Column – Pauline Laumans – Ego bevrediging van je baas of je collega

Veel mensen zullen het herkennen dat wanneer je een cursus wilde om hogerop te komen je die niet kreeg omdat de baas niet wilt dat je meer kennis krijgt dan hij. je weet immers al te veel en dat vindt hij onplezierig. je kunt hooguit een simpele cursus krijgen die hij voorstelt waar jij niets aan hebt en niets voor voelt.

De baas zelf geeft zichzelf wel de ruimte om een dure cursus te doen, of trekt een collega van jou voor die minder bedreigend is.

Of de baas geeft je geen cursus omdat je eigenlijk dat al weet en hij je klein wilt houden. Maar jij wilt een diploma om het ook eens aan de buitenwereld te kunnen bewijzen omdat onze maatschappij nou eenmaal zo werkt en je ook carrière wilt kunnen maken.

Kun jij goed onderhandelen en wil je baas mee, wees dan op je hoede want voor je het weet maakt hij jouw opgebouwde stuk kapot omdat hij geen kaas heeft gegeten van waar jij mee bezig bent ook al heb je hem het een en ander uitgelegd want iemand die het onderhandelingsspel niet snapt ondermijnd de onderhandeling.

Of heb je een baas met minder achtergrond of minder scholing dan jij dan zal deze vaak ook zijn gram willen halen ten koste van jou. Bijvoorbeeld bij een regionale of landelijke bijeenkomst zal hij je vragen je mond te houden en dat je erbij aanwezig mag zijn om er iets van te leren want hij is in de positie om, om te gaan met dergelijke kopstukken. Wat hij niet wil weten (hij kent je cv immers wel) is dat de rollen beter omgedraaid kunnen worden omdat jij daar al jarenlange ervaring in hebt opgedaan. Wat een kleinzielige geesten sommige bazen zijn.

Bazen of collega’s die je dingen niet vertellen die wel voor jou van toepassing zijn en je dan voor voldongen feiten plaatsen of je dan zegt dat je het fout hebt gedaan (omdat je belangrijke info mistte).

Ken je die collega’s die jou afkraken omdat ze feitelijk jaloers zijn en die hopen dat door hun negativiteit je alsnog faalt?

Jaloezie van anderen omdat je uit een bepaald milieu komt, netjes praat, er goed uitziet, je goed kan kleden, een bepaalde scholing hebt gehad, of heel veel scholing hebt gehad, je dingen weet diep vanbinnen, je heel natuurlijk ook met hoge bazen kunt omgaan, je een prettige verschijning bent.

Jaloezie omdat sommigen alleen aangeleerd cognitieve kennis hebben en anderen daarnaast ook beschikken over innerlijke kennis (wijsheid).

De projectie van anderen omdat zij iets niet goed hebben gedaan en het dan bij jou proberen neer te leggen.

Collega’s kunnen ook zo gemeen zijn zonder dat je het meteen door hebt. Zo zijn ze zogenaamd heel druk en stellen ze tegenover de baas dat jij weinig doet. zelf zijn ze onderling met elkaar bezig of zitten ze op social media i.p.v. hun werk te doen. Als er fouten zijn schuiven ze die jou in de schoenen. Ook weten ze soms (ongeoorloofd) in een programma toegang te krijgen en maken daar een fout, waardoor jij daar weer de schuld van krijgt.

Door een gebrek aan diep innerlijk inzicht lijden veel mensen onder hun leidinggevende of door jaloerse collega’s. Dergelijk gedrag helpt de maatschappij niet verder helaas. De onderdrukte die bewust wordt van zijn onderdrukking of wat het gedrag van anderen teweegbrengt leert daar vaak van en groeit naar meer balans in zijn leven of komt soms in de negatieve spiraal terecht omdat hij er niet (meer) tegen kan en er ziek van wordt zonder kans op inzicht en herstel.

Laten we eens liever zijn voor elkaar door onszelf, onze diepere innerlijke lagen of ons zelf te begrijpen. Alleen dan kunnen we de ander ook de ruimte geven die deze nodig heeft.

Pauline Laumans