Een koffieslaapje tijdens een nachtdienst maakt je alerter

Recent onderzoek door Australische onderzoekers wijst uit dat een koffieslaapje slaapmatheid tijdens nachtdiensten kan afwenden. Deze verrassende conclusie trekken Australische onderzoekers van de Universiteit van Zuid-Australië.

Een koffieslaapje is een dutje na het drinken van een kop koffie. Slaapmatheid (sleep inertia, slaapinertie, hypnopompie) is een duffe toestand optreedt na het ontwaken.

Meer dan een miljoen mensen in Australië werken in ploegendiensten. De bevindingen zouden kunnen helpen bij het tegengaan van slaapmatheid. Deze conditie tussen slaap en waak wordt door veel ploegendienstmedewerkers ervaren.

Onderzoeker Dr. Centofanti zegt: “Ploegendienstmedewerkers hebben vaak chronisch slaapgebrek omdat ze een verstoord en onregelmatig slaappatroon hebben”. Als gevolg hiervan gebruiken ze vaak een reeks strategieën om te proberen hun alertheid tijdens de nachtdienst te vergroten zoals dutjes doen en koffiedrinken. Het is belangrijk om te begrijpen dat die remedies nadelen hebben.

“Veel arbeiders doen tijdens een nachtploeg een dutje omdat ze moe zijn. Maar het nadeel is dat zo’n hazenslaapje ‘slaapinertie’ kan opwekken. Die slaapmatheid gaat gepaard met sufheid dat je prestaties vermindert en je humeur aantast

Veel mensen gebruiken cafeïne om wakker en alert te blijven. Maar veel koffiedrinken schaadt de gezondheid en is ongunstig voor het slaapritme. En als je het gebruikt om je beter te voelen na een dutje kan het wel 20-30 minuten duren voordat het gaat werken. En dat is een onwenselijke vertraging.

Een koffieslaapje kan een goede oplossing zijn. Drink eerst een kop koffie en doe dan je hazenslaapje. Na het dutje van 20-30 minuten ben je onmiddellijk alert omdat cafeïne ondertussen zijn werk doet. Het is een win-win. ”

In een kleine pilotstudie werd de impact van 200 mg cafeïne (overeenkomend met 1-2 gewone kopjes koffie) nagegaan voorafgaand aan een dutje van 30 minuten. Een controlegroep kreeg een placebo. De koffieslapers vertoonden duidelijke verbeteringen in zowel prestaties als alertheid. Dit wijst erop dat een koffieslaapje slaperigheid kan tegengaan.

Dr. Centofanti zegt dat dit een veelbelovende maatregel is tegen vermoeidheid voor ploegenarbeiders. Ze zegt dat de volgende stap is om de nieuwe bevinding op meer mensen te testen.

Bewerking door Dick Schrauwen van https://tinyurl.com/y42hyc2a. Hoofdonderzoeker, dr. Stephanie Centofanti is werkzaam bij UniSA Online en bij het Sleep and Chronobiology Laboratory van die universiteit.