Depressie bij jongeren geeft hoger risico op latere ziektes

Volgens een grote observationele studie door onderzoekers van het Karolinska Institutet in Zweden hebben depressieve kinderen en tieners  een verhoogd risico op vroegtijdig overlijden en op een breed scala aan ziekten.  De bevindingen onderstrepen de noodzaak om naar andere  mogelijke ziekten te zoeken als gevolg van depressie bij kinderen of adolescenten. Andere psychiatrische aandoeningen zoals angst en drugsmisbruik, kunnen daar deel van uitmaken. De studie is gepubliceerd in het tijdschrift JAMA Psychiatry.

“Onze studie toont aan dat kinderen en tieners met depressie een significant hoger risico lopen op vroegtijdig overlijden en andere ziekten”, zegt Sarah E. Bergen, senior onderzoeker bij de afdeling Medical Epidemiology and Biostatistics, Karolinska Institutet, en corresponderend auteur van de studie. “Het onderstreept hoe belangrijk het is dat deze kinderen en tieners de hulp krijgen die ze nodig hebben en dat medisch personeel oog heeft voor latere psychiatrische en somatische ziekten.”

Depressie wordt zelden vastgesteld bij jonge kinderen, maar neemt toe door de tienerjaren. Eerdere studies koppelen depressie bij adolescenten aan een verhoogd risico op verschillende bijwerkingen, waaronder atherosclerose, hart- en vaatziekten en voortijdige dood. Andere psychiatrische aandoeningen, zoals angst en stoornis in het gebruik van middelen zijn er ook vaak mee verbonden.

In dit onderzoek wilden de onderzoekers nagaan of depressie op jonge leeftijd in verband kan gebracht worden met een breed spectrum aan ziekten later in het leven. Ze onderzochten ook hoe andere psychiatrische aandoeningen de associatie beïnvloeden en of jeugddepressie het risico op vroegtijdig overlijden verhoogt.

De onderzoekers volgden bijna 1,5 miljoen Zweedse meisjes en jongens bij wie meer dan 37.000 ten minste één keer depressie werd vastgesteld tussen de 5 en 19 jaar. Op het einde van de studie waren ze tussen 17 en 31 jaar.

Uit de studie bleek dat kinderen en tieners met een depressie een hoger risico hadden om gediagnosticeerd te worden met 66 van de 69 onderzochte medische aandoeningen, waaronder slaapstoornissen, diabetes type 2, virale hepatitis en nier- en leverziekten. In vergelijking met mensen zonder depressie hadden ze ook een significant hoger risico op verwondingen, met name toegebracht letsel door zelfbeschadiging en een bijna zesvoudig hoger risico op vroegtijdig overlijden.

De bevindingen brachten ook sekseverschillen aan het licht. Bijvoorbeeld bij vrouwen met vroege aanvang van depressie was de kans groter dat ze verwondingen opliepen en leden aan urineweg-, luchtweg- en gastro-intestinale infecties. Mannen aan de andere kant hadden meer kans op obesitas, problemen met de schildklier, coeliakie, bindweefsel aandoeningen en eczeem.

Een deel van de associatie kan worden verklaard door andere naast elkaar bestaande psychiatrische aandoeningen, met name stoornis in het gebruik van middelen en angst, die eerder in verband zijn gebracht met risicoverhogingen voor bepaalde medische aandoeningen. Deze psychiatrische aandoeningen komen vaak voor bij dezelfde patiënt en daarom zijn er meer studies nodig om het specifieke effect te onderzoeken, aldus de wetenschappers.

“We hebben meer onderzoek nodig om de causaliteit tussen depressies en andere ziekten te begrijpen”, zegt Marica Leone, promovendus bij de afdeling of Medical Epidemiology and Biostatistics aan het Karolinska Institutet, en hoofdauteur van de studie. “Momenteel kunnen we niet zeggen of depressie leidt tot een verhoogd risico op al dan niet negatieve gezondheidseffecten en of er andere onderliggende factoren zijn die voor beide tot verhoogde risico’s leiden. Daarom is het belangrijk om te onderzoeken hoe deze processen elkaar beïnvloeden en of we, door ontdekking van deze ziektemechanismen, middelen kunnen ontdekken voor interventie en behandeling om de algehele gezondheid te verbeteren.”

Vertaling: Andre Teirlinck