Stadswarmte op hoge temperatuur slecht idee voor nieuwbouwwoningen

Amsterdam verdient beter

In 2018 bestond een brede consensus onder energie-experts dat stadswarmte op hoge temperatuur een slecht idee is voor nieuwbouwwoningen. Destijds is dit ook uitgebreid behandeld in de gemeenteraad. Ook toen heeft Fossielvrij gewaarschuwd dat het juridisch niet klopte om zonnepanelen uit te sluiten in het warmteplan Sluisbuurt. Kiezen voor hoge-temperatuurs warmte in de Sluisbuurt betekent 2700 huishoudens veroordelen tot een duur en achterhaald energiesysteem, voor de komende 40 jaar.

Projectontwikkelaars, maar ook zelfbouwers willen bij voorkeur een vrij speelveld, ofwel de vrijheid om ook te kunnen kiezen voor een ander energieconcept dan een stadswarmtenet. Denk aan bodemenergie op basis van gesloten bodemlussen of een open bron. Dat zijn beproefde technieken die door heel Nederland worden toegepast. Wat vaak wordt vergeten is dat de huidige nieuwbouw vooral behoefte heeft aan koeling in plaats van alleen warmte. Bovendien zijn (toekomstige) bewoners met hoge temperatuur stadswarmte vaak duurder uit dan met bodemwarmte van lage temperatuur.

De beslissing om in hoger beroep te gaan heeft dus weinig te maken met duurzaamheid maar alles met belangenverstrengelingen. De Gemeente is – via haar deelnemingen in Westpoort Warmte (WPW) – financieel belanghebbende bij het uitbreiden van het Amsterdamse stadswarmte netwerk, samen met Vattenfall.*

In het verleden heeft de Gemeente daarom concessieovereenkomsten gesloten met Vattenfall (destijds NUON) waarin wordt beloofd dat men er alles aan zal doen zoveel mogelijk nieuwbouwwijken aan te sluiten op stadswarmte. Dit kwam pas aan het licht met behulp van een WOB-verzoek door Amsterdam Fossielvrij.

Zowel Vattenfall als WPW gaan flink inzetten op houtige biomassa. Het resultaat is dat meer dan de helft van de stad straks wordt verwarmd door twee gigantische houtkachels.

Inwoners en politici in heel de stad maken zich terecht zorgen om dit toekomstbeeld en komen in verzet. Zo heeft de Stadsdeelcommissie Oost onlangs nog aanbevolen om geen buurten aan te sluiten op een warmtenet dat wordt gestookt met houtpellets, zoals dat van Vattenfall. Amsterdam verdient beter dan dat.

Onze stichting is naar de rechter gestapt omdat de Gemeente bewust de wet heeft omzeild door  – met een creatieve interpretatie van de landelijke regelgeving – klimaatvriendelijke technieken te ontmoedigen. Door de uitspraak van de rechter is de weg vrijgemaakt voor partijen die staan te trappelen om aan de slag te gaan met duurzame alternatieven.

Wethouder van Doorninck heeft dan ook heel wat uit te leggen aan de duurzame achterban van Groenlinks. Kennelijk weegt het belang van biomassa en de fossiele industrie zwaarder dan de vrijheid om te kiezen voor duurzame energie.

We zien de procedure inhoudelijk met vertrouwen tegemoet. Volgens de bouwregels mag innovatie niet worden tegengegaan door het warmteplan. Het warmteplan van de gemeente moet verduurzaming juist stimuleren. Voor het warmteplan Sluisbuurt was dat niet het geval.

ACHTERGROND INFORMATIE

Raadsvergadering
* [1] https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/530754/Raadscommissie

Ruimtelijke ordening 12-12-2018

Bij punt 18 vanaf 4:21:00 suggereert de wethouder dat er met Nuon is onderhandeld over de (onwettige) interpretatie van het bouwbesluit, en gebruik van de aansluitplicht. (waar all-electric met behulp zonnepanelen niet meetellen als co2 reductie)

Brief Andy vd Dobbelsteeen TU Delft inzake sluisbuurt
https://02025.nl/engine/download/blob/gebiedsplatform/69870/2018/28/Bijlage_vd_Dobbelsteen_A.pdf?app=gebiedsplatform&class=9096&id=1042&field=69870

Rapport van dhr. Hisschemoller

https://drift.eur.nl/publications/amsterdamse-warmtenetten-in-tijden-van-verduurzaming/

Open brief Derk Loorbach
https://drift.eur.nl/college-amsterdam-houdt-rug-niet-recht/