Osteoporose medicijnen kunnen risico op zeldzame fracturen verhogen

Het risico op atypische femurfracturen neemt toe bij langdurig gebruik van bisfosfonaten, geneesmiddelen die vaak worden gebruikt om osteoporose te behandelen blijkt uit een nieuwe studie.

Uit het onderzoek, uitgevoerd door wetenschappers van de Universiteit van Sheffield in samenwerking met Kaiser Permanente, Zuid-Californië en de Universiteit van Californië, San Francisco, bleek dat, hoewel zeldzaam, het risico van de stress- of ‘insufficiëntie’-fractuur die niet wordt veroorzaakt door trauma stijgt bij langer gebruik van bisfosfonaten – vooral na vijf jaar.

De bevindingen, gepubliceerd in de New England Journal of Medicine, tonen ook aan dat Aziatische vrouwen ongeveer vijf keer meer risico lopen op de zeldzame dijbeenfracturen bij langdurig gebruik van bisfosfonaten in vergelijking met blanke vrouwen.

Richard Eastell, hoogleraar botstofwisseling aan de Universiteit van Sheffield en co-auteur van de studie, zei: “Bisfosfonaten worden veel gebruikt in het VK – ongeveer 10 procent van de oudere vrouwen gebruikt behandelingen zoals alendroninezuur om osteoporose te behandelen.

“Ons onderzoek toont aan dat dit type fractuur zeldzaam is bij blanke vrouwen, die na vijf jaar behandeling ongeveer zeven op de 10.000 treffen. De studie identificeerde echter een aantal risicofactoren: het risico op fracturen neemt toe naarmate de behandeling langer duurt en de fracturen komen veel vaker voor bij Aziatische vrouwen die de behandeling gedurende een langere periode hebben gebruikt.

“Deze studie is de eerste die een schatting maakt van het aantal heupfracturen dat wordt bespaard door bisfosfonaten in vergelijking met het aantal veroorzaakte atypische fracturen. Van de 10.000 vrouwen die vijf jaar lang werden behandeld, werden zeven atypische femurfracturen veroorzaakt, maar 184 heupfracturen werden voorkomen. ”

Bisfosfonaten worden sinds de jaren negentig gebruikt als een effectief medicijn om het risico op heup-, wervelkolom- en andere fracturen bij oudere vrouwen met osteoporose te verminderen.

De volledige studie vind je hier
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1916525