboom

Om een objectief beeld van Sai Baba te krijgen, verzoek ik je vriendelijk onze website te willen bezoeken en alle artikelen over Sai Baba aandachtig te willen lezen.
Bezoek onze website: www.millennium-visie.org
Voor meer informatie over dit artikel klik op de hier onderstaande link:
https://www.millennium-visie.org/site/nieuwsbrief/323-sai-bab-en-het-doel-van-het-leven